Том’юк Василь Васильович

Том’юк Василь Васильович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри САП

Начальник навчально-методичного відділу університету.

E-mail: vasyl.v.tomiuk@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський національний агарний університет, факультет механізації сільського господарства, 2005.
 • Аспірантура, Львівський національний аграрний університет, 2005-2008.
 • Кандидатська дисертація: „Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів шнекового преса для відтискання олії з насіння ріпаку”, Львівський національний аграрний університет, Львів, 2011.

Нагороди:

 • Стипендія Президента України, 2003.
 • Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам, 2013.
 • Стипендія Кабінету Міністрів України в галузі науки і техніки для молодих учених 2014-2016.

Професійна діяльність:

 • 2005-2008 – аспірант кафедри тракторів і автомобілів, Львівський національний агарний університет.
 • 2009-2012 – асистент кафедри тракторів і автомобілів, Львівський національний агарний університет.
 • 2012-2013 – старший викладач кафедри тракторів і автомобілів, Львівський національний аграрний університет.
 • 2013-2019 – доцент кафедри автомобілів та тракторів, Львівський національний аграрний університет.
 • 2019 - теперішній час – доцент кафедри САП.

Наукові інтереси:

Дослідження можливостей використання альтернативних видів пального на основі рослинних олій в двигунах внутрішнього згоряння.

Основні публікації:

П'ять патентів на корисну модель, два патенти України на винаходи та понад 50 статей в науково-технічних журналах, виступи на міжнародних конференціях, методичні розробки.

