Андрійчук Михайло Іванович

Андрійчук Михайло Іванович

Доктор технічних наук, завідувач відділу ІППММ НАН України, професор кафедри САП

E-mail: Mykhaylo.I.Andriychuk@lpnu.ua

Освіта

 • Львівський державний університет, факультет прикладної математики і механіки, 1976.
 • Аспірантура, Інститут прикладних проблем механіки і математики (ІППММ), 1985-1987.
 • Кандидатська дисертація "Числове розв'язування нелінійних задач синтезу двовимірних замкнутих антен складної форми", Київський державний університет, 1987.
 • Докторська дисертація "Математичне моделювання та числова оптимізація характеристик випромінюючих і хвилеводних систем та формуючих середовищ", Національний університет "Львівська політехніка", 2015.

Професійна діяльність:

 • 1976-1981 - інженер Обчислювального центру ІППММ.
 • 1981-1988 - молодший науковий співробітник, науковий співробітник ІППММ.
 • 1988 - 2017 - старший науковий співробітник ІППММ НАН України.
 • 2017 - теперішній час - завідувая відділу ІППММ НАН України.
 • 2004 - 2018 - доцент кафедри САП.
 • 2018 - теперішній час - професор кафедри САП.

Наукові інтереси:

Аналітико-числове дослідження нелінійних рівнянь типу Гаммерштейна, які виникають в теорії синтезу випромінюючих систем за заданими амплітудними характеристиками; моделювання, розрахунок і оптимізація параметрів антенних систем.

Основні публікації:

 1. Андрійчук М. І. Моделювання середовищ із заданими акустичними і електромагнітними характеристиками: колективна монографія / М. І. Андрійчук, М. В. Лобур, М. Р. Мельник. – Львів:"СПОЛОМ", 2023. – 272 c.
 2. Андрійчук М. І. Нелінійні багатопараметричні спектральні задачі: колективна монографія / М. І. Андрійчук, П. О. Савенко. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2023. – 218 c.
 3. Matrix theory - classics and advances : колективна монографія. – Фіктивне місто за кордоном: InTech Open, 2023. Andriychuk M. Advanced methods for solving nonlinear eigenvalue problems of generalized phase optimization / M. Andriychuk. – c.0–0.
 4. Andriychuk M., Nazarovets T. Evaluation of the EM field exposure in the range of 4G frequencies in the laboratory environment // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2023. – Вип. 5, №1. – C. 82–92.
 5. Андрійчук М. І., Євстигнеєв Б. Є. Асимптотичний метод розв'язування задачі розсіювання електромагнітних хвиль на сукупності імпедансних частинок малого розміру // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2022. – Т. 65, №3-4. – С. 70–84.
 6. Andriychuk M., Voitovych M. M., Tkachuk V. P. Application of the generalized method of eigenoscillations to the solution of the problems of scattering on nanostructures // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2023. – Vol. 272, iss. 1. – P. 64–79. (SciVerse SCOPUS).
 7. Andriychuk M., Tkachuk V. P. Three-dimensional model of a focusing and radiating antenna array // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2023. – Vol. 277, iss. 1. – P. 133–144. (SciVerse SCOPUS).
 8. Andriychuk M., Bolesta I., Kushnir O. O., Horon B. I. Scattering from thin inhomogeneous film supported by a dielectric substrate // 2022 IEEE Ukrainian microwave week, UkrMW 2022 : proceedings, November 14–18, 2022, Kharkiv. – 2022. – C. 463–467. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 9. Andriychuk M., Hoblyk V., Pavlysh V., Tkachuk V. Reflector and quasioptical systems for the GPS-MEMS application // Perspective technologies and methods in MEMS design : proceedings of XVIII International conference MEMSTECH, Polyana, September 7–11, 2022. – 2022. – C. 79–84. (SciVerse SCOPUS).
 10. Andriychuk M., Tkachuk V. Numerical and experimental study of focusing radiating array // 2022 IEEE Ukrainian microwave week, UkrMW 2022 : proceedings, November 14–18, 2022, Kharkiv. – 2022. – C. 426–429. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 11. Andriychuk M., Kuleshnyk Y. Amplitude optimization in the nonlinear synthesis problems // Advanced computer information technologies (ACIT) : proceedings 2023 13th International conference (Wroclaw, Poland, 21-23 September 2023). – 2023. – C. 121–125. (SciVerse SCOPUS, Web of Science?).
 12. Andriychuk M., Kuleshnyk Y. Amplitude synthesis problems for the case of simple antennas // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) : proceedings of 2023 IEEE XXVIII International seminar/workshop, Tbilisi, September 11–13, 2023. – 2023. – C. 141–144. (SciVerse SCOPUS).
 13. Mykhaylo Andriychuk, Mykhaylo Мelnyk, Mariia Orynchak. Investigation of response from the micro objects of complex shape irradiated by acoustic wave // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 18–22. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 14. Andriychuk M., Tkachuk V. Optimization of the multi-element line array by the amplitude of radiation pattern // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) : proceedings of 2023 IEEE XXVIII International seminar/workshop, Tbilisi, September 11–13, 2023. – 2023. – C. 73–78. (SciVerse SCOPUS).
 15. Andriychuk M., Tkachuk V., Nazarovets T. Measurement and evaluation of the em field impact in the range of 4G/5G frequencies // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) : proceedings of 2023 IEEE XXVIII International seminar/workshop, Tbilisi, September 11–13, 2023. – 2023. – C. 129–132. (SciVerse SCOPUS).
 16. Andriychuk M., Yevstyhneiev B. Asymptotic solution of the scattering problem on a set of chaotic placed small particles // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) : proceedings of 2023 IEEE XXVIII International seminar/workshop, Tbilisi, September 11–13, 2023. – 2023. – C. 43–47. (SciVerse SCOPUS).
 17. Andriychuk M., Nazarovets T. Development of system for measurement of the EM inside radiation for 4G/5G frequencies // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 32.
 1. Andriychuk M. Radiation of array constructed of thin wires // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings 16th International conference (Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022). – 2022. – C. 598–601. (SciVerse SCOPUS).
 2. Andriychuk M., Kuleshnyk Y. Optimization with restriction in the generalized phase problem // Advanced computer information technologies : conference proceedings of the 12th International conference, Spišská Kapitula, Slovakia 26–28 September 2022. – 2022. – C. 154–158. (SciVerse SCOPUS).
 3. Andriychuk M., Pavlysh V., Hoblyk V., Tkachuk V. Modeling radiating systems for the GPS applications // Advanced computer information technologies : conference proceedings of the 12th International conference, Spišská Kapitula, Slovakia 26–28 September 2022. – 2022. – C. 159–163. (SciVerse SCOPUS).
