Мельник Михайло Романович

Мельник Михайло Романович

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Кандидат технічних наук, доцент кафедри САП

Секретар конференції MEMSTECH

E-mail: Mykhaylo.R.Melnyk@lpnu.ua

Освіта:

 • Калуський хіміко-технологічний технікум, напрям "Економіка і підприємництво", диплом з відзнакою, 1999-2002.
 • НУ "Львівська політехніка" напрям "Інформаційні технології проектування", диплом з відзнакою, 2002-2007.
 • Академія гірничо-металургійна, Польща, м. Краків, напрям "Механіка і будова Машин", 2004-2008.
 • Аспірантура, НУ "Львівська політехніка", напрям "Системи автоматизації проектувальних робіт". 2007-2011.
 • Кандидатська дисертація "Моделі та методи автоматизованого проектування шумозахисних екранів", НУ "Львівська політехніка", 2011.

Стажування

 • Beneficiary (scholarship) of the Staff exchange (East-West European Network of higher on Technical education Erasmus Mundus Action 2 Lot 8) at Warsaw University of technology from 10th January 2013 to 10th April 2013 at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering;

Нагороди

 • Премія Міжнародного інституту акустики і вібрацій для проведення досліджень в області акустики, шуму і вібрації. (International Institute of Acoustics and Vibration Student Awards for studies in Acoustic, Noise and Vibration (Acoustics bulletin Vol34 No5 SEPTEMBER/OCTOBER 2009).

Професійна діяльність:

 • 2011 - 2015 - асистент кафедри САП
 • 2015 - теперішній час - доцент кафедри САП

Наукові інтереси:

Оцінка шумового забруднення, Методи прогнозування дорожнього шуму, Методи визначення ефективності шумозахисних бар'єрів, Автоматизоване проектування мікро-електромеханічних систем, Бази даних.

Основні публікації:

SCOPUS

Монографії, навчальні посібники:

