Станкевич Олена Михайлівна

Станкевич Олена Михайлівна

Доктор технічних наук, с.н.с, професор кафедри САП

E-mail: olena.m.stankevych@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут (тепер НУ "Львівська політехніка"), прикладна математика, 1992 р., з відзнакою.
 • Аспірантура (без відриву від виробництва), НБУ ім. В. І. Вернадського (Київ) за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, 2006–2010 рр.
 • Кандидатська дисертація "Акустико-емісійне діагностування типів руйнування конструкційних матеріалів" за спеціальністю 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій, ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2012 р.
 • Старший науковий співробітник, 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій, 2016 р.
 • Докторська дисертація "Методологічні основи ідентифікування типів макроруйнування матеріалів за енергетичними параметрами акустичної емісії" за спеціальністю 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій, ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2019 р.

Професійна діяльність:

 • 1992 – 2001 – інженер-програміст, майстер виробничого навчання, ВПУ № 63, Львів.
 • 2001 – 2010 – провідний інженер комп’ютерного набору, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Львів.
 • 2010 – 2012 – молодший науковий співробітник, ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів.
 • 2012– 2014 – науковий співробітник, ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів.
 • 2014 – 2020 – старший науковий співробітник, ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів.
 • 2020 р. – 2022 р. – провідний науковий співробітник, ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів.
 • 2021 р. – теперішній час – професор кафедри САП, НУ Львівська політехніка.

Наукові інтереси:

 • Неруйнівний контроль
 • Технічна діагностика
 • Метод акустичної емісії
 • Метод магнетоакустичної емісії
 • Опрацювання діагностичної інформації
 • Математичне моделювання хвильових процесів

Основні публікації:

5 монографій, статті в науково-технічних журналах, виступи на міжнародних конференціях.

Монографії:

 1. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Acoustic emission. Fracture Detection in Structural Materials. Springer Cham, 2022. XIII, 218 p. ISBN 978-3-031-11290-4.
 2. Скальський В. Р., Станкевич О. М. Застосування сигналів акустичної емісії для ідентифікування типів макроруйнування твердих тіл. – Львів: Простір-М, 2020. – 264 с.
 3. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: дов. пос. У 8 т. Т. 5. Акустичні методи контрою деградації матеріалів і дефектності елементів конструкцій / за ред. В.Р. Скальського; В.Р. Скальський, О.М. Карпаш, В.В. Кошовий, А.Я. Недосєка, О.М. Станкевич; за заг. ред. З.Т. Назарчука. – Львів: Простір-М, 2017. – 416 с.
 4. Метод акустичної емісії в дослідженні стоматологічних полімерів / В. Р. Скальський, В. Ф. Макєєв, О. М. Станкевич, О. С. Кирманов, Б. П. Клим. – Львів: Кварт, 2015. – 150 с.
 5. Скальський В. Р., Божидарнік В. В., Станкевич О. М. Акустико-емісійне діагностування типів макроруйнування конструкційних матеріалів. – К.: Наукова думка, 2014. – 264 с.

Стандарт

 1. Магістральні нафтопроводи. Нафтоперекачувальні станції, морські термінали. Технічний огляд, експертне обстеження технологічного устаткування і трубопроводів. Методи та методики: СОУ 49.5-31570412-027:2015. – [Чинний від 2015-04-27]. – К.: ПАТ Укртранснафта, 2015. – VII, 200 с. – (Стандарт організації України). Авторський колектив: М.О. Карпаш, Р.М. Басараб, В.М. Василюк, І.Я. Дарвай, І.Я. Долінська, Є.Р. Доценко, Л.Я. Жовтуля, О.М. Карпаш, Б.П. Клим, С.В. Козлов, Н.П. Мельник, О.В. Попович, Є.П. Почапський, Д.В. Рудавський, М.О. Рудак, О.Г. Сімакович, В.Р. Скальський, О.М. Станкевич, Н.Л. Тацакович, А.В. Яворський, С.Р. Яновський

