Нестор Наталія Ігорівна

Нестор Наталія Ігорівна

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри САП

E-mail: Nataliia.I.Nestor@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, 1992. Диплом інженера-конструктора-технолога радіоапаратури за спеціальністю «Конструювання та виробництво радіоапаратури»
 • Кандидатська дисертація "Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій", спеціальність 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, Львів, 2019.

Професійна діяльність:

 • 1992-1995 - аспірантура, кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, Національний університет «Львівська політехніка» з відривом від виробництва.
 • 1995-1996 - асистент каф. ТРР
 • 1996-2009 – викладач інформатики і комп‘ютерної графіки у Технічному коледжі Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2009-2017 - старший викладач каф. ТРР
 • з 2017 - старший викладач кафедри САП.

Наукові інтереси:

Моделювання та оптимізація процесів виробництва РЕА.

Основні публікації:

Автор 22 наукових публікацій та ряду методичних публікацій.

 1. Belej O., Nestor N., Spas N., Pasichnyk V. Method of detecting violations of traffic rules based on artificial intelligence for the Telegram bot // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 19.
 2. Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Natalia Nestor, Nataliia Spas. Modeling of wireless sensor network based on functioning parameters of unevenly distributed nodes // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 23–27. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 3. Belej O., Artyshchuk I., Nestor N., Spas N. Construction of a wireless sensor network model based on multimodal nodal distribution // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 23.
 4. Volodymyr Karkulovskyy, Nataliia Nestor, Oksana Oborska. A software complex for researching algorithms for working with graphs. A algorithm // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 13.
 1. Olexander Belej, Nataliia Spas, Iryna Artyshchuk, Natalia Nestor. Development of the invasion models in wireless sensor networks based on the flows of false events // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings 16th International conference (Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022). – 2022. – C. 404–409. (SciVerse SCOPUS).
 2. Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Nataliia Spas, Natalia Nestor. Development of methods for detecting network attacks on cyber-physical systems // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 17.
 1. Belej O., Kolesnyk K., Nestor N., Fedirko Y. Сonstruction of subsystem determination of attacks in cyberphysical systems by neural network methods // Штучний інтелект. – 2021. – № 2 (92). – С. 15–24.
 2. Belej O., Nestor N., Tomyuk V. Application of hybridization methods to detect network attacks in wireless sensor networks // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 44–48. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Kosobutskyy P., Nestor N. The formulas for sum of products of sequences associated with the metallic means // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 1, № 1. – С. 73–78. 0,27 ум.д.ар.
 2. Бондарєв А.П., Нестор Н.І. Результати моделювання технологічних операцій обробки із розділенням потоків виробів на виході // Сучасні інформаційні та електронні технології : труди ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-29 травня 2020 р., Україна, Одеса. – 2020. – C. 11–13. 0,13 ум.д.ар.
 3. Belej O., Nestor N., Polotai O., Panchak S. Developing a model of cloud computing protection system for the Internet of things // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 53–58. 0,27 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Belej O., Nestor N., Melnyk N. Application homomorphic cryptographic algorithm for encrypting data in the cloud storage // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 35–44.
 2. Бондарєв А. П., Нестор Н. І. Моделювання поєднань операцій обробки до допомогою характеристичних функцій // Сучасні інформаційні та електронні технології : труди XX Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Одеса, 27–31 травня 2019 р.). – 2019. – C. 45–46. (ДБ/Зв'язок, Прикладні дослідження і розробки).
 3. Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Nestor Natalia. Designing a generator of random electronic message based on chaotic algorithm // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779306-1–8779306-5. (SciVerse SCOPUS).
 4. Belej Olexander, Nestor Natalia, Polotai Orest. Developing a local positioning algorithm based on the identification of objects in a wireless wi-fi network of the mall // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 32–36. (SciVerse SCOPUS).
 5. Belej Olexander, Nestor Natalya, Polotai Orest, Sadeckii Jan. Features of application of data transmission protocols in wireless networks of sensors // Advanced information and communication technologies (AICT–2019) : proceedings of the 3rd International conference (Lviv, Ukraine; July 2–6 2019). – 2019. – C. 317–322. (SciVerse SCOPUS).
 1. Бондарєв А. П., Нестор Н. І. Характеристичні функції у моделюванні розподілів похибок операцій контролю // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя). – 2018. – C. 170–171.
 2. Kosobutskyy P., Lobur M., Nestor N., Morgulis A. About some statistical laws of the processing of experimental data of complex systems // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 11–17.
 1. Моделі технологічних процесів для статистичного аналізу / І. І. Мотика, Л. А. Недоступ, Н. І. Нестор //Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп.ред. М. В. Лобур. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. С 78-81.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 651). — Бібліогр.: 4 назви.
 2. Recursive algorithm of statisticalanalysis of technological process applying characteristic functions / I.Motyka, N. Nestor, V. Karkulyovskyy, A. Kernytskyy // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали XМіжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна /Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 42-43.
 3. Моделювання статистичних характеристик технологічних процесів / І. І. Мотика, Л. А. Недоступ, Н. І. Нестор //Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп.ред. М. В. Лобур. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 55-59. -(Вісник/ Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 685). — Бібліогр.: 7 назв.
 4. Мотика І.І, Недоступ Л.А., Нестор Н.І. Бібліотека моделей технологічних операцій для аналізу точності процесів виготовлення// Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук.пр.] / відп. ред. М. В. Лобур. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2008. — С.65-69. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 626). — Бібліогр.: 5 назв.