 1. M. Szermer, A. Napieralski, C. Maj, L. STARZAK, W. Zabierowski, P. Zajac, M. Lobur, O. Matviykiv, M. Мelnyk, J. Dziuban, G. De Mey, P. PONS, A. PETRENKO. MEMS fundamentals with ANSYS simulation of basics sensors and actuators: навчальний посібник – Łódź: Lodz University of Technology Press, 2020. – 168 c.
 2. Теслюк В. М. Автоматизація проектування МЕМС з використанням системи COMSOL. Навчальний посібник.: навчальний посібник / В. М. Теслюк, Р. З. Кривий, М. Р. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 216 c.
 3. Автоматизація проектування мікроелектронних систем. Лабораторний практикум: навч. посібник / Теслюк В. М., Денисюк П.Ю., Мельник М.Р., Лобур М.В. - Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2011 - 148 с.
 1. Проектування біметалічного теплового мікроактюатора: Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з курсу "Автоматизація проектування мікроелектронних систем" для студентів базового напрямку 6.08.04 "Комп'ютерні науки" / Укл. Лобур М.В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Перейма М.Є., Мельник М.Р. - Львiв: Видавництво Національний університет "Львівська політехніка", 2009.- 20 с.
 2. Машина Поста: Методичні вказівки до лабораторної роботи N1 з курсу "Алгоритми і структури даних" для студентiв базового напрямку 6.050101 "Комп'ютернi науки" / Укл.: А.Б.Керницький, П.Ю.Денисюк, М.Р.Мельник. - Львiв: Видавництво Національний університет "Львівська політехніка", 2009.- 16 с.
 3. Машина Тьюрінґа: Методичні вказівки до лабораторної роботи N2 з курсу "Алгоритми і структури даних" для студентiв базового напрямку 6.050101 "Комп'ютернi науки" / Укл.: А.Б.Керницький, П.Ю.Денисюк, М.Р.Мельник. - Львiв: Видавництво Національний університет "Львівська політехніка", 2009.- 24 с.
 4. Нормальні алгоритми Маркова: Методичні вказівки до лабораторної роботи N3 з курсу "Алгоритми і структури даних" для студентiв базового напрямку 6.050101 "Комп'ютернi науки" / Укл.: А.Б.Керницький, П.Ю.Денисюк, М.Р.Мельник. - Львiв: Видавництво Національний університет "Львівська політехніка", 2009.- 20 с.
 5. Основи роботи з середовищем Ansys: Методичні вказівки до лабораторної роботи №5 з курсу "Автоматизація проектування мікроелектронних систем" для студентів базового напрямку 6.050101 "Комп'ютерні науки" / Укл. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Мельник М.Р. - Львiв: Видавництво Національний університет "Львівська політехніка", 2010.- 20 с.
 6. Постпроцесорна обробка результатів у середовищі ANSYS: Методичні вказівки до лабораторної роботи №6 з курсу "Автоматизація проектування мікроелектронних систем" для студентів базового напрямку 6.050101 "Комп'ютерні науки" / Укл. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Мельник М.Р. - Львiв: Видавництво Національний університет "Львівська політехніка", 2010.- 12 с.
 1. CAD in machinery design. Implementation and educational issues. XXIX International Polish-Ukrainian conference : колективна монографія. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2023. Kalwar A. Analysis of methane as energy fuel – operational issues / A. Kalwar, K. Pytel, F. Kurdziel, M. Melnyk, G. Grzywnowicz. – c.23–31.
 2. CAD in machinery design. Implementation and educational issues. XXIX International Polish-Ukrainian conference : колективна монографія. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2023. Łukaszewicz A. Engineering drawing education using CAD tools / A. Łukaszewicz, G. Skorulski, M. Melnyk, А. Kernytskyy, A. Zdobytskyi, K. Kolesnyk. – c.95–102.
 3. CAD in machinery design. Implementation and educational issues. XXIX International Polish-Ukrainian conference : колективна монографія. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2023. Musii R. Determination of thermal-stressed state of in homogeneous orthotropic cylindrical shell under thermal heating / R. Musii, N. Melnyk, U. Zhydyk, M. Melnyk, O. Oryshchyn, K. Pytel. – c.55–66.
 4. CAD in machinery design. Implementation and educational issues. XXIX International Polish-Ukrainian conference : колективна монографія. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2023. Kosoboutskyy P. Probabilistic modeling of mechanical cantilever oscillator fluctuation / P. Kosoboutskyy, A. Zdobytskyi, U. Marikutsa, M. Melnyk, M. Iwaniec. – c.121–132.
 5. Юрій Гасюк, Андріанна Гасюк, Михайло Мельник, Роман Винарович, Іван Попович. Проблеми безпеки в системах розумного дому // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2023. – Вип. 5, №1. – C. 71–81.
 6. Lobur M., Havran V., Oborska O., Мelnyk M., Tomyuk V. The main directions of the implementation of CALS technology during the operation, epair and disposal of the product // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 28.
 7. Lobur M., Havran V., Мelnyk M., Tomyuk V. Automation of the process of the oil pressing press using the lab-wiew system // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 12.
 8. Tamara Klymkovych, Nataliia Bokla, Oleh Matviykiv, Volodymyr Stakhiv, Mykhaylo Мelnyk. Numerical simulation and analysis of the acoustic standing wave field stability in acoustofluidic microchannel // Perspective technologies and methods in MEMS design : proceedings of XVIII International conference MEMSTECH, Polyana, September 7–11, 2022. – 2022. – C. 57–60. (SciVerse SCOPUS).