Патенти

 • Патент України на винахід №100073. МПК: G01N29/14 (2006.01). Спосіб радіотелеметричної передачі акустико-емісійної інформації / Скальський В. Р., Назарчук З. Т., Клим Б. П., Почапський Є. П., Плахтій Р. М., Толопко Я. Д., Коссак Ю. З., Станкевич О. М. – Опубл. 12.11.2012 р. Бюл. №21.
 • Патент України на винахід №100584. МПК: G01N25/02. (2006.01). Спосіб оцінки ширини зони термічного впливу зварного з'єднання пластин / Скальський В. Р., Назарчук З. Т., Лясота І. М., Рудавський Д. В., Станкевич О. М., Великий П. П. – Опубл. 10.01.2013 р. Бюл. №1.

Навчально-методичні розробки

 • Дискретна математика: Електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Укл. О. М. Станкевич, Т. А. Климкович, В. В. Іванина. - Львів : Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка», 2023. - Сертифікат № 05319, дата і номер реєстрації: E41-165-330/2023 від 25.05.2023. - Режим доступу : http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=14420
 • Організація баз даних та знань: Електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Укл. О. М. Станкевич, О. І. Белей, Н. І. Нестор, Р. І. Головацький. — Львів : Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка», 2022. – Сертифікат № 04905, дата і номер реєстрації: E41-165-305/2022 від 01.09.2022.
 1. Олена Станкевич. Математична модель акустичної емісії від тріщини поперечного зсуву // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2023. – Вип. 5, №1. – C. 1–7.
 2. Stankevych O. Application of CAE technologies and the AE method in orthopedic dentistry // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 11.
 3. Skalskyi V., Makeiev V., Stankevych O., Huniovskyi Y., Huniovska R., Kyrmanov O. Evaluation of fracture resistance of removable denture base materials // Materials Science. – 2022. – Vol. 58, iss. 2. – P. 229–236. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 4. Skalskyi V., Stankevych O., Klym B., Nazarchuk Z. Influence of occluded hydrogen on magnetoacoustic emission of low-carbon steels // International Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – Vol. 48, iss. 15. – P. 6146–6156. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Stankevych V. Z., Stankevych O. M., Babyak M. Acoustic emission in a bimaterial with an internal crack // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) : proceedings of 2023 IEEE XXVIII International seminar/workshop, Tbilisi, September 11–13, 2023. – 2023. – C. 193–197. (SciVerse SCOPUS).
 1. Stankevych O., Skalskyi V., Klym B., Velykyi P. Identification of fracture mechanisms in cementitious composites using wavelet transform of acoustic emission signals // Procedia structural integrity. – 2022. – 36. – P. 114–121. (SCOPUS)
 2. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O., Klym B., Selivonchyk T. Effect of operational factors on magnetoacoustic emission of low-carbon steels // International Journal of Pressure Vessels and Piping. – 2022. – 199. – 104744. (SCOPUS)
 3. Скальський В.Р., Макєєв В.Ф., Станкевич О.М., Гуньовський Я.Р., Гуньовська Р.П., Кирманов О.С. Оцінювання стійкості до руйнування матеріалів базисів знімних протезів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2022. – № 2. – С. 79–86.
 4. Кухта В.С., Макєєв В.Ф., Кирманов О.С., Станкевич О.М. Порівняльна оцінка міцностних характеристик композитів світлової полімеризації для реставрації зубів за методом трьохточкового згину // Сучасна стоматологія. – 2022. – № 3–4. – С. 4–9.
 5. Kukhta V.S., Kyrmanov O.S., Makeyev V.F., Stankevych O.M. Estimation of fracture resistance of nanocomposite filling materials using acoustic emission method // World of Medicine and Biology. – 2022. – № 4 (82). – C. 112–117. (Web of Science)
 6. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Macrofracture of structural materials and methods of determining its type. In: Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Acoustic emission. Fracture Detection in Structural Materials. Springer Cham, 2022. P. 1–50. (SCOPUS)