 4. Mykhaylo Andriychuk. Creating materials with the specific electromagnetic properties using the asymptotic approach // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 16.
 1. Methods and tools in CAD - selected issues : колективна монографія. – Białystok: Publishing House of Białystok University of Technology, 2021. Andriychuk M. Modeling materials with desired refractive index / M. Andriychuk, U. Marikutsa. – c.87–98.
 2. М. І. Андрійчук, М. Р. Мельник. Синтез плоских хвилеводних антенних решіток з урахуванням взаємного впливу випромінювачів // Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка. – 2021. – Т. 64, № 9. – С. 538–549.
 3. Andriychuk M. Modeling the plane radiation structures consisting of discrete elements // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 1–10..
 4. Mukhaylo Andriychuk. Asymptotic regularisation of the solution to the problem of electromagnetic field scattering from a set of small impedance particles // IET Microwaves, Antennas & Propagation. – 2021. – Vol. 15, iss. 10 : Special Issue: Method of analytical regularisation for new frontiers of applied electromagnetics. – P. 1330–1346. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Mykhaylo Andriychuk, Mykhaylo Мelnyk. Synthesis of plane waveguide arrays taking into account mutual coupling of radiators // Radioelectronics and Communications Systems. – 2021. – Vol. 64, iss. 9. – P. 471–481. (SciVerse SCOPUS).
 6. Andriychuk Mykhaylo, Kuleshnyk Yarema, Senyk Volodymyr. Scattering properties of microantenna based on an array consisting of thin wires // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 162–166. (SciVerse SCOPUS).
 7. Andriychuk M., Tkachuk V. Electrodynamical model of linear array consisting of inclined semitransparent elements // 2021 IEEE 3rd Ukrainian сonference on еlectrical and сomputer еngineering (UKRCON) : conference proceedings (Lviv, Ukraine, August 26–28, 2021). – 2021. – C. 31–35. (ACM Digital Library, SciVerse SCOPUS).
 8. Mykhaylo Andriychuk, Victor Tkachuk. Modeling of radiation properties of quasi-optical transmitting lines // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 19–23. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 9. Andriychuk M., Bolesta I., Demchuk A. Investigation of radiation properties of nanoparticles by analytical-numerical approach // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceedings of 2021 IEEE 26th International seminar/workshop DIPED (Tbilisi, September 8-10, 2021). – 2021. – C. 51–56. (SciVerse SCOPUS).
 10. Kuleshnyk Y., Senyk V., Andriychuk M. Phase optimization in the synthesis problem of plane equidistant arrays // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceedings of 2021 IEEE 26th International seminar/workshop DIPED (Tbilisi, September 8-10, 2021). – 2021. – C. 169–173. (SciVerse SCOPUS).
 11. Andriychuk M., Tkachuk V. 3D radiating and focusing antenna system // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceedings of 2021 IEEE 26th International seminar/workshop DIPED (Tbilisi, September 8-10, 2021). – 2021. – C. 23–27. (SciVerse SCOPUS).
 1. Mykhaylo Andriychuk, Volodymyr Senyk, Yarema Kuleshnyk. EM wave scattering on thin flexible films supplemented by a set of micro particles // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 64–67. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. M. Andriychuk. Application of regularizing algorithms for solving Ill-conditioned LAS arising in problems of scatterer form reconstruction // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory DIPED-2019: proceedings of XXIVth International seminar/workshop (Lviv, Ukraine,12-14 September,2019). – 2019. – C. 143–146. (НМБД).(SciVerse SCOPUS).
 2. Andriychuk Mukhaylo. Investigation of back scattering properties of thin films consisting of a set of small-size particles // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 40–44. (SciVerse SCOPUS).
 3. Andriychuk Mykhaylo. Optimization of network and scattering parameters of microstrip structure // 2019 IEEE 2nd Ukraine conference on electrical and computer engineering, UKRCON-2019 : conference proceedings (Lviv, Ukraine, July 2–6, 2019). – 2019. – C. 112–118. (SciVerse SCOPUS).
 4. M. Andriychuk, D. Karkashadze, N. Voitovich, R. Zaridze. Prof. Boris Z. Katzenelenbaum – mastermind, organizer, and contributor to the DIPED seminar/workshop // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory DIPED-2019: proceedings of XXIVth International seminar/workshop (Lviv, Ukraine,12-14 September,2019). – 2019. – C. vii–x. (НМБД).(SciVerse SCOPUS).
 5. M. Andriychuk, V. Senyk. Optimization of parameters of microstrip T-junction // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 123–126. (SciVerse SCOPUS).
 6. Andriychuk Mykhaylo. Investigation of radiation properties of nanoparticles by generalized eigenoscillation method // 9th International conference on advanced computer information technologies : conference proceedings, June 5–7, 2019, Ceske Budejovice, Czech Republic. – 2019. – C. 109–112. (SciVerse SCOPUS).
 7. Andriychuk M. Antenna Synthesis through the Characteristics of Desired Amplitude: монографія / M. Andriychuk. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019. – 166 c.
 1. Andriychuk M.I. Solving the synthesis antenna problem according to the given amplitude pattern using the modified newton method // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. – С. 3–7.
 2. Andriychuk M. Solving the problem of electromagnetic wave scattering on small impedance particle by integral equation method // Progress in Electromagnetics Research C. – 2018. – Vol. 81. – P. 211–223. (SciVerse SCOPUS).
 3. Andriychuk Mukhaylo, Podlevskyi Bohdan. The radiation system synthesis by the power criterion as a problem of optimization with restric-tions // Journal of Applied Mathematics and Physics. – 2018. – Vol. 6, № 12. – P. 2650–2665.
 4. Andriychuk Mykhaylo, Kuleshnyk Yarema. Modeling of Plane Arrays Using a Variational Approach // Open Journal of Antennas and Propagation. – 2018. – Vol. 6, № 12. – P. 93-105.
 5. Maksimova Nina, Andriychuk Mykhaylo, Hoblyk Viktor, Prudyus Ivan. TCSET-2016 conference celebrates pioneer award of prof. Yakov S. Shifrin // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. – 2018. – Vol. 33, iss. 1. – P. 62–64. (Web of Science).
