Артищук Ірина Володимирівна

Артищук Ірина Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри САП

E-mail: iryna.v.artyshchuk@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський торговельно-економічний інститут, інженерно-економічний факультет, спеціальність «Економічна інформатика та АСУ», Львів, Україна. Диплом спеціаліста інженера-економіста, 1989-1994.
 • аспірантура Львівської комерційної академії за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання», 1999-2004.
 • Львівська комерційна академія, Львів, Україна. Захист дисертації на тему: «Формування системи управління ризикозахищеністю торговельного підприємства», Львів, 2012.
 • Міністерство освіти і науки, Київ, Україна. Атестат кандидата економічних наук за спеціалізацією "Економіка та управління підприємствами: за видами економічної діяльності", Київ, 2013.
 • Міністерство освіти і науки, Київ, Україна. Атестат доцента кафедри ІС у менеджменті Львівської комерційної академії, Київ, 2015.
 • ПВНЗ ""Європейський університет". Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОПП "Комп'ютерні науки", спеціальність "Комп'ютерні науки", Київ, 2020-2021.

Нагороди

 • Грамота Укоопспілки. 2021 р.
 • Грамота Львівського торговельно-економічного університету. 2012 р.

Професійна діяльність

 • 1994-1995 - бухгалтер, впровадження 1С-бухгалтерії, готель "Жорж", Львів.
 • 1995-2002 - старший лаборант кафедри ІС в менеджменті Львівської комерційної академії.
 • 2002-2013 - асистент кафедри ІС в менеджменті Львівської комерційної академії.
 • 2013-2015 - доцент кафедри ІС в менеджменті Львівської комерційної академії.
 • 2015-2016 - доцент та заступник завідувача кафедри ІС в менеджменті Львівської комерційної академії.
 • 2016-2017 - доцент кафедри менеджменту Львівської комерційної академії.
 • 2017 – теперішній час доцент та заступник завідувача кафедри комп’ютерних наук Львівського торговельно-економічного університету.
 • 2021 – теперішній час доцент кафедри САП, НУ"Львівська політехніка".

Підвищення кваліфікації

Постійно підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність, що забезпечує високу результативність і якість навчання

 • Член осередка громадська організація "Українське науково-освітнє ІТ товариство" у ЛТЕУ.
 • Всеукраїнська комплексна інтернет-програма “Teacher’s Internship Online Program” інтернет-програма для викладачів, соціальний освітній проект від експертів ЄРАМ та ІТ-Асоціації України IT Ukraine Association з 19.01.2021 по 01.02.2021 р. – 80 год..
 • Міжнародний семінар "Принципи ООП на прикладі Java"- 27/01/2021р., фірма EPAM 2 год. (без сертифікату).
 • Вебінар «Перспективи впровадження програмної системи FlexSim у навчальний процес університету», 22.04.2021 р., СДУ. – 2 год.
 • Онлайн-курс "Як навчати і навчатись онлайн ефективно": найкращі інструменти і практики. 20-29.04.2021 р., фірми SoftServe, Microsoft. - 10 год.
 • Кіберполігон в рамках Форуму кібербезпеки 2021: Державний сектор. Енергетика! 02-03.06.2021. фірма Bakotech. – 4 год.
 • Вебінар «Пошук міжнародного партнера для проєктів». 08.06. 2021. Проєктний офіс НУЛП. – 2 год.
 • Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників "Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу". Розробник International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome - Jerusalem - Beijing). 10.06.-15.07.2021 р.120 год./4 ECTS кредиту, (в т.ч. 15 годин - інклюзивна освіта/0,5 кредиту ECTS).
 • Воркшoп "Tech Summer for Teachers Bootcamp". - 22.06-08.07.2021 р., фірмa SoftServ. - 10 год.
 • Дискусія Новітні навчальні програми для абітурієнтів. фірмa SoftServ. - 2 год.
 • Стажування в Львівському національному університеті ім. Івана Франка (ф-т прикладної математики та інформатики, кафедра інформаційних систем) та в Львівській філії Приватного ВНЗ «Європейський Університет» (кафедра математики та комп’ютерних дисциплін). 2018 р.
 • Національний університет «Львівська політехніка», кафедра охорони праці з 25.10.2012 р. до 25.04.2013 р. Тема: "Набуття досвіду та удосконалення методики викладання дисципліни "Охорона праці".