 9. Mykhaylo Мelnyk, Adam Kalwar, Iveta Kmecová, Franciszek Kurdziel, Krzysztof Pytel. Principles of controlling refrigeration units using MEMS actuators // Perspective technologies and methods in MEMS design : proceedings of XVIII International conference MEMSTECH, Polyana, September 7–11, 2022. – 2022. – C. 75–78. (SciVerse SCOPUS).
 10. Mykhaylo Andriychuk, Mykhaylo Мelnyk, Mariia Orynchak. Investigation of response from the micro objects of complex shape irradiated by acoustic wave // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 18–22. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 11. Kernytskyy O., Kernyskyy A., Мelnyk M., Łukaszewicz A., Banaś M., Pytel K. Software development methods of reverse engineering used in mechanical systems // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 58.
 12. Łukaszewicz A., Kernyskyy A., Мelnyk M., Holovatyi A., Skorulski G., Szczepańczyk A. The role and development of CAx methods and tools in reverse engineering // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 61.
 1. Мelnyk M., Orynchak M., Tomyuk V., Havran V., Pytel K. Analysis of artificial intelligence methods for rail transport traffic noise detection // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 107–116. (Оринчак М. Р., Гавран В. Б.).
 2. Bokla N., Klymkovych T., Мelnyk M., Zabierowski W., Plecinski P. Comparison of representative microservices technologies in terms of performance for use for projects based on sensor networks [Електронний ресурс] // Sensors (Switzerland). – 2022. – Vol. 22, iss. 20. 0,94 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 3. Mykhailo Muliar, Roman Habovskyi, Mykhailo Lobur, Mykhaylo Мelnyk, Pavlo Denysyuk. Visualization tool for room model simulation and wall roughness analysis // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 35. [н.к. - Лобур М.В.].
 4. Mariia Orynchak, Volodymyr Havran, Mykhaylo Мelnyk. Tram noise level determination analysis case study from Lviv // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 31–32. (Оринчак М. Р., Гавран В. Б.).
 5. Adam Kalwar, Mykhailo Melnyk, Krzysztof Pytel, Franciszek Kurdziel, Grzegorz Grzywnowicz. Analysis of the operational problems of methane energy fuel // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 11.
 6. Petro Kosobutskyy, Andriy Zdobytskyi, Uliana Marikutsa, Mykhaylo Мelnyk, Marek Iwaniec. Probabilistic modeling of mechanical cantilever oscillator fluctuation // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 26.
 7. Andriy Kernyskyy, Mykhaylo Мelnyk, Andrzej Łukaszewicz. Engineering drawing education using CAD tools // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 21.
 8. Mykhaylo Мelnyk, Andriy Kernyskyy, Mykhaylo Lobur, Andriy Zdobytskyj, Andrzej Łukaszewicz, Krzysztof Pytel. Investigation of sound level meters accuracy in determining the equivalent sound level // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 22.
 1. Methods and tools in CAD - selected issues : колективна монографія. – Białystok: Publishing House of Białystok University of Technology, 2021. Trochimczuk R. Design of mechatronics systems using CAx environment / R. Trochimczuk, A. Łukaszewicz, M. Мelnyk, А. Kernytskyy. – c.7–14.
 2. Methods and tools in CAD - selected issues : колективна монографія. – Białystok: Publishing House of Białystok University of Technology, 2021. Мelnyk M. Determination of the noise source height based on the vehicle types / M. Мelnyk, А. Kernytskyy, M. Lobur, A. Łukaszewicz. – c.157–164.
 3. М. І. Андрійчук, М. Р. Мельник. Синтез плоских хвилеводних антенних решіток з урахуванням взаємного впливу випромінювачів // Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка. – 2021. – Т. 64, № 9. – С. 538–549.
 4. Mykhaylo Andriychuk, Mykhaylo Мelnyk. Synthesis of plane waveguide arrays taking into account mutual coupling of radiators // Radioelectronics and Communications Systems. – 2021. – Vol. 64, iss. 9. – P. 471–481. (SciVerse SCOPUS).
 5. Maria Orynchak, Mykhaylo Мelnyk, Volodymyr Havran. Methods for forecasting the noise level of rail vehicles // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceedings of 2021 IEEE 26th International seminar/workshop DIPED (Tbilisi, September 8-10, 2021). – 2021. – C. 253–256. (SciVerse SCOPUS).
 6. Grzegorz Litak, Marek Iwaniec, Jerzy Margielewicz, Mykhaylo Мelnyk, Wojciech Zabierowski, Joanna Iwaniec, Damian Gąska. Response identification in a vibration energy-harvesting system with quasi-zero stiffness and two potential wells [Електронний ресурс] // Energies. – 2021. – Vol. 14, iss. 13. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 7. M. Lobur, M. Melnyk, A. Kalwar, F. Kurdziel, K. Pytel, S. Gumula. The use of information systems for regulation of gas engine operating parameters [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine. .
 8. Ihor Farmaka, Petro Shmigelskyi, Anastasiia Khudiak, Mykhaylo Мelnyk. Modelling of heat transfer in particle and fiber reinforced composite materials // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 116–119.(SciVerse SCOPUS).