 6. Andriychuk Mukhaylo, Kuleshnyk Yarema. Determination of antenna shape using its radiation pattern // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 14th International conference, February 20–24, 2018, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2018. – P. 646–650. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 7. Andriychuk Mykhaylo, Senyk Volodymyr. Radiation properties of plane array consisting of impedance micropatricles // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 170–173. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 8. Andriychuk Mukhaylo. Synthesis of plane arrays with restrictions in fresnel zone // Mathematical methods in electromagnetic theory : abstracts of the 17th IEEE international conference, 2-5 July 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – P. 5–8. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 9. Andriychuk Mukhaylo. Synthesis of plane arrays with improvement of intersystem EMC in the near and far zones // Baltic URSI symposium, URSI 2018 : proceeding, Poznan, Poland, May 14–17, 2018. – 2018. – P. 178–183. (SciVerse SCOPUS).
 10. Andriychuk Mukhaylo, Kuleshnyk Yarema. Some generalizations of the synthesis problem for plane arrays // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceegings of XXIII International seminar/workshop,Tbilisi, September 24–27, 2018. – 2018. – P. 120–125.
 1. M. Andriychuk. Solving the electromagnetic wave scattering problem by integral equation method // Workshop on direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory: proceedings XXIInd International seminar (Dnipro, 25–28 September, 2017). – 2017. – P.233–237.
 2. M. Andriychuk. MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine chapter // Electron Devices Society. – 2017. – Vol.24, № 1. – P.33–34. (SciVerse SCOPUS).
 3. M. Andriychuk, Y. Kuleshnyk. Closed solution to EM wave scattering problems and creating materials with specific performances // IOSR Journal of Engineering. – 2016. – Vol.6, № 11. – P.68–76. (НМБД?).
 4. M. Andriychuk. Modeling the non-homogeneous media with specific refraction coefficient // First IEEE Ukraine conference on electrical and computer engineering UKRCON-2017: proceedings (May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine). – 2017. – P.202–205. (SciVerse SCOPUS).
 5. M. Andriychuk. Two approaches to solving the antenna synthesis problems according to the amplitude radiation pattern // Antenna theory and techniques: XI International conference (24–27 May 2017, Kiev, Ukraine). – 2017. – P.14–19. (SciVerse SCOPUS).
 1. Andriychuk M. New solutions to a linear antenna synthesis problem according to the giv amplitude pattern // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828. - 2016. - P. 42-47.
 2. Andriychuk M., Hoholyuk O. Sponsored by IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSCS-West Ukraine Chapter [Conference Reports] // IEEE Solid-State Circuits Magazine. - 2016. - P. 60-61. (SciVerse SCOPUS).
 3. Ramm, M. Andriychuk. Antenna synthesis by the Modulus of the Diagram // Journal of Advances in Applied Mathematics. - 2016. - Vol.1, № 1. - P. 1-10.
 4. M. Andriychuk. Linear Antenna Synthesis by an Amplitude Radiation Pattern // Proc.of Int. Conf. on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON-2016). - 2016. - P. 4.
 1. M. Andriychuk. Modeling the Electromagnetic Wave Scattering by Small Impedance Particle // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур. -Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 36-42 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 2. M. Andriychuk. Creating Specific Refraction Coefficient of Medium using a Set of Embedded Thin Wires // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.32-35-Парал.тит.арк.англ.
 3. M.I. Andriychuk. New Solution to Electromagnetic Wave Scattering Problem by Small Impedance Particle // Proc. of 2015 XXth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), Sept. 21-24, 2015, Lviv, Ukraine. – P. 39-42.
 4. M.V. Lobur, Y.M.Yashchyshyn, P.V. Livchak**, N.A. Andrushchak, O.M. Matviykiv, M.I. Andriychuk, O. Farafonov***, M. Mischenko***, N. Furmanova***, J. Lacik***, O. Wilfert***, Z. Raida***. Development of Master Degree Program on Design and Application of Reconfigurable Smart Radioelectronic Devices // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.122-125- Парал.тит.арк.англ.
 1. Andriychuk Mykhaylo. Investigation of Radiation for Plane Arrays with Desired Power Directivity // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.23-26-Парал.тит.арк.англ.
 2. M. Andriychuk. Asymptotic Solution to Problem of Electromagnetic Scattering for Particles with Impedance Boundary Conditions // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: Proc. of International Conference , February 25-March 1, 2014, Lviv-Slavske, Ukraine. -Lviv, NULP, 2014, pp. 109-111.
 3. M. I. Andriychuk. Modeling the Scattering Properties of an Impedance Particle // XXIInd Ukrainian-Polish Conference on CAD in Machinery, Design, Implementation and Educational Issues: proc.of Intern.conf., October 10-11, 2014, Lviv, NULP, pp. 139-142.
 4. M. Andriychuk. Asymptotic Solution to Problem of Electromagnetic Scattering for Particles with Impedance Boundary Conditions // Proc. of International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 25-March 1, 2014, Lviv-Slavske, Ukraine. -Lviv, NULP, 2014, pp. 109-111.
 5. M. Andriychuk, OI. Bulatsyk, N. Voitovich. Polynomial Approach to Linear Antenna Array Synthesis Problem accorging to Power Radiation Pattern with restriction to its Norm // 15th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2014): Proc. of the Intern. Conf., August 26-28, 2014, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 36-38.
 6. Mykhaylo Andriychuk. Modeling the Scattering Properties of an Impedance Particle // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.139-142-Парал.тит.арк.англ.
 7. A.G. Ramm, M.I. Andriychuk. Application of the Asymptotic Solution to EM Field Scattering Problem for Creation of Media with Prescribed Permeability // Journal of Applied Mathematics and Computing - 2014- 45, No 1- Pp. 461-485.
 8. A.G. Ramm, M.I. Andriychuk. Calculatyion of Electromagnetic Wave Scattering by a Small Impedance Particle of an Arbitrary Shape // Mathematical Modeling of Natural Phenomena- 2014- 9, No 5- Pp. 254-269.
 9. M. Andriychuk, M. Voytovych . Modified Newton Method for Antenna Power Synthesis Problem with Fixed Norm of the Pattern // Journal of Computational and Applied Mathematics- 2014- Iss. 2 (116)- Pp. 3-10.
 10. M.I. Andriychuk. New Solutions to Synthesis Problem of Plane Array with Hexagonal Geometry // /Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED): Proc. of XIXth International Seminar, Sept. 22-25, 2014, Tbilisi, Georgia, pp. 67-71.
 11. A. Ramm, M. Andriychuk. Creating Media with Prescribed Permeability Using the Asymptotic Solution to EM Wave Scattering Problem // Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON): Proc. of 20th International Conference , June 16-18, 2014, Gdansk, Poland- Vol. 1, pp. 356-359. doi: 10.1109/MIKON.2014.6899916.