 7. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Mathematical models for displacement fields caused by the crack in an elastic half-space. In: Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Acoustic emission. Fracture Detection in Structural Materials. Springer Cham, 2022. P. 51–86. (SCOPUS)
 8. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Energy criterion for identification of the types of material macrofracture. In: Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Acoustic emission. Fracture Detection in Structural Materials. Springer Cham, 2022. P. 87–124. (SCOPUS)
 9. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Evaluation of the types and mechanisms of fracture of composite materials according to energy criteria. In: Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Acoustic emission. Fracture Detection in Structural Materials. Springer Cham, 2022. P. 125–153. (SCOPUS)
 10. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Ranking of dental materials and orthopedic constructions by their tendency to fracture. In: Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Acoustic emission. Fracture Detection in Structural Materials. Springer Cham, 2022. P. 155–192. (SCOPUS)
 11. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Rating of hydrogen damaging of steels by the wavelet transform of magnetoelastic acoustic emission signals. In: Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Acoustic emission. Fracture Detection in Structural Materials. Springer Cham, 2022. P. 193–218. (SCOPUS)
 12. Макєєв В. Ф., Станкевич О. М., Гуньовський Я. Р., Гуньовська Р. П., Кирманов О. С., Скальський В. Р. Оцінювання стійкості до руйнування матеріалів базисів знімних протезів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2022. – Т. 58, № 2. – С. 79–86.
 13. Станкевич О. М. Математичне моделювання поширення пружних хвиль у тілі з дефектом // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 67–71.
 14. Станкевич О., Станкевич Н. Дослідження акустичної емісії від системи компланарних тріщин // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 45–50.
 1. Olena Stankevych, Mykola Babyak, Nazar Stankevych. Investigation of the acoustic emission field in a half-space from the system of coplanar cracks // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceedings of 2021 IEEE 26th International seminar/workshop DIPED (Tbilisi, September 8-10, 2021). – 2021. – C. 245–248. (SciVerse SCOPUS).
 2. Skalsky V. R., Stankevych O. M., Klym B. P., Lisnichuk A. Ye., Velykyi P. P. Identification of fracture mechanism of cement mortar reinforced with basalt and polypropylene fibers. Materials Science. 2021. № 56(4). P. 441–453. (Scopus)
 3. Skalskyi V., Pochaps'kyi Y., Stankevych O., Klym B., Melnyk N. Application of the Magnetoacoustic Emission Method for Estimation of Pipelines Material State. In: Bolzon G., Gabetta G., Nykyforchyn H. (eds) Degradation Assessment and Failure Prevention of Pipeline Systems. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 102. Springer, Cham, 2021. P. 217–229. (Scopus)
 4. Скальський В.Р., Станкевич О.М., Кухта В.С., Клим Б.П., Кирманов О.С. Особливості руйнування стоматологічних полімерних композитів за дії локального навантаження // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2021. – № 2. – С. 42–50.
 5. Станкевич О. М. Математичне моделювання поширення пружних хвиль у тілі з дефектом // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 67–71.
 6. Станкевич О., Станкевич Н. Дослідження акустичної емісії від системи компланарних тріщин // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 45–50.
 1. Skalskyi V., Makeev V., Stankevych O., Dubytskyi O. Acoustic properties of fracture of dental restorative materials and endocrown restorations under quasi-static loading // Dental Materials. – 2020. – 36(5). – P. 617–626. (Scopus)
