Оксентюк Віра Миколаївна

Оксентюк Віра Миколаївна

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри САП.

E-mail: vira.m.oksentyuk@lpnu.ua

Освіта:

 • Бакалавр, Державний університет «Львівська політехніка», електромеханічний факультет, 1999 р.
 • Спеціаліст, Національний університет «Львівська політехніка», електромеханічний факультет, 2000 р.
 • Аспірантура (з відривом від виробництва) кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного університету «Львівська політехніка», 2001-2004 р.р.
 • Кандидат технічних наук, тема кандидатської дисертації «Оптимальний позиційно - слідкуючий електропривод оптичного телескопа», спеціальність 05.09.03 – «електротехнічні комплекси та системи», Національний університет «Львівська політехніка», 2007 р.
 • Старший науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», 2015р.

Професійна діяльність:

 • 2004р. інженер 3 кат. науково-дослідної групи ДБ «Критерій» Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2005-2006 р.р. інженер 3 кат. науково-дослідної групи ДБ «Оптимум» Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2007 р. інженер 3 кат. науково-дослідної групи ДБ «Еплік» Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2007-2008 р.р. молодший науковий співробітник НДЛ-68 Спеціального конструкторського бюро електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2008 – 2013 р.р. науковий співробітник НДЛ-68 Спеціального конструкторського бюро електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2014 – 2017р.р. директор Спеціального конструкторського бюро електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2021 - 2023р. асистент каф. САП ІКНІ Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2023р. старший викладач каф. САП ІКНІ Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

Системи автоматичного керування позиційно-слідкуючих електроприводів, безредукторні електроприводи, математичне моделювання електротехнічних систем.

Основні публікації:

Опубліковано 30 наукових праць.

 1. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт цикл "Мова клієнтського програмування JavaScript" з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 72 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10489 від 02.05.2024 року
 2. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 24 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10490 від 02.05.2024 року
 3. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт цикл "Базовий фронтенд" з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 200 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№ 10491-10500 від 02.05.2024 року
 4. Ірина Юрчак, Віра Оксенюк, Юлія Гілета, Олег Бабій, Андрій Хіч. Проектування та реалізація інтерфейсу мобільного застосунку calorify з технологією доповненої реальності.Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика, Випуск 6, №1, 2024, pp. 98-111, ISSN: 2707-6784 (Print)
 1. Колесник К. К., Оксентюк В. М., Кушнір А. П. Управління ризиками в нафтодобувній промисловості за допомогою системи Kibana // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2023. – №27. – С. 86–94.
 2. Kosobutskyy P., Oksentyuk V. Models of recurrent distributions statistical averaging for electronic components with fluctuations [Електронний ресурс] // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 3. Kopchak B., Oksentyuk V., Kushnir A. Development of micro brushless DC motor model based on project design calculation using Ansys Maxwell RMxprt // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) : proceedings of 2023 IEEE XXVIII International seminar/workshop, Tbilisi, September 11–13, 2023. – 2023. – C. 215–220. (SciVerse SCOPUS).
 4. Kushnir A., Kopchak B., Oksentyuk V. Development of heat detector based on fuzzy logic using arduino board microcontroller // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 1–5. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. V. Oksentyuk, K. Kolesnyk, A. Kushnir, I. Artyshchuk. Аutomated design of the fire detection devices enclosure components // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 18.
 1. Kosobutskyy P., Oksentyuk V. New regularities of segment division according to the golden ratio // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 57–69.
 2. Оксентюк В. М., Голота Н. Л. Змінна структура системи автоматичного керування механізмом повороту люльки пожежного автопідіймача // Актуальні проблеми пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах сьогодення : збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 12–13 жовтня 2022 р.). – 2022. – C. 425–427.
 3. Оксентюк В. М., Голота Н. Л. Структура системи керування стабілізацією механізму повороту люльки пожежного автопідіймача // Актуальні проблеми пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах сьогодення : збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 12–13 жовтня 2022 р.). – 2022. – C. 446–448.
 1. Кушнір А.П., Оксентюк В.М., Дзьоба Т.Я.Вибір системи керування швидкістю повороту люльки пожежного автопідіймача для стендових випробувань. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2017. – Вип. №31. – С. 82-89.
 1. Мороз В., Оксентюк В., Болкот П., Снітков К. Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута. // Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2016. – Вип. № 840. – С.90-97.
 2. Кушнір А.П., Оксентюк В.М., Кравець І.П., Войцех В.М. Синтез системи автоматичного керування поворотом люльки пожежного автопідйомника з урахуванням пружних властивостей стріли. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. №28. – С.119-130.
 3. Кушнір А.П., Оксентюк В.М., Дзьоба Т.Я., Шаповалов О.В. Динамічна модель безредукторного приводу повороту платформи пожежного автопідйомника з імітатором статичного і динамічного навантажень. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. №28. – С.135-147.
 4. Кушнір А.П., Оксентюк В.М., Дзьоба Т.Я., Шаповалов О.В. Імітатор статичного і динамічного навантажень для безредукторного електропривода механізму повороту платформи пожежного автопідіймача. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. №29. – С.107-115.
 1. Оксентюк В.М., Кушнір А.П., Щербовських С.В., Стефанович Т.О. Розроблення моделі надійності для аналізу причин непрацездатності гідравлічної станції зі спареними насосами. // Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2015. – Вип. №21 (1130). – С.139-147.
 2. Кушнір А.П., Оксентюк В.М., Кравець І.П., Комп’ютерне моделювання вентильного виконавчого двигуна для механізму повороту платформи пожежного автопідйомника. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. №26. – С.123-132.
 3. Оксентюк В.М., Кушнір А.П., Щербовських С.В., Стефанович Т.О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи поворотного механізму платформи пожежного автопідйомника. // Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – 2015. – Вип. № 12 (1121). – С.449-452.
 4. Оксентюк В.М., Кушнір А.П., ЩербовськихС.В., Стефанович Т.О. Визначення ймовірнісних показників для причин непрацездатності з врахуванням засобів резервування системи повороту платформи пожежного автопідйомника. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. №27. – С.132-142.
 1. Оксентюк В.М. Позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа зі змінною структурою системи керування. // Автоматизація виро