 12. M.I. Andriychuk, O.O. Bulatsyk, N.N. Voitovich. Comparing Different Approaches to Linear Antenna Synthesis Problems according to Power Radiation Pattern // Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED): Proc. of 2014 XIXth International Seminar, Sept. 22-25, 2014, Tbilisi, Georgia, pp. 15-18.
 1. M. Andriychuk. Numerical Investigation of Solutions of the Synthesis Problems According to the Given Power DirectivityPattern/ // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.10-13.
 2. Andriychuk M.I. Non-destructive testing of materials based on the wave scattering by the small particles. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.93-100. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 747.
 1. M. I. Andriychuk, S. W. Indratno, A. G. Ramm "Electromagnetic Wave Scattering by a Small Impedance Particle: Theory and Modeling", Optics Communications, 285 (2012), - Pp. 1684-1691.
 2. A. G. Ramm, M. I. Andriychuk "Scattering of Electromagnetic Waves by Many Thin Cylinders: Theory and Computational Modeling", Optics Communications, 285 (2012), - Pp. 4019-4026.
 3. M. Andriychuk. Scattering of Electromagnetic Waves by Thin Cylinder: Asymptotic Solution. Proc. of XIth International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET'2012), February 21-24, 2012, Lviv-Slavske, Ukraine. -Lviv, NULP, 2012, - pp. 85-86.
 4. М. І. Андрійчук, В. П. Ткачук. Моделюванняя середовища із заданою магнітною проникністю на основі асимптотичного розв'язку задачі електромагнітного розсіяння.Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 58-63.
 5. Mykhaylo Andriychuk.Scattering of EM Waves by Thin Cylinders and Creating the Medium with Negative Refraction. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp.26-30.
 6. Mykhaylo Andriychuk, Dmytro Chepak. Method of Arrangement of Two Coupling Circuits for Modeling the Drywall Constructions. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 10-12.
 7. M. I. Andriychuk. Asymptotic Scattering of EM Waves by Thin Cylinders and Application// Proc. of 14th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2012), August 28-30, 2012, Kharkiv, Ukraine. - pp. 92-95.
 8. M. I. Andriychuk. "Synthesis of Antenna Systems According to the Desired Amplitude Radiation Characteristics". In Book: Numerical Simulations - from Theory to Industry, Ed. by Mykhaylo Andriychuk, InTech Publishing House, ISBN 978-953-51-0749-1, Rieka, Croatia, 2012, - pp. 191-218.
 9. M. I. Andriychuk, P. O. Savenko, M. D. Tkach. "Synthesis of Plane Equidistant Array According to Power Radiation Pattern". Proc. of XVIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2012), September 24-27, 2012, Tbilisi, Georgia. - Tbilisi, 2012, pp. 68-74.
 10. M. I. Andriychuk, V. P. Tkachuk. "Application of Acoustic Wave Scattering on the Small Particles for the Non-destructive Testing". Proc. of XVIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2012), September 24-27, 2012, Tbilisi, Georgia. - Tbilisi, 2012, pp. 211-216.
 1. Mykhaylo Andriychuk. Investigation of Interaction between Small Particles in Acoustic Field. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 231-234.
 2. Mykhaylo Andriychuk. Creation of Media with Prescribed Permeability Using the Asymptotic Silution of EM Field Scattering Problem. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 28-32.
 3. M. I. Andriychuk. Electromagnetic Wave Scattering by Small Bodies and Creating Materials with Desired Permeability: Numerical Implementation. Proceedings of the 2011 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA-2011), Torino, Italy. - pp. 243-246.
 4. М. І. Андрійчук, В. П. Ткачук. Зворотнє розсіяння малими включеннями у акустичному полі. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації №705.- Львів. 2011.- C. 10-16.
 5. М. І. Андрійчук, В. П. Ткачук. Синтез лінійної хвилеводної решітки з використанням варіаційного підходу і методу апертурних ортогональних поліномів. Зб.пр.: Відбір і обробка інформації.Вип. 35 (111). Львів, 2011- C. 10-15.
 6. Mykhaylo Andriychuk, Victor Tkachuk. Modeling of Plane Waveguide Array using the Variational Approach and Aperture Orthogonal Polynomials Method. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 235-238.
 7. M. I. Andriychuk, B. Z. Katsenelenbaum, V. V. Klimov, N. N. Voitovich. Application of Generalized Method of Eigenoscillations to Problems of Nanoplasmonics. Proceedings of 2011 XVIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), Lviv, Ukraine. 2011. - Pp. 165-169.
 8. M. I. Andriychuk, V. P. Tkachuk. Synthesis of Amplitude Radiation Pattern for Plane Waveguide Array using the Variational Approach and Method of Aperture Orthogonal Polynomials. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 244 - 246.
 9. M. I. Andriychuk, A. G. Ramm. Numerical Solution of Many-Body Wave Scattering Problem for Small Particles and Creating Materials with Desired Refraction Coefficient. Book: Numerical Simulations of Physical and Engineering Processes, Ed. By Jan Awrejcewich, InTech Publishing House, Rieka, Croatia, 2011. - Pp. 3-28.
 10. M. I. Andriychuk, V. P. Tkachuk. Modeling the Radiation Characteristics of Plane Waveguide Array using the Variational Approach. Proceedings of 2011 IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications, Torino, Italy. - Pp. 247-250.
 1. M. Andriychuk. Creation the Media with Desired Refraction Coefficient. Proc. of VIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, April 20-23, 2010, Lviv-Polyana, Ukraine. - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 106-110.
 2. M. Andriychuk. Diffraction of Electromagnetic Field in Presence of Small Scatterer Bodies. Proc. of Xth International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 23-27, 2010.-Lviv: NULP, 2010. - P. 23.
 3. M. I. Andriychuk. Asymptotic solution of EM field wave scattering problem by small bodies: numerical results. Proc. of XVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2010), September 27-30.- Lviv-Tbilisi. 2010.- Pp. 54-59.
 4. M. I. Andriychuk. Asymptotic Solution of EM Field Wave Scattering Problem by Small Bodies: Single Body Case. Proc. of 13th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2010), September 6-8.- Kyiv, Ukraine. 2010. - P.3.
 5. M. I. Andriychuk, V. P. Tkachuk. Comparative synthesis of waveguide array using the variational approach and R-function method. Proc. of XVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2010), September 27-30, 2010, Tbilisi, Georgia. - Lviv-Tbilisi, 2010, pp. 169-173.