Наукові інтереси:

Проектування інформаційних систем, системи автоматизованого проектування; програмні засоби та технології захисту інформації, основи інтелектуального аналізу та прогнозування даних; комп'ютерна графіка; системний аналіз, інформаційні системи і технології в фінансах, обліку, менеджменті і т.п.; автоматизовані системи управління.

Наукова діяльність

Основні публікації:

3 навчальні посібники (1 з грифом МОНУ), понад 70 публікацій в науково-практичних журналах, виступи на міжнародних конференціях, понад 50 методичних розробок.

Навчальні посібники

 • Артищук І.В., Бабич В.І. Інформаційні системи та технології. Практикум : навч. посібник / [уклад.: І.В. Артищук, В.І. Бабич]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 188 с.
 • Гудзовата О.О., Артищук І.В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / О.О. Гудзовата, І.В. Артищук. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 213 с.
 • Мізюк Б. М., Артищук І. В., Тучковська І І. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник / Б.М. Мізюк, І.В. Артищук, І.І. Тучковська – Львів : Вид-во «Магнолія 2006», 2013. – 376 с. гриф МОН України (лист № 1/11-19601 від 19.12.2012 р).

Навчально-методичні розробки

 1. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх форм навчання. / Артищук І.В., Бабич В.І., Швець О.М, Плеша В.І., Крутяк М.Б. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.- с.58.
 2. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх форм навчання. / Артищук І.В., Бабич В.І., Швець О.М, Плеша В.І., Крутяк М.Б. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.- с.130.
 3. Інформатика. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" (ОПП "Готельно-ресторанна справа") усіх форм навчання. / Артищук І.В., Бабич В.І. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.- с.67.
 4. Комп'ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спец. 122 - «Комп'ютерні науки» всіх форм навчання. / Артищук І.В. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.- с.113.
 5. Комп'ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до лабораторних та практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спец. 122 - «Комп'ютерні науки» всіх форм навчання. / Артищук І.В. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.- с.96.
 6. Комп'ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спец. 122 - «Комп'ютерні науки» всіх форм навчання. / Артищук І.В. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.- с.41.
 7. Інформаційні системи і технології в менеджменті. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять, самостійної, індивідуальної роботи та тести для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання спец. 073 - «Менеджмент». / Артищук І.В. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.- с.70.
 8. Проектування інформаційних систем. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання спец. 122 - «Комп'ютерні науки». / Артищук І.В., Гудзовата О.О. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.- с.60.
 1. Методичні рекомендації з організації переддипломної практики для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" та здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерні науки" зі спеціальностей 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" і 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання. / Артищук І.В., Артеменко В.Б., Костирко В.С., Плеша В.І. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019.- с.17.
 2. Методичні вказівки з підготовки дипломної роботи бакалавра для студентів за напрямом 6.050101 "Комп'ютерні науки", спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". / Артищук І.В., Артеменко В.Б., Плеша М.І., Гудзовата О.О. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019.- с.40.
 1. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх форм навчання. / Артищук І.В., Бабич В.І. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017.- с.58.
 2. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх форм навчання. / Артищук І.В., Бабич В.І. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017.- с.130.
 3. Комп'ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 241"Готельно-ресторанна справа" (ОПП "Готельно-ресторанна справа") для всіх форм навчання. / Артищук І.В. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017.- с.113.
 4. Комп'ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до лабораторних та практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 241"Готельно-ресторанна справа" (ОПП "Готельно-ресторанна справа") для всіх форм навчання. / Артищук І.В. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017.- с.96.
 5. Комп'ютерна графіка. Методичні вказівки та завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 241"Готельно-ресторанна справа" (ОПП "Готельно-ресторанна справа") для всіх форм навчання. / Артищук І.В. // Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017.- с.41.
 1. ІС в управлінні організацією. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять, організації самостійної й індивідуальної роботи та тести для студентів усіх форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «магістр». / Артищук І.В., Гудзовата О.О. // Львів: вид-во ЛКА, 2014.- с.125.
 2. ІС в маркетингу. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять, організації самостійної й індивідуальної роботи та тести для студентів усіх форм навчання напряму підготовки «Економічна кібернетика» ОКР «магістр» та «Маркетинг» ОКР «спеціаліст». / Артищук І.В., Гудзовата О.О. // Львів: вид-во ЛКА, 2014.- с.84.
 3. Моделювання економіки. Тести для аудиторної та самостійної роботи студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030502 - «Економічна кібернетика». / Артищук І.В., Митник І.М. // Львів: вид-во ЛКА, 2014.- с.55.
 4. Імітаційне моделювання. Завдання та методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030502 - «Економічна кібернетика». Артищук І.В., Митник І.М. // Львів: вид-во ЛКА, 2014.- с.124.
 5. Стратегічне управління. Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної й індивідуальної роботи та тести для студентів усіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», ОКР "магістр", "спеціаліст". / Артищук І.В., Мізюк Б.М., Тучковська І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2014.- с.80.