 2. Skalskyi V., Stankevych O., Zosel T., Vynnytska S., Thomas H., Pich A. Ranking of fiber composites by estimation of types and mechanisms of their fracture // Engineering Fracture Mechanics. – 2020. – 235. – 107147. (Scopus)
 3. Осташ О. П., Лабур Т. М., Чепіль Р. В., Головатюк Ю. В., Клим Б. П., Станкевич О. М. Конструкційна міцність алюмінієвих сплавів Д16 та їх зварних з'єднань // Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд: зб. наук. статей за результатами, отриманими в 2016-2020 рр. / Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Київ, 2020. – С. 128–136.
 4. Станкевич О. М., Скальський В. Р., Толопко Я. Д., Долішній П. М. Акустико-емісійне діагностування руйнування фібробетонів // ІІ Міжнар. наук.-техн. конфер. "Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні", 5-8 жовтня 2020 р., Харків: тези доп. – Х., 2020. – С. 170–173.
 1. Станкевич О. М., Скальський В. Р., Окрепкий Ю. С., Клим Б. П. Акустико-емісійне діагностування стадій руйнування волоконних композитів. VII Международная конференция «Космические технологии: настоящее и будущее» (21–24 мая 2019 г., г. Днипро): тезисы докладов. Днипро, 2019. С. 92–93.
 2. Chepil R., Stankevych O., Ostash O., Klym B. The methodology of evaluation and monitoring of the fatigue fracture at macrocrack initiation stage // Procedia structural integrity. – 2019. – Vol. 16. – P. 211–217. (Scopus)
 3. Skal's'kyi V.R., Makeev V.F., Stankevych O.M., Vynnyts'ka S.I., Kyrmanov O.S. Express-method of ranking of polymer materials by energy criterion identification of fracture mode // Strength of materials. – 2019. – 51(3). – P. 388–397. (Scopus)
 4. Скальський В. Р., Станкевич О. М, Толопко Я. Д., Великий П. П. Руйнування базисних стоматологічних полімерів за квазістатичного розтягу. Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування (24-27 вересня 2019 р., м. Тернопіль): праці конфер. – Тернопіль, 2019. – С. 46–49.
 1. Skalskyi V., Makeev V., Stankevych O., Pavlychko R. Features of fracture of prosthetic tooth-endocrown constructions by means of acoustic emission analysis // Dental Materials. – 2018. – 34(3). – P. e46–e55. (Scopus)
 2. Skalskyi V., Stankevych O., Dubytskyi O. Estimation of effect of hydrogen on the parameters of magnetoacoustic emission signals // Journal of Magnetism end Magnetic Materials. – 2018. – 454. – P. 375–385. (Scopus)
 3. Skalsky V. R., Stankevych O. M., Kuz I. S. Application of wavelet transforms for the analysis of acoustic-emission signals accompanying fracture processes in materials (A survey). Materials Science. 2018. № 54(2). P. 139–153. (Scopus)
 4. Скальський В. Р., Станкевич О. М. Ідентифікування механізмів руйнування волоконних композитів за параметрами вейвлет-перетворення сигналів АЕ // І Міжнар. наук.-техн. конфер. "Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні", 10-14 вересня 2018 р., Харків: тези доп. – Х., 2018. – С. 74–75.
 5. Stankevych O. M. Wave displacement field on an elastic bi-material surface due to a mode III crack opening // 2018 XXIIIrd International Seminar/Workshop on DIRECT AND INVERSE PROBLEMS OF ELECTROMAGNETIC AND ACOUSTIC WAVE THEORY (DIPED), Tbilisi, Georgia, September 25-28, 2018: Proc. – Tbilisi, 2018. – P. 161–164. (Scopus)
 6. Скальський В. Р., Макєєв В. Ф., Станкевич О. М., Гуньовський Я. Р. Методика діагностування руйнування полімерів за енергетичним параметром сигналів АЕ // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: тези доповідей, [6-а Міжнародна науково-технічна конференція, 25-26 жовтня 2018 р., Львів]. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2018. – С. 9–11.
 7. Rudavskyy D., Skalskyy V., Stankevych O. Kanyuk Yu., Shefer M. Evaluation of layered metal fracture toughness using acoustic emission method // 13th National Conference on Laser Processing (NCLP2018)&2nd Collaborative Innovation International Forum on Laser Hybrid Manufacturing (LHM2018): Abstract. – 2018. – P. 194–195.