 6. M. I. Andriychuk, A. G. Ramm. Numerical Modeling in Wave Scattering Problem for Small Particles. Proc. of 18th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications, June 14-16.- Vilnius, Lithuania. Geozondas. 2010.- Pp. 224-227.
 1. M. I. Andriychuk, Investigation of solutions of the non-linear synthesis problem for linear array by the generalized Newton method, Proc. of VIIth International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT-2009), October 6-9, 2009, Lviv, Ukraine, pp. 145-147.
 2. M. Andriychuk, Phase Transformation of Electromagnetic Field in Regular Waveguide, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 65-68.
 3. M. I. Andriychuk, N. N. Voitovich, New solutions of nonlinear integral equation arising in phase optimization problems, Proc. of XIVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2009), September 21-24, 2009, Lviv, Ukraine, pp. 186-189.
 4. M. I. Andriychuk, A. G. Ramm, Numerical solution of many-body wave scattering problem for small particles, Proc. of XIVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2009), September 21-24, 2009, Lviv, Ukraine, pp. 77-81.
 1. Андрійчук М.І. Pозрахунок електродинамічних па­ра­метрів мікросмужкових неод­но­рідностей з використанням аналітико-числового підходу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 103 - 109.
 2. M. Andriychuk, S. Hemour. "Analytical-Numerical Approaches for Calculation of Impedance Matrix for Microstrip Structures" - Proc. of IXth International Conference on Modern Problems of Radioengineering, Telecommunications, and Computer Science (TCSET-2008). February 19-23, 2008, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp. 181-184.
 3. М. Андрійчук. "Аналітико-числовий метод визначення елементів імпедансної матриці мікрополоскових структур". - Матеріали міжнародної конференції "Сучасні проблеми механіки та математики". Львів, ІППММ НАН України, 2008, т. 3, с. 12-14.
 4. M. I. Andriychuk, S. Hemour. "Application of Space Domain Integral Equation Approach for Electromagnetic Analysis of Microstrip Structures". - Proc. of 12th Int. Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2008), pp. 340-342.
 5. M. I. Andriychuk, O. O. Bulatsyk, N. N. Voitovich. "Application of Modified Newton Method to Nonlinear Integral Equation of Circular Antenna Synthesis Problem". - Proc. of XIIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2008). Lviv-Tbilisi, 2008, pp. 134-137.
 6. Mykhaylo Andriychuk Application of Space Domain Integral Equation Technique for High Frequency Description of Open Microstrip Discontinuities// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.32-36.
 1. Ярема Кулешник, Михайло Андрійчук. Комп'ютерна графіка: графічний редактор Corel Draw. Навчальний посібник, ЛДУВС-НЛУ, Львів, 2007, -120с.
 2. М. І. Андрійчук, О. Ф. Заморська, "Оптимізація амплітудних характеристик випромінювання хвилеводних антен у частотному діапазоні", Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка", 2006, № 557, с.114-121.
 3. М. І. Андрійчук, "Розрахунок і оптимізація характеристик розсіяння хвилеводної антенної решітки", Компютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка", 2006, № 564, с.94-101.
 4. M. I. Andriychuk, S. Hemour, "Evaluation of impedance matrix elements for microstrip T-junction discontinuity", //Proc. of XIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2007), September 17-21, 2007, Lviv, Ukraine, pp. 54-58.
 5. N. N. Voitovich, M. I. Andriychuk, "Transformation of field in regular waveguide via phase correctors", //Proc. of XIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2007), September 17-21, 2007, Lviv, Ukraine, pp. 63-66.
 6. M. Andriychuk, O. F. Zamorska, "Comparative Analysis of Radiative Characteristics for Two Types of Waveguide Antennas". //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 20-24 February, 2007, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 80-83.
 1. Mykhaylo Andriychuk, Olga Zamorska, Optimization of the Radiating Performances for the High-Frequency Devices Used in the MEMS Applications, pp.95-99.
 1. Андрійчук М.І., Заморська О.Ф. Моделювання хвилеводних випромінювальних систем на основі їхніх амплітудних характеристик. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування . Теорія і практика. Львів, 2004, с.129-136
 2. M. Andriychuk, "Phase Optimization in the Synthesis Problems with the Amplitude Radiation Pattern". //Proc.of the VIIIth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 23-26 February, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine. Lviv, NULP, 2005.
 3. М. I. Andriychuk, L. M. Klakovych, P. O. Savenko, M. D. Tkach, "Numerical solution of nonlinear synthesis problems of antenna arrays with regard for coupling of radiators". //Proc.of the Vth International Conference on Antenna Theory and Techniques, 24-27 May 2005, Kyiv, Ukraine.
 4. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska, "Separation of variables in the synthesis problems of phased antenna arrays". // Proc. of the International Conference on Antenna Theory and Techniques, 24-27 May 2005, Kyiv, Ukraine.
 5. M. I. Andriychuk, "Optimization of the Antenna Radiation Patterns Using the Phase Control". //Proc of the XIIIth International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine.
 6. M. I. Andriychuk, "Synthesis of circular array in the given range of frequencies". //Proc. of the X-th International Seminar Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2005), September 12-15, 2005, Lviv, Ukraine.
 1. M. Andriychuk. Modeling of the directivity characteristics of waveguide array using the various criteria. Proc. of Intern. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. Febr. 24-28, 2004. Lviv, Ukraine. - pp. 122-125.
 2. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska. Some generalizations for the synthesis problem of the waveguide antenna array. Proc. of Intern. Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory. Dniepropetrovsk, Ukraine. Sept. 14-17, 2004. - pp. 487-489.
 3. Andriychuk M. I and Zamorska O. F. The antenna systems synthesis according to the amplitude characteristics under condition of electromagnetic compatibility. Proc. of 2004 Second Intern. Workshop on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals. Sept. 19-22, 2004. Sevastopol, Ukraine. - pp. 135-137.
 4. М. Андрійчук. Аналітико-числове дослідження розв'язків інтегрального рівняння задачі синтезу за енергетичною діаграмою. Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В. Я. Скоробогатька. 27 вересня - 1 жовтня 2004 р., Дрогобич. - с. 9.
 5. M. I. Andriychuk. Generalized variational approach to the waveguide array synthesis. Proc. of IXth Intern. Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. Oct. 11-14, 2004. Tbilisi, Georgia. - pp. 125-128.
 1. М. І. Андрійчук "Синтез лінійної антенної решітки з хвилеводними випромінювачами". Математичні методи та фізико-механічні поля. 2003. Том 46, № 3. С. 166-173.
 2. М.І. Андрійчук, О. Ф. Заморська "Синтез резонаторних антен з використанням методу допоміжних джерел". Компютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка", 2003, № 471. С. 19-25.