 6. Стратегічне управління. Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної й індивідуальної роботи та тести для студентів усіх форм навчання спеціальності «Банківська справа» ОКР «магістр». / Артищук І.В., Мізюк Б.М., Тучковська І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2014.- с.159.
 7. ІС і технології в фінансах та банківській справі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять, організації самостійної й індивідуальної роботи та тести для студентів усіх форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «бакалавр». / Артищук І.В., Тучковська І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2014.- с.110.
 8. ІС в обліку та аудиті. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять, організації самостійної й індивідуальної роботи та тести для студентів усіх форм навчання напряму підготовки «Облік і аудит» ОКР «бакалавр». / Артищук І.В., Тучковська І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2014.- с.124.
 9. Корпоративні інформаційні системи. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання спец. 8.03050201 - «Економічна кібернетика». / Артищук І.В. // Львів: вид-во ЛКА, 2014.- с.140.
 1. Стратегічний менеджмент. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної і індивідуальної роботи та тести для студентів усіх форм навчання спеціальності «Готельна та ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» та «спеціаліст». / Артищук І.В., Мізюк Б.М., Тучковська І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2013.- с.64.
 2. Стратегічне управління підприємством. Тести для поточного та підсумкового контролю знань студентів усіх форм навчання спеціальності 7.03050801 - «Фінанси і кредит». / Артищук І.В., Мізюк Б.М., Тучковська І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2013.- с.56.
 3. Стратегічне управління підприємством. Тести для поточного та підсумкового контролю знань студентів усіх форм навчання спеціальності 8.03050201 - «Економічна кібернетика». / Артищук І.В., Мізюк Б.М., Тучковська І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2013.- с.87.
 4. Охорона праці в галузі. Тести, методичні вказівки та завдання до самостійної і практичної роботи студентів спеціальності 7.03050201, 8.03050201 - «Економічна кібернетика». / Артищук І.В., Белей О.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2013.- с.96.
 5. Інформаційні системи в менеджменті. Методичні вказівки та завдання до самостійної і практичної роботи студентів, тести для студентів напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент» всіх форм навчання. / Артищук І.В., Белей О.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2013.- с.116.
 1. Стратегічне управління. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання спеціальності 7.03050301 - «Облік і аудит». / Артищук І.В., Мізюк Б.М., Тучковська І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2012.- с.48.
 2. Стратегічне управління підприємством. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання спеціальності 7.03050801 - «Фінанси і кредит». / Артищук І.В., Мізюк Б.М., Тучковська І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2012.- с.27.
 1. ІС в маркетингу. Завдання та методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальності 7.050108 – «Маркетинг» всіх форм навчання. / Артищук І.В., Гудзовата О.О., Коцьо Н.М., Дмитрів А.Я., Жовтанецька М.В.// Львів: вид-во ЛКА, 2011.- с.36.
 1. Стратегічне управління інноваційним розвитком. Завдання та методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх форм навчання спеціальності 8.000014 - «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. / Артищук І.В., Мізюк Б.М., Масюк І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2010.- с.22.
 2. Стратегічне управління підприємством. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання спеціальності "Економічна кібернетика" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. / Артищук І.В., Мізюк Б.М., Масюк І.І. // Львів: вид-во ЛКА, 2010.- с.37.
 1. «Пакети статистичного аналізу». Методичні вказівки до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни для студентів спец.6.050102 «Економічна кібернетика», заочної форми навчання. / Артищук І.В., Ноздріна Л.В. // Львів: вид-во ЛКА, 2005. –с.33.
 1. «Інформаційні системи і технології в фінансах». Методичні вказівки до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни для студентів спеціальності «Фінанси». / Артищук І.В., Аніловська Г.Я. // Львів: вид-во ЛКА, 2004. – с.44.
 2. "Інформаційні системи і технології підприємств". Метод. вказівки і завдання контрольної роботи з дисципліни для виконання лабораторних завдань, індивідуальної і самостійної роботи для студентів спеціальності "ЕП", заочної форми навчання. / Артищук І.В., Ананьєв О.М. // Львів: вид-во ЛКА, 2004. –с.27.
 3. "Інформаційні системи і технології в митній справі". Методичні вказівки з дисципліни для виконання лабораторних завдань, індивідуальної і самостійної роботи студентів 4 курсу товарознавчо-комерційного факультету спеціальності "Експертиза в митній справі" для всіх форм навчання. / Артищук І.В., Гудзовата О.О. // Львів: вид-во ЛКА, 2004. - с.24.
 4. «Методи соціально-економічних досліджень». Методичні вказівки до семінарських та лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни для студентів-магістрів спец. 7.050102 «Економічна кібернетика», частина 1. / Артищук І.В., Ноздріна Л.В. // Львів: вид-во ЛКА, 2004. –с.19.
 5. «Методи соціально-економічних досліджень». Методичні вказівки до семінарських та лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни для студентів-магістрів спец. 7.050102 «Економічна кібернетика», частина 2. / Артищук І.В., Ноздріна Л.В. // Львів: вид-во ЛКА, 2004. –с.21.
 1. Інформаційні системи і технології в менеджменті. Методичні вказівки для самостійної роботи і завдання контрольних робіт з курсу для студентів спец. "Економічна кібернетика" заочної форми навчання. / Артищук І.В., Ананьєв О.М. // Львів: вид-во ЛКА, 2003. – с.32.