 1. Stankevych O., Skalsky V. The vibration of a half-space due to a buried mode I crack opening // Wave Motion. – 2017. – 72. – P. 142–153. (Scopus)
 2. Руйнування стоматологічних конструкцій зуб-ендокоронка під квазістатичним стиском / Валентин Скальський, Олена Станкевич, Валентин Макєєв, Роман Павличко // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (18-19 травня 2017р., Львів): матеріали симпозіуму. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2017. – С. 48–50.
 3. Скальський В.Р., Макєєв В.Ф., Станкевич О.М., Кирманов О.С., Павличко Р.Р. Прояв різних типів руйнування під квазістатичним стиском стоматологічних ортопедичних конструкцій // Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування (19-22 вересня 2017 р., м. Тернопіль): праці конфер. – Тернопіль, 2017. – С. 46–49.
 4. Скальський В.Р., Макєєв В.Ф., Станкевич О.М., Кирманов О.С. АЕ-діагностування руйнування стоматологічних реставраційних матеріалів // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2017. – № 3. – С. 21–28.
 1. Stankevych O., Skalsky V. Investigation and identification of fracture types of structural materials by means of acoustic emission analysis // Engineering Fracture Mechanics. – 2016. – 164. – P. 24–34. (Scopus)
 2. Скальский В. Р., Станкевич Е. М., Селивончик Т. В. Оценка типов разрушения по параметрам вейвлет-преобразования сигналов акустической эмиссии // Прочность конструкций, сейсмодинамика зданий и сооружений: междунар. науч.-техн. конфер., 12-14 сентября 2016, Ташкент. – Ташкент, 2016. – С. 168–170.
 3. Станкевич О., Клим Б., Долішній П. Вплив водню на спектральні параметри сигналів магнетоакустичної емісії // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: тези доповідей, [5-а Міжнародна науково-технічна конференція, 27-28 жовтня 2016 р., Львів]. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2016. – С. 51–52.
 1. Станкевич О. М. Застосування вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії для оцінювання макроруйнування конструкційних матеріалів // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2015. – № 1. – С. 36–44.
 2. Назарчук З., Скальський В., Станкевич О. Характеристика механізмів руйнування сталі 45 за вейвлет-перетворенням сигналів акустичної емісії // 12-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-12): праці, (28-29 травня 2015 р., Львів). – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2015. – С. 3.
 3. Станкевич О. М. Дослідження особливостей руйнування конструкційних матеріалів за енергетичними характеристиками сигналів акустичної емісії // Пошкодження матеріалів під час експлуатації , методи його діагностування і прогнозування (21-24 вересня 2015 р., м. Тернопіль): праці конфер. – Тернопіль, 2015. – С. 74–77.
 4. Strength evaluation of stomatologic polymers by wavelet transform of acoustic emission signals / V. R. Skal's'kii, V. F Makeev, O. M. Stankevich, O.S. Kyrmanov, S.I. Vynnyts'ka, V.K. Opanasovich // Strength of materials. – 2015. – 47(4). – P. 566–572. (Scopus)
 1. Станкевич О. Вейвлет-перетворення сигналів МАЕ за перемагнечення наводненого феромагнетика // ФХММ. Спец. випуск: Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – 2014. – № 10(2).– С. 517–522.
 2. Станкевич О. М., Матвіїв Ю. Я., Великий П. П. Застосування вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії для оцінювання механізмів руйнування в композитних матеріалах // Механіка руйнування і міцність конструкцій: зб. наук. праць 5-ї міжнар. конфер., 24-27 червня 2014 р., Львів / НАН України, ФМІ ім. Г. В. Карпенка; під заг. ред. В. В. Панасюка. – Львів, 2014. – С. 135–141.
 3. A Technique for Identifying the Initial Stage of the Extension of Low-Temperature Creep Cracks / V. R. Skalskii, I. Ya. Dolinskaya, E. M. Stankevich, Yu. Ya. Matviiv, T. A. Kradinova // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2014. – V. 50, No 9. – P. 539–547. (Scopus)