 1. Пат. № 27403 U Україна, МПК В30В 9/12. Прес для відтискання олії / Р.С.Шевчук, В.В.Том'юк; заявник та патентовласник Львівський державний аграрний університет. – Заявл. 09.07.2007; опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17. – 4 с.
 2. Пат. № 31622 U Україна, МПК В30В 9/12 (В30В 9/18). Шнековий прес для віджимання олії / Р.С.Шевчук, В.В.Том'юк; заявник та патентовласник Львів. держ. аграр. ун-т. – заявл. 02.01.08; опубл. 10.04.08, Бюл. № 7.
 3. Пат. № 36878 U Україна, МПК В30В 9/18. Автоматизований прес для відтискання олії / Р.С.Шевчук, В.В.Том'юк; заявник та патентовласник Львівський державний аграрний університет. – заявл. 20.05.2008; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. – 6 с.
 4. Пат. № 41428 U Україна, МПК В30В 9/18. Олійний прес з активатором виходу макухи / Р.С.Шевчук, В.В.Том'юк; заявник та патентовласник Львів. держ. аграр. ун-т. – заявл. 02.12.08; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10.
 5. Пат. № 42802 U Україна, МПК В30В 9/02. Олійний прес із системою активації подачі насіння / Р.С.Шевчук, В.В.Том'юк, В.О.Василькевич; заявник та патентовласник Львівський національний аграрний університет. – Заявл. 08.01.2009; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. – 4 с.
 6. Пат. № 86132 С2 Україна, МПК С10L 1/02 (С10L 1/18). Спосіб одержання альтернативного літнього біопалива для дизельного двигуна / Рівіс Й.Ф., Ковалишин С.Й., Том'юк В.В.; заявник та патентовласник Рівіс Й.Ф., Ковалишин С.Й., Том'юк В.В. – Заявл. 16.07.2007; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. – 6 с.
 7. Пат. № 86133 С2 Україна, МПК С10L 1/02 (С10L 1/18). Спосіб одержання альтернативного зимового біопалива для дизельного двигуна / Рівіс Й.Ф., Ковалишин С.Й., Том'юк В.В.; заявник та патентовласник Рівіс Й.Ф., Ковалишин С.Й., Том'юк В.В. – Заявл. 16.07.2007; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. – 6 с.
 1. Lobur M., Havran V., Oborska O., Мelnyk M., Tomyuk V. The main directions of the implementation of CALS technology during the operation, epair and disposal of the product // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 28.
 2. Lobur M., Havran V., Мelnyk M., Tomyuk V. Automation of the process of the oil pressing press using the lab-wiew system // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 12.
 3. Lobur M., Tomyuk V., Havran V. Analysis of automated block units for smart oil pressure system // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 9.
 1. D. Korpyljov, A. Zdolbytskyy, U. Marikutsa, V. Tomyuk, R. Panchak. Interactive system of surface water monitoring using IoT technologies // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 1–8.
 2. Мelnyk M., Orynchak M., Tomyuk V., Havran V., Pytel K. Analysis of artificial intelligence methods for rail transport traffic noise detection // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 107–116. (Оринчак М. Р., Гавран В. Б.).
 1. Belej O., Nestor N., Tomyuk V. Application of hybridization methods to detect network attacks in wireless sensor networks // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 44–48. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 2. Vasyl Tomyuk, Maciej Kaźmierczak, Mateusz Muszyński. Radius measurements of angular bearing raceways in the context of analytical computations of contact interactions // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 157–161. (SciVerse SCOPUS).
 1. V. Tomyuk, G. Wcisło, B. Pracuch, P. Łagowski, D. Kurczyński. Impact of various types of soybean cake to soy straw briquettes on the heat of briquette combustion // EconTechMod. – 2019. – Vol. 8, № 3. – P. 23–26. 0,18 ум.д.ар.
 2. V. Tomyuk, G. Wcisło, B. Pracuch, P. Łagowski, D. Kurczyński, A. Leśniak. Determining the effect of the addition of temperature on the rheological properties of biofuels FAME and RME // EconTechMod. – 2019. – Vol. 8, No. 4. – P. 3–7. 0,22 ум.д.ар.
 3. Bogdan Pracuch, Vasyl Tomyuk, G. Wcisło. Determining the effect of oil after frying fish for the production of biofuels with a fractional composition of FAME // EconTechMod. – 2019. – Vol. 8, № 3. – P. 37–41. 0,22 ум.д.ар.
 1. G. Wcisło, B. Pracuch, P. Łagowski, D. Kurczyński, V. Tomyuk / Impact of various types of soybean cake to soy straw briquettes on the heat of briquette combustion // ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2019, Vol. 08, No. 3, 23 – 36.
 2. G. Wcisło, B. Pracuch, V. Tomyuk / Determining the effect of oil after frying fish for the production of biofuels with a fractional composition of FAME// ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2019, Vol. 08, No. 3, 37 – 41.
 1. S. Kovalyshyn, V. Tomyuk. Research on power consumption of screw press for pressing of oil from rape seed // EDP Sciences/ BIO Web of Conferences 10, 02011 (2018).
 2. Wcisło, G., Didukh, V., & Tomiuk, V. (2018). Дослідження впливу додавання фракції сапропелю на енергетичні показники брикетів зі соломи та костри льону-довгунця. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження, (22), 113-120.
 3. P. Łagowski, D. Kurczyński, G. Wcisło, B. Pracuch, V. Tomyuk / Angle of injection impact on the combustion process in a compression-ignition engine // ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2018, Vol. 07, No. 4, 29 – 36.
 4. P. Łagowski, D. Kurczyński, G. Wcisło, B. Pracuch, A. Leśniak, V. Tomyuk / Influence of the SME run Perkins 1104D-44TA engine on the power and torque as well as unitary and hourly fuel consumption // ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2018, Vol. 07, No. 4, 45 – 48.
 5. G. Wcisło, D. Kurczyński, P. Łagowski, B. Pracuch, A. Leśniak,V. Tomyuk / Influence of Perkins 1104D-44TA motor powered with SME supply on the CO, NOx, THC and O2 emissions // ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2018, Vol. 07, No. 4, 49 – 52.
 6. Kurczyński D., Łagowski P., Tomyuk V., Selected aspects of dual-fuelling of the perkins 1104D-E44TA engine with natural gas and diesel fuel, Technical Transactions, Vol. 12/2018, pp. 173–178.