Статті та тези конференцій

 1. Костянтин Колесник, Марат Хуснутдінов, Роман Трохимчук, Ірина Артищук. Імітаційне моделювання складських операцій транспортної компанії // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2023. – Вип. 5, №1. – C. 8–18.
 2. Артищук І. В., Рехлецький Є., Крутяк М. Б., Хмілярчук Л. Удосконалення алгоритму обробки астрономічних зображень за допомогою методу Lucky Imaging // Інформаційні технології та суспільство. – 2023. – №2 (8). – С. 62–68.
 3. Belej O., Artyshchuk I., Kolisnyk A., Łukaszewicz A. Creation of a machine learning algorithm for 3D object recognition for iOS // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 13.
 4. Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Natalia Nestor, Nataliia Spas. Modeling of wireless sensor network based on functioning parameters of unevenly distributed nodes // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 23–27. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Belej O., Artyshchuk I., Nestor N., Spas N. Construction of a wireless sensor network model based on multimodal nodal distribution // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 23.
 6. V. Oksentyuk, K. Kolesnyk, A. Kushnir, I. Artyshchuk. Аutomated design of the fire detection devices enclosure components // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 18.
 1. O. Belej, N. Spas, I. Artyshchuk. Development of an algorithm for detecting cyberattacks in distributed information systems // Computer science and information technologies : proceedings of IEEE 16th International conference CSIT 2021 (Lviv, Ukraine, 22–25 September, 2021). – 2021. – C. 325–328. (SciVerse SCOPUS).
 2. Olexander Belej, Nataliia Spas, Iryna Artyshchuk, Natalia Nestor. Development of the invasion models in wireless sensor networks based on the flows of false events // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings 16th International conference (Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022). – 2022. – C. 404–409. (SciVerse SCOPUS).
 3. Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Nataliia Spas, Natalia Nestor. Development of methods for detecting network attacks on cyber-physical systems // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 17.
 1. Beley O., Artyshchuk I., Spas N., Fedastsou M. Construction of a multi-agent attack detection system based on artificial intelligence models // Штучний інтелект. – 2021. – № 1 (вип. 91). – С. 22–30.
 2. O. Belej, N.Spas, I.Artyshchuk, M. Fedastsou. Construction of a multi-agent attack detection system based on artificial intelligence models / issn 2710 - 1673. Artificial intelligence. 2021. No 1. С.23-30. // udc: 534.843: 004.9 doi: https://doi.org/10.15407/jai2021.01.022.
 3. Артищук І.В. Підходи до аналізу і проектування інформаційних систем. / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"", 2021. м. Львів.– тези.
 4. Міщук Ю.І., Артищук І.В. Тенденції розвитку сучасних медичних інформаційних систем / Ю.І. Міщук, І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", 2021. м. Львів.– тези.
 5. Вініченко А.А., Артищук І.В. Сучасні технології у рекламі і PR / А.А. Вініченко, І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", 2021. м. Львів.– тези.
 6. Щадило В.В., Артищук І.В. Підходи до комп'ютерної підтримки бізнес-аналізу / В.В. Щадило, І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", 2021. м. Львів.– тези.
 1. Гудзовата О.О., Артищук І.В. Сучасні інструменти підтримки проектування інформаційних систем / О.О. Гудзовата, І.В. Артищук // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції "Комп'ютерні технології: інновації, проблеми, рішення". Державний університет «Житомирська політехніка», 26-27 листопада 2020. М. Житомир. – С.53-55.
 2. Артищук І.В. Digital-еволюція в бізнесі: тенденції та перспективи / І.В. Артищук // Збірник матеріалів ХXVІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти". Європейський університет, листопад 2020. м. Київ.– С.11-14.
 3. Артищук І.В. Сучасні інструменти візуалізації даних / І.В. Артищук // Збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 53), листопад 2020 р. м. Тернопіль. - ГО Наукова спільнота"" та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща). – тези.
 4. Артищук І.В. Сучасні технології у рекламі і PR / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"", 2020. м. Львів.– тези.