 4. Станкевич О. Визначення типів руйнування стоматологічних полімерів // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: тези доповідей, [4-а Міжнародна науково-технічна конференція, 30-31 жовтня 2014 р., Львів]. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2014. – С. 86–87.
 5. Alternation of the Types of Fracture for Dental Polymers in Different Stages of Crack Propagation / V. R. Skal's'kyi, V. F. Makeev, О. M. Stankevych, О. S. Kyrmanov, S. І. Vinnyts'ka // Materials Science. – 2015. – 50(6). – p. 836–843. (Scopus)
 1. Skalsky V. Wave displacement field at a half-space surface caused by an internal crack under twisting load / Valentyn Skalsky, Olena Stankevych, Oleh Serhiyenko // Wave Motion. – 2013. – 50, 2. – P. 326–333. (Scopus)
 2. Skalsky V. R., Lyasota I. M., Stankevich E. M. Peculiarities of acoustic emission signals in evaluation of fracture mechanism in welded joints on aluminium alloys // The Paton Welding Journal. – 2013. – 1. – pp. 21–27.
 3. Скальський В. Р., Станкевич О. М. Метод діагностики типів руйнування матеріалів шляхом застосування до їх сигналів акустичної емісії вейвлет-перетворення // Доповіді НАН України. – 2013. – № 3. – С. 83–89.
 4. Skal'skii V. R., Stankevich E. M., Matviiv Yu. Ya. A Study of the Features of the Macrofracturing of Composite Materials // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2013. – Vol. 49, No 10. – P. 562–571. (Scopus)
 5. Скальский В. Р., Станкевич Е. М., Басараб Р. М. Акустико-эмиссионное диагностирование оборудования нефтеперекачивающих станций // Нефтегазовое дело. – 2013. – 11 (2). – С. 86–90.
 6. Назарчук З., Станкевич О., Добровольська Л.Оцінка за вейвлет-перетворенням сигналів акустичної емісії різних типів руйнування // 11-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-11): праці, (15-17 травня 2013 р., Львів). – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2013. – С. 8–9.
 7. Ідентифікування механізмів руйнування зварних з'єднань сплаву 1201-Т за параметрами сигналів акустичної емісії / Назарчук З.Т., Скальський В. Р., Станкевич О. М., Лясота І. М. // Международная конференция "Сварка и родственные технологии – настоящее и будущее", 25-26 ноября 2013 г., Украина, Киев: сборник тезисов стендовых докладов, программа конференции. – К., 2013. – С. 135
 8. Nazarchuk Z. T., Skal's'kyi V. R., Stankevych O. M. A Method for the Identification of the Types of Macrofracture of Structural Materials by the Parameters of the Wavelet Transform of Acoustic-Emission Signals // Materials Science. – 2014. – Vol. 49, No 6. – P. 841–848. (Scopus)
 9. Скальський В. Р., Басараб Р. М., Станкевич О. М. Акустико-емісійна оцінка стану обладнання нафтопомпувальної станції // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – № 1(46). – С. 201–206.
 1. Методика акустико-емісійного діагностування обладнання нафтопомпувальних станцій / В. В. Буй, Р. М. Басараб, В. Р. Скальський, О. М. Станкевич // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012. – Ів.-Франківськ, 2012. – С. 273–275.
 2. Skal'skii V. P., Builo S. I., Stankevich E. M. A Criterion for Evaluating the Brittle Fracturing of Glass Using Acoustic Emission Signals // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2012. – V. 48, No 5. – P. 277–284. (Scopus)
 3. Амплітудно-частотні характеристики пружних коливань поверхні півпростору, послабленого дископодібною тріщиною відриву / В. Р. Скальський, О. М. Станкевич, В. З. Станкевич, Ю. Я. Матвіїв // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: збірник наукових праць ДНУЗТу ім. академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 175–180.
 4. Акустико-емісійне ідентифікування джерел руйнування алюмінієвого сплаву / В. Р. Скальський, І. М. Лясота, О. М. Станкевич, Т. В. Селівончик // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: збірник наукових праць ДНУЗТу ім. академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 181–186.