 1. Й. Рівіс. Можливості використання альтернативного біопалива для дизельних двигунів / Рівіс Й., Ковалишин С., Том'юк В. // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні. – НУ "Львівська політехніка". – 2017, – 129-131.
 2. D. Kurczyński, P. Łagowski, G. Wcisło, B. Pracuch , V. Tomyuk. 2017. Ecological indicators for the Perkins 1104D-44TA engine fuelled by sunflower oil methyl esters operating according to load characteristics / ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2017, Vol. 06, No. 4, 71-80.
 1. Didukh V., Tomyuk V., Onyukh Yu., Lalak-Kańczugowska Ju. Analysis of studies of lake sapropel properties. Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture. 2016. Vol. 16, No. 3. P. 89–94.
 1. Лопушняк В. Енергоощадна технологія виготовлення ферментованих добрив / В. Лопушняк, В. Том’юк, Н. Засєкін // Техніка і технології в АПК. – 2014. – № 4 (55). – С. 19 – 21.
 2. Lopushnyak V. Energy rating of production technologies of fermented fertilizers / V. Lopushnyak, V. Tomyuk, N. Zasyekin // MOTROL Motoryzacja i energetyka rolnictva. – Lublin - Rzeszow. Vol. 16, № 4: 2014. – P. 87 – 91.
 3. Русаков Д. Промислове виробництво органічних, органо-мінеральних та гранульованих добрив на основі сапропелів / Д. Русаков, В. Дідух, В .Том’юк // Вісник Львівського національного аграрного університету : Агроінженерні дослідження. – Львів: ЛНАУ. – 2014. – №18. – С. 37 – 42.
 1. Щур Т.Г. Удосконалення методики викладання дисципліни «Трактори і автомобілі» / Т.Г Щур, В. В. Том’юк // Збірник наукових праць: «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти». – Кам’янець-Подільський : 2013. – С. 246-248
 1. Підстигач І. Триканальний комплекс для вимірювання тиску в камері пресування шнекових оліє відтискних пресів / Підстигач І., Том’юк В. // Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: Каталог інноваційних розробок. – Вип. XІI. –Львів: Львівський національний аграрний університет, 2012. – С. 44.
 2. Шевчук Р. С. Економічна ефективність застосування удосконаленого шнекового преса для отримання олії з насіння ріпаку / О. С. Миронюк, В. В. Том’юк // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (18-21 вересня 2012 р.). – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2012. – С. 505-508.
 1. Том’юк В. В. Триканальний комплекс для вимірювання тиску в шнекових олієвідтискних пресах / В. В. Том’юк, І. Я. Підстригач // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – 2011. – Вип. 111. – С. 170-175.
 2. Kovalyshyn S. Optimization of oil press parameters / S. Kovalyshyn, V. Tomyuk // MOTROL Motoryzacja i energetyka rolnictva. – Lublin, – Vol. 13. – 2011. – P. 173 – 182.
 3. Шевчук Р. Комплекс обладнання для отримання рослинної олії в малих переробних цехах / Р. Шевчук, В. Том’юк, В. Василькевич, В. Шевчук // Техніка і технології в АПК. – 2011. – № 9 (24). – С. 11 – 13. – фахове видання
 1. Ковалишин С. Й. Оптимізація параметрів олієвідтискного преса / С. Й. Ковалишин, В. В. Том’юк // Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. – 2010. – № 14. – С. 261-269.
 2. Ніщенко І. О. Вплив конструктивних параметрів шнекового вала на енергетичні показники олійновідтиского преса / І. О. Ніщенко, С. Й. Ковалишин, В. В. Том’юк // Конструювання та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвідом. наук.-техн. зб. –Кіровоград : КНТУ, 2010. – Вип. 40, ч. 2. – С. 186-200.
 1. Том’юк В. В. Дослідження розподілу тиску вздовж шнекового вала олійновідтискного преса / В.В. Том’юк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – 2009. – №78. – С. 242-249.
 1. Ковалишин С. Й. Вплив факторів пресування насіння ріпаку на вихід олії / С. Й. Ковалишин, В. В. Том’юк // Вісник Сумського національного аграрного університету : Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. –Вип. 2(18). – С. 38-40.
 2. Том’юк В. В. Визначення коефіцієнта та кута зовнішнього тертя насіння ріпаку / В.В. Том’юк // Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. – 2008. – № 12. – С. 598-602.
 3. Том’юк В. В. Вплив температури олієвмісної сировини на процес пресування і якісні показники олії / В. В. Том’юк // Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття : тези І Всеукр. наук. конф. студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів. – «» Луганськ, 2008. – ч. 1. – С.253-254.
 4. Том’юк В. В. Удосконалення конструкції пресів для видалення олії з насіння ріпаку” / В.В. Том’юк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті :Програма та матеріали 74-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів. – К. : НУХТ, 2008. – С. 226-227.
 5. Шевчук Р. С. Шнековий прес для відтискання олії / Р. С. Шевчук, В. В. Том’юк // Технічні науки: зб. наук. праць Луганського НАУ. – Луганськ : Ельтон-2, 2008. – № 91. – С. 253-254.
 1. Ковалишин С. Й. Технологія виробництва біопалива на основі ріпакової олії / С. Й. Ковалишин, Й. Ф. Рівіс, В. В. Том’юк. // Вчені Львівського державного аграрного університету виробництву. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 38.
 1. Том’юк В. В. Дослідження процесу отримання ріпакової олії пресуванням насіннєвого матеріалу / В. В. Том’юк // Теорія і практика АПК : матеріали міжн. наук.-практ. форуму. – Львів. : Львів. держ. агроуніверситет, 2006. – Т. 2. – С. 232-237.
 1. Ковалишин С. Й. Обґрунтування доцільності вирощування насіння ріпаку для виготовлення біопального / С. Й. Ковалишин, В. В. Том’юк // Вісник Львівського державного аграрного університету : агроінженерні дослідження. – 2005. – № 9. – С. 84-88.
 2. Том’юк В. В. Перспектива використання біопального в двигунах внутрішнього згоряння / В.В. Том’юк // Молодежь и сельскохозяйственная техника в XXІ веке : материалы международного форума молодежи. – Харьков : ХНТУСХ, 2005. – С. 85-86.
 1. Ковалишин С. Й. Можливості використання ріпаково-метилових ефірів як альтернативного пального для дизельних двигунів сільськогосподарської техніки / С. Й. Ковалишин, О. С. Миронюк, В. В. Том’юк // Вісник Львівського державного аграрного університету : агроінженерні дослідження. – 2004. – № 8. – С. 397-402.