 1. Iryna Artyshchuk, Olexander Belej, Wojceich Sitek. The controlling of transmission of chaotic signals in communication systems based on dynamic models [Електронний ресурс] / Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Sitek Wojceich // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2353 : Computer modeling and intelligent systems : proceedings of the Second international workshop (CMIS-2019) (Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019). (SciVerse SCOPUS). С. 483-497. - Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2353/paper38.pdf. ISSN 1613-0073.
 2. Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Nestor Natalia. Designing a generator of random electronic message based on chaotic algorithm // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779306-1–8779306-5. (SciVerse SCOPUS).
 3. Артищук І.В., Бабич В.І., Хмілярчук Л.І. Тенденції розвитку сучасної інформатики: графічний аспект / І.В. Артищук, В.І. Бабич, Л.І. Хмілярчук // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки: збірник наукових праць / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торго-вельно-економічного університету, 2019. – Вип. 57. – 130 с. – (Економічні науки). С.86-93.
 4. Гудзовата О.О., Артищук І.В., Костирко В.С. Використання уніфікованої мови візуального моделювання uml (unified modeling language) як інструменту підтримки проектування інформаційних систем / О.О. Гудзовата, І.В. Артищук, В.С. Костирко // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 24. – 182 с. С.108-115.
 5. Артищук І.В. Графічні аспекти розвитку сучасної інформатики / І.В. Артищук // Збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 35), лютий 2019. м. Тернопіль. - ГО Наукова спільнота"" та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща). – С.3-4.
 6. Артищук І.В. Використання засобів комп'ютерної графіки: практичний аспект. / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ " Aктуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"", 2019. м. Львів.– тези.
 1. Ірина Артищук, Оксана Гудзовата, Леся Хмілярчук. Управління інформаційною безпекою хмарних сервісів. / Артищук Ірина, Гудзовата Оксана, Хмілярчук Леся // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції ""Інформаційна безпека в сучасному суспільстві "", 29-30 листопада 2018, м. Львів, ЛДУБЖ. – С.121-124.
 2. Артищук І.В., Гудзовата О.О., Крутяк М.Б. Актуальні проблеми використання програмних засобів комп'ютерної графіки / І.В. Артищук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Комп'ютерна графіка та розпізнавання зображень», грудень 2018. м. Вінниця, ВНТУ. – С.6-11.
 3. Артищук І.В. Сучасні підходи до автоматизації діяльності підприємств туристичної та готельно-ресторанної сфери / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"", 2018. м. Львів. С. 356-358. – тези.
 4. Артеменко В.Б., Артищук І.В., Гудзовата О.О. Сучасні Веб-інструменти в онлайн-курсі "Tеорія і методика дистанційного навчання" / В.Б. Артеменко, І.В. Артищук, О.О. Гудзовата // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. –134 с. – (Технічні науки). С.126-133.
 5. Артеменко В.Б., Артищук І.В., Гудзовата О.О. Моделювання веб-аналітики в системах управління дистанційним навчанням // Індуктивне моделювання складних систем (Зб. наук. праць). Вип.10 / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних техноло-гій та систем НАН та МОН України. – К., 2018: С. 5-13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.mgua.irtc.org.ua/attach/IMCS/2018_10/3_Artemenko.pdf.
 1. Артищук І.В. Актуальні проблеми антикризового управління / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"", 2017. м. Львів. С. 421-423. – тези.
 1. Артищук І.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового управління підприємством / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"", 2016. м. Львів. С. 241-243. – тези.
 1. Артищук І.В., Ящук В.І., Заставний Р.Б. Методичне забезпечення кадрового планування на підприємстві / І.В. Артищук, В.І. Ящук, Р.Б. Заставний // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково- технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.4. – С. 281-286.
 2. Артищук І.В. Інформаційні технології антикризового управління підприємством / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", 2015. м. Львів. С. 194-196. – тези.