 5. Скальський В., Станкевич О., Лясота І. Особливості сигналів акустичної емісії за втомного руйнування алюмінієвого сплаву // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: тези доповідей, [3-я Міжнародна науково-технічна конференція, 7-9 листопада 2012 р., Львів]. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2012. – С. 52.
 6. Skal's'kyi V. R., Lyasota I. M., Stankevych O. M. Acoustic-emission diagnostics of the initiation of fatigue fracture of 1201-T aluminum alloy // Materials Science. – 2013. – V. 48, No 5. – pp. 680–686. (Scopus)
 7. Скальський В. Р., Станкевич О. М., Басараб Р. М. Діагностування обладнання нафтопомпувальних станцій методом акустичної емісії // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2012. – №. 4. – С. 14–19.
 8. Двопроцесорна телеметрична акустико-емісійна система моніторингу об'єктів тривалої експлуатації / Скальський В. Р., Клим Б. П., Почапський Є. П., Плахтій Р. М., Станкевич О. М., Рудавський Д. В., Толопко Я. Д., Великий П. П., Долішній П. М., Коссак Ю. З. // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин / Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. – К., 2012. – С. 46–50.
 1. Діагностування механізмів руйнування сталі 38ХН3МФА за вейвлет-перетворенням сигналів акустичної емісії / В. Р. Скальський, Л. Р. Ботвіна, О. М. Станкевич, О. С. Дубицький, Ю. Я. Матвіїв // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2011. – №. 3. – С. 12–17.
 2. Двопроцесорна акустико-емісійна телеметрична система / В. Р. Скальський, Б. П. Клим, Є. П. Почапський, Р. М. Плахтій, Я. Д. Толопко, Ю. З. Коссак, О. М. Станкевич // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7. – № 6. – С. 33–43.
 3. Скальський В. Р., Станкевич О. М. Використання вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії для визначення особливостей крихкого руйнування скла // Наукові нотатки: міжвузівський збірник (за напрямом "Інженерна механіка"). – Луцьк. – Вип. 33. – 2011. – С. 213–219.
 4. Скальський В., Станкевич О., Галан П. Визначення особливостей макроруйнування матеріалів за вейвлет-аналізом сигналів акустичної емісії // Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ-2011: матер. конф., [16 Міжнародна науково-технічна конференція], (21-26 лютого 2011 р., Славське Львівської обл.). – Львів, 2011. – С. 67–71.
 5. Станкевич О. М. Оцінка особливостей пружних хвиль за допомогою неперервного вейвлет-перетворення // IV-та Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я. С. Підстригача: тези доповідей, (24-27 травня 2011, Львів). – Львів, 2011. – С. 147–148.
 6. Станкевич В., Станкевич О., Дерик Т. Дослідження параметрів хвильового поля переміщень на поверхні пружного півпростору, породженого внутрішньою тріщиною відриву // 10-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-10): праці, (25-27 травня 2011 р., Львів). – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2011. – С. 113–114.
 7. Станкевич О. Застосування вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії для оцінки механізмів руйнування // 10-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-10): праці, (25-27 травня 2011 р., Львів). – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2011. – С. 264–266.
 8. Акустико-емісійне діагностування нафтопомпувального обладнання / В. Р. Скальський, О. М. Станкевич, Р. М. Басараб, Є. П. Почапський // VI Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтопромислового обладнання": збірник тез доповідей (29 листопада – 2 грудня 2011 р., м. Івано-Франківськ, Україна). – Івано-Франківськ, 2011 р. – С. 39–44.
 1. Особливості програмного забезпечення акустико-емісійних засобів діагностування (Огляд. Повідомлення 1) / В. Р. Скальський, О. М. Станкевич, Б. П. Клим, Є. П. Почапський // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2010. – № 3. – С. 5–13.