 3. М.І. Андрійчук "Синтез лінійної антенної решітки з хвилеводними випромінювачами". Математичні методи та фізико-механічні поля. 2003. Том 46, № 3. С. 166-173.
 4. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska "Synthesis of resonant antennas with semitransparent external boundaries". Proc. of IVth International Conference on Antenna Theory and Techniques, 9-12 September 2003, Sevastopol, Ukraine. Vol. 1. P. 199-202.
 5. M. I. Andriychuk "Waveguide array synthesis using the power criterion". Proc. of VIIIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, September 23-25, 2003, Lviv, Ukraine. P. 117-121.
 6. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska "Modeling of Resonant Antennas for Communication Systems Using the Method of Auxiliary Sources". Proc. of VIIth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 18-22 February, 2003, Lviv-Slavske, Ukraine. Lviv, NULP, 2003. P. 84-87.
 1. М. И. Андрийчук, Н. Н. Войтович, Я. В. Васылькив и др. Синтез излучающих систем по заданной амплитудной диаграмме направленности. Сб. "Волны и дифракция", M.: ИРЭ АН СССР, 1981, т. 1, c. 11-14.
 2. М. И. Андрийчук, Х. Д. Икрамов, Н. Н. Войтович и др. Методы расчета собствен-ных волн диэлектрических волноводов сложного сечения. Сб."Волны и дифракция", M.: ИРЭ АН СССР, 1981, т. 2, с. 171-173.
 3. М. И. Андрийчук. Об одной обратной задаче теории синтеза антенн. IX Конф. молодых ученых ИППММ АН УССР, 1882. - М., - ВИНИТИ, № 324-84, c. 3-7.
 4. М. И. Андрийчук, Н. Н. Войтович. Синтез замкнутой плоской антенны по заданной амплитудной диаграмме направленности Радиотехника и электроника, 1985, Т. 30, № 2, c. 276-281.
 5. М. И. Андрийчук. Фазовый синтез цилиндрических антенных решеток. Радиотехника и электроника, 1985, Т. 30, № 5, c. 940-943.
 6. М. И. Андрийчук, Н. Н. Войтович, И. П. Болотова и др. Численный расчет антенн с синтезируемыми полупрозрачными поверхностями. Сб. "Волны и дифракция - 85". Тбилиси: ТГУ, 1985, c. 438-441.
 7. М. И. Андрийчук. Синтез кольцевых синфазных антенн по заданной амплитудной диаграмме направленности. Радиотехника и электроника. 1986. Т. 31, № 5, c. 1023-1027.
 8. M. I. Andriychuk, N. N. Voitovich, V. P. Tkachuk, Yu. P. Topolyuk. Numerical Solution of Non-linear Problems of Constructive Antenna Synthesis. Proc. of URSI Int. Symp. on Electromagn. Theory. A. Budapest, 1986, pp. 121-123.
 9. М. И. Андрийчук. Синтез резонансной антенны с круглой внешней границей. Радиотехника и электроника. 1988. Т. 33, № 7, c. 1374-1378.
 10. M. I. Andriychuk, Yu. P. Topolyuk. Conformal Resonator Antenna Synthesis According to a Prescribed Amplitude Pattern. Proc. of Int. Symp. on Antennas and Propag. V. 4. Tokyo, 1989. pp. 897-900.
 11. М. И. Андрийчук, И. П. Болотова. Синтез резонаторной антенны с произвольной внешней границей. Радиотехника и электроника, 1990. Т. 35, № 6, c. 1330-1333.
 12. М. И. Андрийчук, Ю. П. Тополюк. Синтез конформных резонаторных антенн по заданной амплитудной диаграмме направленности. Радиотехника и электроника, 1990, Т. 35, № 8, c. 1573-1580.
 13. М. И. Андрийчук, Ю. П. Тополюк. Синтез резонаторных антенн с заданной внешней границей. Сб. "Волны и дифракция-90". М.: Физ.об-щество СССР, т. 3, c. 317-320.
 14. М. І. Андрійчук, М. М. Войтович, Ю. П. Тополюк. Числовi методи розв'язування некоректних задач (застосування до задач синтезу антен). Метод. вказ. для студ. ф-ту прикл. матем. Львів, ЛДУ, 1991. 16 с.
 15. М. И. Андрийчук. Приближенное решение задачи синтеза конической антенной решетки. VI Міжн. симп. Методи дискр. особл. в задачах мат. фізики. Харків, 1993, c. 84-85.
 16. М. И. Андрийчук, Н. И. Войтович, Б. А. Панченко. Расчет и оптимизация параметров полосковой возбуждающей системы. VI Міжн. симп. Методи дискр. особл. в задачах мат. фізики. Харків, 1993, c. 86-87.
 17. М. И. Андрийчук, Н. Н. Войтович, П. А. Савенко, В. П. Ткачук. Синтез антенн по амплитудной диаграмме направленности. Численные методы и алгоритмы. Вид. Наукова Думка, Київ, 1993. 256 с.
 18. M. Andriychuk, J. Jarkowski P. Savenko, Y. Topolyuk N. Voitovich. The Application of the Magnitude Synthesis Method to the Case of the Spherical Antennas. Kleinheubacher Be-richte, BRD. 1994. B. 37, pp. 109-115.
 19. М. І. Андрійчук. Чисельне розв'язування задач синтезу конформних антенних граток за амплiтудною дiаграмою напрямленостi. Всеукр.наукова конф."Заст. обч. техн., мат. мод. та мат. методiв у науков. дослiдж." Львів: ЛДУ, 1994, c. 3.
 20. M. I. Andriychuk, P. O. Savenko,Yu. P. Topolyuk Numerical Solution of One Class of Antenna Synthesis Theory Ill-Posed Problems. Proc.of URSI Int. Symp on Electromagn. Theory. St.Petersburg, 1995, pp. 711-713.
 21. М. І. Андрійчук. Чисельне дослідження розвязків задач фазового синтезу теорії антен. Всеукр. наукова конф. "Заст. обч. техн., мат. мод. та мат. методiв у науков. дослiдж." Львів: ЛДУ, 1995, c. 3.
 22. M. I. Andriychuk. Numerical Solution of the Problem of Phase Synthesis for a Conic Antennas Array. Direct and Inverse Problems of the Electromagn. and Acoust. Wave Theory. Lviv: IAPMM, 1995, рp. 54-55.
 23. Andriychuk M. I., Topolyuk Yu. P. Regular determination of the government function in some nonlinear problems. 3 - я Укр. конф. ''Автоматика - 96". 9-14 вересня 1996 р., Севастополь. Праці. Том 1, с. 87-88.