 1. Артищук І.В., Мізюк Б.М. Підходи до визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства / І.В. Артищук , Б.М. Мізюк // Ekonomia. Gospodarka. Region: zbiór prac naukowych, Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku Wydział Ekonomiі. – Przeworsk, Polska: drukarnia RAFADA, 2014.- 250 с.- C.54-65. - ІSBN 978-83-937354-0-2.
 2. Артищук І.В. Підходи до оцінювання та прогнозування ризикозахищеності торговельного підприємства / І.В. Артищук // Экономика. Финансы. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, №10/1. – Київ.: Типографія: ТОВ "Міжнародний бізнес центр", 2014. – С. 31-35 – ISSN 2409-1944.
 3. Артищук І.В. Щодо проблеми визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства / І.В. Артищук // Стратегія економічного розвитку України: збірник наукових праць, №35. – Київ.: Видавництво ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – С.74-86 - ISSN: 2312-9298.
 4. Артищук І.В. Ситуаційний підхід до управління ризиками торговельного підприємства / І.В. Артищук // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції: Събрани статии "СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ": Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 2014. (27-28 жовтня 2014 р., м. Пловдів, Болгарія ). –367 с. (С. 82-85).- тези.
 5. Артищук І.В. Інструментарій виявлення кризових явищ на торговельному підприємстві / І.В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол. Апопій В. В., Дайновський Ю. А. та ін.]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2014. – Вип. 17. -С.16-19.
 6. Артищук І.В. Тенденції розвитку сучасних інформаційних систем / І.В. Артищук // «Актуальні задачі сучасних технологій»: матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів (19-20 листопада 2014 р., м. Тернопіль) . – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 367 с. (С.17-18 ). -тези
 1. Артищук І.В. Узагальнений підхід до побудови ризик-профілю торговельного підприємства / І.В. Артищук // «Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин»: збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2013 р., м. Севастополь) . – Сімферополь: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2013. – 367 с. (С. 166-168).- тези
 2. Артищук І.В., Тучковська І.І. Аналіз тенденцій інноваційного розвитку торговельних підприємств / І.В. Артищук, І.І. Тучковська // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. Випуск 12. – Тернопіль: КНЕУ, 2013. – С.96-101.
 3. Артищук І.В. Узагальнений підхід до побудови ризик-профілю торговельного підприємства / І.В. Артищук // Економіка і управління: науково-практичний журнал. – Сімферополь : Видавництво НАПКБ, 2013. – С.35-41.
 4. Артищук І.В. Оцінка та прогнозування впливу ризиків на стабільність функціонування торговельного підприємства / І.В. Артищук // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 18. Випуск 3/1.- Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.20-24.
 1. Артищук І.В. Система ризикозахищеності підприємства споживчої кооперації / І.В. Артищук // Збірник матеріалів наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу "Академія". – Львів, ЛКА, 2012. – С.149-151. 2 . – тези.
 1. Артищук І.В. Управління ризикозахищеністю торговельного підприємства. / І.В. Артищук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВЦ НЛТУ України, 2011 – Вип. 21.5. – С. 153-159.
 2. Артищук І.В. Алгоритм виявлення ризикових ситуацій в АІС управління торговельним підприємством / І.В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол. Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 12. – С. 57-63.
 3. Артищук І.В. Формування підсистеми ризикозахищеності в автоматизованій інформаційній системі торговельного підприємства (АІС ТП). Матеріали наукової конференції «Проблеми після кризової економічної політики в Україні», квітень 2011. - Львів: Видавництво ЛКА, 2011. – С. 208.-тези
 4. Артищук І.В., Івашків В.О. Формування підсистеми ризикозахищеності в автоматизованій інформаційній системі торговельного підприємства (АІС ТП) / І.В. Артищук, В.О. Івашків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВЦ НЛТУ України, 2011 – Вип. 21.10. – С.305-308.
 5. Артищук І.В. Підходи до побудови карти ризиків на основі врахування впливу базових факторів на діяльність торговельного підприємства / І.В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол. Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 13. – С.101-107.