 2. Особливості програмного забезпечення акустико-емісійних засобів діагностування (Огляд. Повідомлення 2) / В. Р. Скальський, О. М. Станкевич, Б. П. Клим, Є. П. Почапський // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2010. – № 4. – С. 16–23.
 3. Портативна система SKOP-8M для вимірювання та аналізу сигналів акустичної емісії / В. Р. Скальський, Б. П. Клим, Р. М. Плахтій, Є. П. Почапський, О. М. Станкевич, Я. Д. Толопко, П. П. Великий // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6. – № 3. – С. 20–29.
 4. Скальський В. Р., Станкевич О. М. Визначення переміщень на поверхні півпростору, спричинених утворенням внутрішньої тріщини скруту // Вісник ДНУЗТу ім. академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 33. – С. 255–258.
 5. Скальський В. Р., Станкевич О. М. Хвильове поле переміщень на поверхні півпростору, ініційоване внутрішнім плоским розривом суцільності середовища // Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ-2010: матер. конф., [15 Міжнародна науково-технічна конференція], (15-20 лютого 2010 р., Славське Львівської обл.). – Львів, 2010. – С. 59–60.
 6. Скальський В. Р., Станкевич О. М. Тенденції розвитку програмного забезпечення засобів акустико-емісійного діагностування // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць наук.-техн. конф., (7-8 жовтня, 2010 р., Львів). – Львів: ФМІ НАНУ, 2010. – С. 219–222.
 7. Станкевич В., Стасюк Б., Станкевич О. М. Переміщення на поверхні півпростору, ініційовані внутрішньою тріщиною скруту // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: праці конф., [2 Міжнародна наук.-техн. конф.], (11-13 лист. 2010 р., Львів). – Львів, 2010. – С. 83–84.
 1. Станкевич О. М. Формування предметно-орієнтованих електронних колекцій бібліо-течно-інформаційних ресурсів (на прикладі книгознавчої науки) // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інфор-маційного суспільства", Львів, 12 листопада 2009 р./ НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – С. 60–62.
 2. Станкевич В. З., Соболевська Ю. Г., Станкевич О. М. Розрахунок прямокутної балки з тріщиною під поперечним згином // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: збірник наукових праць / НАН України, ФМІ ім. Г. В. Карпенка. – Львів: Каменяр, 2009. – Вип. 8. – С. 99–105.
 1. Станкевич О. М. Мережевий науково-інформаційний проект "Історія українського книгознавства XIX-XX ст.": методичні засади створення // Книжкова та рукописна культура Західної України: історія, методологія, дже-рельна база: міжнар. наук. конф.: тези доп., Львів, 27-28 берез. 2008 р. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – С. 35.
 2. Станкевич О. М. Мережевий науково-інформаційний проект "Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.": методика створення // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. –Вип. 1 (16). – С. 286–306.
 1. Станкевич О. М. Електронний каталог відділу наукової бібліографії ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України: деякі питання лінгвістичного забезпечення // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / НАН України. ЛНБ ім.В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 223–232.
 1. Станкевич О. М., Дубик С. Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 519-522.
 1. Станкевич В. З., Лаушник І. П., Стасюк Б. М., Мартинович Б. Т. Комп'ютерні системи автоматизації інженерних досліджень фірми MSC: Методичний довідник. Львів, 2004, 78 с.
 1. Hrylyts'kyi, M. D., Laushnyk, I. P., Stankevych, O. M. Reduction of the problem of interaction of cracks in a restrained half space to boundary integral equations // Materials Science. – 2003. – Vol. 39, Is. 1. – P. 79–85. (Scopus)
 1. Базилевич Р. П., Рицар В. В., Кришталюк (Станкевич) О. М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Математичне та програмне забезпечення САПР конструкцій комп'ютерної техніки". Розділ "Синтез топології плоских укладок з'єднань конструкцій комп'ютерної техніки" / Державний університет "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 40 с.