 24. M. I. Andriychuk. Investigation of solutions of the phase synthesis problem for a circular array. Proc. of Intern. Conf. on Math. Methods in Electromagn. Theory (MMET-96). 10-13 Sept. 1996, Lviv, Ukraine, pp. 505-508.
 25. Andriychuk M. I., Voitovich N. N., Topolyuk Yu. P. Some aspects of the numerical solving the antenna synthesis problems accor- ding to the prescribed amplitude pattern. Proc. of Intern. Conf on Math. Methods in Electromagn. Theory (MMET-96). 10-13 Sept. 1996, Lviv, Ukraine, pp. 509-512.
 26. Andriychuk M. I. "About non-uniqueness of the solutions of phase synthesis problems according to the prescribed amplitude directivity pattern". Proc. of Second Intern. Conf on Antenna Theory and Techniques. Kyiv, 1997, pp. 368-369.
 27. Andriychuk M. I. "Computer-oriented investigations of the synthesis problems of radiating systems according to the prescribed amplitude directivity pattern". Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. IAPMM of NASU, Lviv, 1997, pp. 86-89.
 28. Андрійчук М. І. "Дослідження властивостей розв’язків одного класу нелінійних задач синтезу антен". Міжн. наук. конф. "Сучасні проблеми механіки і математики". Львів, 1998, c. 282.
 29. Andriychuk M. I. "Investigation of the solutions of the nonlinear antenna synthesis problems". Proc. of Intern. Conf. on Math. Method in Electromagn. Theory (MMET-98). Kharkiv, 1998, vol. 1, pp. 127-129.
 30. Andriychuk M. I. "The analytical-numerical solution method of the nonlinear problems of the antennas phase synthesis". Proc. of IIIrd Intern. Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. Lviv-Tbilisi, 1998, pp. 86-89.
 31. M. I. Andriychuk. About branching the solutions of the phase synthesis problems of a linear antenna. Proc. of IIIrd Intern. Conf on Antenna Theory and Techniques. Kyiv, 1999, pp. 90-92.
 32. M. I. Andriychuk. Modeling the Directivity Properties of Antennas Using the Numerical Approach. Proc. of IIIrd IMACS/ IEEE Int. Conf on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC’99), Athens, Greece, 6 p.
 33. M. I. Andriychuk, P. O. Savenko. "Synthesis of the Waveguide Array According to the Prescribed Amplitude Radiation Pattern". Abstracts of Millenium Conference on Antennas and Propagation (AP-2000). Davos, Switzerland, 9-14 April, 2000. Vol. 1, p. 178.
 34. M. I. Andriychuk. "Numerical Modeling the Directivity Properties of Antennas". Proc. of XIII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Wroclaw, Poland, May 22-24, 2000. Vol. 1, pp. 170-173.
 35. M. I. Andriychuk, P. O. Savenko. "Synthesis of a Waveguide Array with due Regard for the Mutual Coupling of Radiarors". Proc. of International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2000), Kharkov, Ukraine, September 12-15, 2000. Vol. 2, pp. 604-606.
 36. M. I. Andriychuk. "Investigation of Directivity Properties of Antennas Using the Numerical Approach // Proc. of Intern. Conf. on Experience of Designing and Application of CAD System in Microelectronics (CADSM-2001). Lviv-Slavsko, Ukraine, February 12-17, 2001, – pp. 160-163.
 37. M. I. Andriychuk. "The Analytical and Numerical Aspects of Modeling the Antenna Systems According to the Prescribed Amplitude Radiation Pattern" // Proc. of XIth Intern. Symp. on Theoretical Electrical Engineering (ISTET-2001), 19-22 Aug. 2001, Linz, Austria, 8 p.
 38. Andriychuk M. I., Savenko P. O. The properties of solutions of the synthesis problem for the waveguide array // Proc. of VIth Intern. Seminar/Workshop "Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2001)", Lviv, September 18-20, 2001, pp 151-155.
 39. M. Andriychuk, O. Zamorska. Synthesis of the Waveguide Antennas According to the Amplitude Radiation Characteristics // Proceedings of the International Conference TCSET-2002. Lviv, 2002, pp. 200-203.
 40. P. O. Savenko, B. M. Podlevskii, M. D. Tkach, M. I. Andriychuk. "Some classes of nonlinear synthesis problems for radiation systems: theory and methods of solution" // Proc. of Int. Conf. on Math. Methods in Electromagn. Theory (MMET-2002). Vol. 1, pp. 79-85.
 41. M. I. Andriychuk. Analytical-numerical investigation of the nonlinear equation for a synthesis problem of waveguide array // Proc. of VIIth International Seminar/Workshop DIPED-2002. Lviv-Tbilisi, 2002, pp. 141-144.
 42. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska. "Modeling of Resonant Antennas for Communication Systems Using the Method of Auxiliary Sources". Proc. of VIIth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 18-22 February, 2003, Lviv-Slavske, Ukraine. Lviv, NULP, 2003, pp. 84-87.
 43. М. І. Андрійчук, О. Ф. Заморська. "Синтез резонаторних антен з використанням методу допоміжних джерел". Компютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка", 2003, № 471, c. 19-25.
 44. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska. "Synthesis of resonant antennas with semitransparent external boundaries". Proc. of IVth International Conference on Antenna Theory and Techniques, 9-12 September 2003, Sevastopol, Ukraine. Vol. 1, pp. 199-202.
 45. M. I. Andriychuk."Waveguide array synthesis using the power criterion". Proc. of VIIIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, September 23-25, 2003, Lviv, Ukraine, pp. 117-121.
 46. М. І. Андрійчук. "Синтез лінійної антенної решітки з хвилеводними випромінювачами". Математичні методи та фізико-механічні поля. 2003. Том 46, № 3, c. 166-173.
 47. M. Andriychuk. Modeling of the directivity characteristics of waveguide array using the various criteria. Proc. of Intern. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. Febr. 24-28, 2004. Lviv, Ukraine. - pp. 122-125.
 48. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska. Some generalizations for the synthesis problem of the waveguide antenna array. Proc. of Intern. Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory. Dniepropetrovsk, Ukraine. Sept. 14-17, 2004, - pp. 487-489.
 49. Andriychuk M. I and Zamorska O. F. The antenna systems synthesis according to the amplitude characteristics under condition of electromagnetic compatibility. Proc. of 2004 Second Intern. Workshop on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals. Sept. 19-22, 2004. Sevastopol, Ukraine, – pp. 135-137.