 1. Артищук І.В. , Белей О.І. Інтелектуалізовані системи управління торговим підприємством / І.В. Артищук, О.І. Белей // Вісник Національного Університету "Львівська Політехніка" " Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку". – Львів: Видавництво НУ "Львівська Політехніка", 2010 р. – № 683. С.128-132.
 1. Артищук І.В., Белей О.І. Сучасні інформаційні та інтелектуальні технології в управлінні торговельним підприємством / І.В. Артищук, О.І. Белей // Збірник наукових праць Кременчуцького інституту ДУЕП, Кременчук, квітень 2009. – С. 142-151.
 2. Артищук І.В. , Белей О.І Застосування інформаційних технологій в моделюванні процесів торгівельних підприємств / І.В. Артищук, О.І. Белей // Збірник тез IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки» (м. Кременчук, квітень 2009 р.). – Кременчук: Видавництво «ПРЕСС-ЛАЙН». – С.120-123. –тези.
 3. Артищук І.В. Інтегральний показник ефективності розвитку суб'єктів господарювання як критерій прийняття управлінських рішень / І.В. Артищук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВЦ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.7. – С. 253-259.
 4. Артищук І.В. Управління ризикозахищеністю підприємства в умовах світової економічної кризи / І.В. Артищук // Матеріали IV науково-практичної конференції «Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи», червень 2009 р. – Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2009. – С.67-71. –тези.
 5. Артищук І.В. Белей О.І. Методика формування кількісних рекомендацій в комп'ютерній системі внутрішнього менеджменту торговельного підприємства / І.В. Артищук, О.І. Белей // Вісник Національного Університету "Львівська Політехніка" " Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку". – Львів: Видавництво НУ "Львівська Політехніка", 2009 р. – № 647. – С. 574-581.
 6. Артищук І.В., Белей О.І. Вплив індикативних показників на формування системи внутрішнього менеджменту торговельного підприємства / І.В. Артищук, О.І. Белей // Збірник наукових праць ІІ науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», Львів, жовтень 2009. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. –С.14-15. - тези.
 7. Артищук І.В., Белей О.І. Оцінка економічної ефективності інноваційних бізнес-процесів торговельних підприємств / І.В. Артищук, О.І. Белей // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наукових праць. – Київ, СЕУ, Рівне: НУВГП, 2009. - Випуск XV. №2. - С. 174-182 с.
 1. Артищук І.В., Белей О.І. Методика визначення підприємницького ризику в управлінській інформаційній системі / І.В. Артищук, О.І. Белей // Комп'ютерні технології друкарства: збірник наукових праць, випуск 15. - Львів: видавництво Української академії друкарства, 2006. – С. 352-362.
 1. Артищук І.В., Ананьєв О.М., Белей О.І. Інтеграція знань і комп'ютеризація навчальних програм як основа розробки автоматизованих систем навчання (АСН) вищої освіти в контексті Болонського процесу / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв, О.І. Белей // Болонський процес: проблеми реалізації у Львівській комерційній академії: матеріали науково-методичної конференції. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С.190-199.
 2. Артищук І.В., Мізюк Б.М. Інвестування української економіки та інвестиційний ризик / І.В. Артищук, Б.М. Мізюк // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 17. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С. 169-175.
 3. Артищук І.В. Інформаційне забезпечення методології антикризового управління підприємством / І.В. Артищук // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 17. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С. 228-233.
 4. Артищук І.В., Ананьєв О.М. Фінансове прогнозування та управління оборотним капіталом в АІС споживчої кооперації: теорія та практика / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів: збірник наукових праць / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2005. – Вип. 6 (LVI). – С. 554-561.
 1. Артищук І.В., Ананьєв О.М Інформаційна технологія "динамічний гіпертекст" "ТЕТ-А-ТЕТ" – інструмент створення автоматизованих систем інтелектуалізації навчання / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв // Проблеми інформаційного забезпечення діяльності практичних підрозділів ОВС та впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. Матеріали науково-практичного семінару (м. Львів, 17 грудня 2004 р.). – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2004. – С.173-180. –тези.
 2. Артищук І.В., Ананьєв О.М., Наконечна З.П. Розробка інституціональних основ автоматизованої інформаційної системи споживчої кооперації України (АІС СК). / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв, З.П. Наконечна // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія гуманітарна, випуск 4. – Львів: Видавництво ЛКА, 2004 р. – С. 74-81.
 3. Артищук І.В. Проблеми вибору методів прийняття рішень в складно-структурованих економічних системах / І.В. Артищук // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка», №2. - Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. – С.260-264.
 4. Артищук І.В., Ананьєв О.М. Планування господарської діяльності підприємств і організацій СК / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв // ВІСТІ. Діловий випуск. – 04/06/2004. – N23. – С.15-17 (Вклад.).
 5. Артищук І.В. Моделі програмованих рішень в умовах невизначеності / І.В. Артищук // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 15. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – С.246-254.
 6. Артищук І.В., Ананьєв О.М. Автоматизована система планування ресурсів підприємства / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 15. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – С.374-382.
 7. Артищук І.В., Белей О.І. Методика розробки інформаційних систем управління підприємницьким ризиком / І.В. Артищук, О.І. Белей // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту". – Львів: Видавництво НУ "Львівська Політехніка", 2004 р.- тези.
 1. Артищук І.В. Системно-динамічний підхід до визначення рівня безпеки в соціально- економічних системах / І.В. Артищук // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 13. – Львів: Видавництво ЛКА, 2003. – С.123-126.
 2. Артищук І.В., Ананьєв О.М. Мережна технологія в дистанційному навчанні / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв // Нові інформаційні технології у самостійній роботі студентів: матеріали навчально-методичної конференції. – Львів: Вид-во ЛКА, 2003.– С.43-48.- Тези.
 3. Артищук І.В., Мізюк Б.М. Про один із принципів побудови алгоритму оцінки ризиків інформаційної безпеки / І.В. Артищук, Б.М. Мізюк // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 13. – Львів: Видавництво ЛКА. 2003. – С.29-33.
 1. Артищук І.В., Ананьєв О.М. Оцінка економічної привабливості та ефективності бізнес-проектів створення підприємств / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво ЛКА, 2002. – Вип. 5. – С.66-69.
 2. Артищук І.В., Ананьєв О.М., Белей О.І. Один з підходів до створення інструментарію автоматизованих систем інтелектуалізації навчання (АСІН) / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв, О.І. Белей // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2002. – Вип. 4. – С. 389-396. – (Серія "Гуманітарні науки").
 1. Артищук І.В., Мізюк Б.М. Про деякі особливості прийняття управлінських рішень в умовах ризику. / І. В. Артищук Б.М. Мізюк // Вісник Національного Університету "Львівська Політехніка" "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку". – Львів: Видавництво НУ "Львівська Політехніка", 2001р. – № 417. – С.268-273.
 2. Артищук І.В., Ананьєв О.М. Роль ймовірних оцінок для вводу і використання нечітких знань в підсистемі "прийняття рішень" в інтегрованій автоматизованій інформаційній системі СК України (ІАІССК) / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць Львівської комерційної академії. – Львів.: Видавництво ЛКА, 2001. – С.320-324.
 3. Артищук І.В., Ананьєв О.М. Оцінка і прийняття планових рішень торговельного підприємства в умовах ризику та невизначеності / І.В. Артищук, О.М. Ананьєв // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 11. – Львів: Видавництво ЛКА, 2001. – С. 153-158.
 1. Артищук І.В. Особливості управління підприємством в умовах невизначеності перехідної економіки / І.В. Артищук // Збірник міжнародної науково-практичної конференції "Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку". – Львів: Видавництво НУ "Львівська Політехніка", 2000. – С.71-72. –тези.
 2. Артищук І.В. Природа і класифікація ризиків та можливості управління ними. / І.В. Артищук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми розвитку виробництва та інноваційної діяльності (Щорічник наукових праць). / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2000. – Вип. XIX . – С.387-395.