 50. М. Андрійчук. Аналітико-числове дослідження розв’язків інтегрального рівняння задачі синтезу за енергетичною діаграмою. Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В. Я. Скоробогатька. 27 вересня – 1 жовтня 2004 р., Дрогобич. – с. 9.
 51. M. I. Andriychuk. Generalized variational approach to the waveguide array synthesis. Proc. of IXth Intern. Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. Oct. 11-14, 2004. Tbilisi, Georgia, – pp. 125-128.
 52. M. Andriychuk. "Phase Optimization in the Synthesis Problems with the Amplitude Radiation Pattern". Proc. of VIIIth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 23-26 February, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine. Lviv, NULP, 2005, - pp. 131-136.
 53. М. І. Андрійчук, О. Ф. Заморська. "Моделювання хвилеводних випромінювальних систем на основі їхніх амплітудних характеристик", Компютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка", 2004, № 522, с. 129-136.
 54. М. I. Andriychuk, L. M. Klakovych, P. O. Savenko, M. D. Tkach. "Numerical solution of nonlinear synthesis problems of antenna arrays with regard for coupling of radiators", Proc. of Vth International Conference on Antenna Theory and Techniques, 24-27 May 2005, Kyiv, Ukraine, pp. 213-216.
 55. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska. "Separation of variables in the synthesis problems of phased antenna arrays", Proc. of Vth International Conference on Antenna Theory and Techniques, 24-27 May 2005, Kyiv, Ukraine, pp. 217-220.
 56. M. I. Andriychuk, "Optimization of the Antenna Radiation Patterns Using the Phase Control", Proc. of XIIIth International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine, pp. 3-6.
 57. M. I. Andriychuk, "Synthesis of circular array in the given range of frequencies", Proc. of Xth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2005), September 12-15, 2005, Lviv, Ukraine, pp. 208-211.
 58. M. Andriychuk, O. Zamorska. "Frequency-Dependent Synthesis of Waveguide Antennas According to the Amplitude Characteristics". Proc. of Intern. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. Febr. 28 – March 1, 2006. Lviv, Ukraine, - pp. 504-507.
 59. M. Andriychuk, O. Zamorska. Optimization of Radiating Performances for the High-Frequency Devices Used in the MEMS Design". Proc. of IInd Conference of Young Scientists (MEMSTECH-2006). May 24-27, 2006. Lviv-Polyana, Ukraine, – pp. 95-99.
 60. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska. "Waveguide Antenna Synthesis in the Frequency Band". Proc. of Intern. Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory. Kharkiv, Ukraine. June 26-29, 2006, – pp. 106-108.
 61. Andriychuk M. I. and Zamorska O. F. "Synthesis of Resonant Waveguide Antenna with Various Requirements in the Frequency Band". Proc. of 2006 IIIrd Intern. Workshop on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals. Sept. 18-22, 2006. Sevastopol, Ukraine, – pp. 291-293.
 62. M. I. Andriychuk. "Calculation and Optimization of the Antenna Array Radiation Patterns in 3-D Case". Proc. of XIth Intern. Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. Oct. 11-1, 2006. Tbilisi, Georgia, – pp. 121-124.
 63. Andriychuk M., Zamorska O. "Waveguide Antenna Synthesis According to the Amplitude Radiation Characteristics in the Frequency Band." Abstracts of Ist European Conference on Antennas and Propagation. 6-10 November 2006. Nice, France. – p. 150.
 64. Andriychuk M., Zamorska O. "Waveguide Antenna Synthesis According to the Amplitude Radiation Characteristics in the Frequency Band." CD Proceedings of Ist European Conference on Antennas and Propagation. 6-10 November 2006. Nice, France. – 6 p.
 65. М. І. Андрійчук, О. Ф. Заморська. "Оптимізація амплітудних характеристик випромінювання хвилеводних антен у частотному діапазоні", Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка", 2006, № 557, с. 114-121.
 66. М. І. Андрійчук. "Розрахунок і оптимізація характеристик розсіяння хвилеводної антенної решітки", Компютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка", 2006, № 564, с. 94-101.
 67. M. Andriychuk, O. F. Zamorska. "Comparative Analysis of Radiative Characteristics for Two Types of Waveguide Antennas". Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 20-24 February, 2007, Lviv-Polyana, Ukraine. Lviv, NULP, 2007, - pp. 80-83.
 68. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska. "The amplitude and power criterion in the synthesis problems for waveguide antennas", Proc. of VIth International Conference on Antenna Theory and Techniques, 17-21 September 2007, Sevastopol, Ukraine, pp. 443-445.
 69. M. I. Andriychuk, S. Hemour. "Evaluation of impedance matrix elements for microstrip T-junction discontinuity", Proc. of XIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2007), September 17-21, 2007, Lviv, Ukraine, pp. 54-58.
 70. N. N. Voitovich, M. I. Andriychuk, "Transformation of field in regular waveguide via phase correctors", Proc. of XIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2007), September 17-21, 2007, Lviv, Ukraine, pp. 63-66.
 71. Ярема Кулешник, Михайло Андрійчук. Комп’ютерна графіка: графічний редактор CorelDraw. Навчальний посібник, ЛДУВС-НЛУ, Львів, 2007, 120 с.
 72. M. Andriychuk, S. Hemour. "Analytical-Numerical Approaches for Calculation of Impedance Matrix for Microstrip Structures" - Proc. of IXth International Conference on Modern Problems of Radioengineering, Telecommunications, and Computer Science (TCSET-2008). February 19-23, 2008, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp. 181-184.
 73. M. Andriychuk. "Application of Space Domain Integral Equation Technique for High Frequency Description of Open Microstrip Discontinuities". - Proc. of IVth Conference of Young Scientists (MEMSTECH-2008). May 21-24, 2008. Lviv-Polyana, Ukraine, – pp. 32-35.
 74. М. Андрійчук. "Аналітико-числовий метод визначення елементів імпедансної матриці мікрополоскових структур". - Матеріали міжнародної конференції "Сучасні проблеми механіки та математики". Львів, ІППММ НАН України, 2008, т. 3, с. 12-14.
 75. M. I. Andriychuk, S. Hemour. "Application of Space Domain Integral Equation Approach for Electromagnetic Analysis of Microstrip Structures". - Proc. of 12th Int. Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2008), pp. 340-342.
 76. M. I. Andriychuk, O. O. Bulatsyk, N. N. Voitovich. "Application of Modified Newton Method to Nonlinear Integral Equation of Circular Antenna Synthesis Problem". - Proc. of XIIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2008). Lviv-Tbilisi, 2008, pp. 134-137.