 9. Wiktor Hudy, Mykhaylo Мelnyk, Stanislaw Gumula, Krzysztof Pytel, Franciszek Kurdziel, Jakub Tastekin. Development of a small scale laboratory centrifuge as an example of engineering education // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 54–57. (SciVerse SCOPUS).
 10. Diveyev Bohdan, Konyk Solomija, Мelnyk Mykhaylo, Vikovych Igor. Identification of magnetorheological properties by using refined plate theory // Advances in acoustics, noise and vibration - 2021 : proceedings of the 27th International congress on Sound and vibration, 11-16 July 2021. – 2021. – C. 1–8.(SciVerse SCOPUS).
 1. M. Szermer, A. Napieralski, C. Maj, L. STARZAK, W. Zabierowski, P. Zajac, M. Lobur, O. Matviykiv, M. Мelnyk, J. Dziuban, G. De Mey, P. PONS, A. PETRENKO. MEMS fundamentals with ANSYS simulation of basics sensors and actuators: навчальний посібник – Łódź: Lodz University of Technology Press, 2020. – 168 c.
 2. Matviykiv O., Klymkovych T., Bokla N., Lobur M., Мelnyk M., Timofiejczuk A. Simulation of acoustophoretic separation of microplastic particles in mkFluidic Lab-chip // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 123–126. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 3. Мelnyk Mykhaylo, Drohomyretska Khrystyna, Oryshchyn Oksana, Tsymbrylo Svitlana, Shynder Valentyn, Musij Roman. Modeling of the temperature-force regime of an electrically conductive spherical implant in unstable electromagnetic fields // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 98–101. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 4. Mykhaylo Мelnyk, Adam Kalwar, Krzysztof Pytel, Wiktor Hudy, Franciszek Kurdziel, Stanislaw Gumula. Predicting the use of solar photovoltaic panels for generating electricity in the area with air pollution // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 107–110. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Melnyk M., Kernyskyy A., Lobur M. Comparison of methods for measuring reverberation time // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 11–17.
 2. Рубаха Я., Кінаш Р. І., Камісінські Т., Бінек В., Баруч К., Хойнацкі Б., Мельник М. Р., Пільх А. Analysis of the acoustic parameters of the Maria Zankovetska theatre in the Lviv before and after modernisation of the audience // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – Vol. 471, iss. 8 : 3rd World multidisciplinary civil engineering, architecture, urban planning symposium, WMCAUS 2018, Prague, Czech Republic, 18-22 June 2018. – P. 145505-1–145505-10. (SciVerse SCOPUS).
 3. Denysyuk Pavlo, Teslyuk Vasyl, Kernytskyy Andriy, Melnyk Mykhaylo. A modification for mobile robotic systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 1–7. (SciVerse SCOPUS).
 4. Guzowski Bartlomiej, Gozdur Roman, Melnyk Mykhaylo, Lobur Mykhailo, Matviykiv Oleh. Efficiency evaluation of photovoltaic power converters for ultra-low power supply systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 56–60. (SciVerse SCOPUS).
 5. Pytel Krzysztof, Małodobry Zbigniew, Noga Henryk, Melnyk Mykhaylo, Pęczalski Szymon, Hudy Wiktor. The creativity of the application of MEMS in the implementation of technical activities as a result of engineering education in the field of environmental protection // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 157–160. (SciVerse SCOPUS).
 6. Teslyuk Taras, Teslyuk Vasyl, Denysyuk Pavlo, Tsmots Ivan, Berezsky Oleh, Melnyk Mykhalo. Synthesis of neurocontroller for intellectualization tasks of process control systems // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779295-1–8779295-4. (Теслюк Т. В.) (SciVerse SCOPUS).
 7. Funkendorf Аnastasiia, Bortnikova Viktoriia, Maksymova Svitlana, Мelnyk Mykhaylo. Mathematical model of adapted ultrasonic bonding process for MEMS packaging // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 79–82. (SciVerse SCOPUS).
 8. Melnyk Mykhalo, Kernyskyy Andriy, Rubacha Jaroslaw, Kamisiński Tadeusz. SketchUP to Catt-Acoustic converter of interior design 3D models // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceegings of XXIII International seminar/workshop,Tbilisi, September 24–27, 2018. – 2018. – C. 165–169. (Мельник М. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 9. Mykhaylo Мelnyk, Аndriy Kernytskyy, Mykhailo Lobur. Comparison of methods for measuring reverberation time. // Machine Dynamics Research. – 2018. – Vol. 42, № 2. – P. 27–34. (Мельник М. Р.).
 10. Rubacha Jaroslaw, Kinash Roman, Kamisiński Tadeusz, Binek Wojciech, Baruch Katarzyna, Chojnacki Bartlomiej, Pilch Adam, Melnyk Mykhalo. Analysis of the acoustic parameters of the Maria Zankovetska theatre in the Lviv before and after modernisation of the audience // World multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning : symposium : abstract collection book, Prague (Czech Republic), 18–22 June 2018. – 2018. – C. 562. (Мельник М. Р.).
 1. Melnyk Mykhalo, Kamisiński Tadeusz, Kernyskyy Andriy, Lobur Mykhailo. Automated evaluation of acoustical quality of opera houses and concert halls by beranek's method // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. – С. 57–63.
 2. Мельник М. Р., Керницький А. Б., Рубаха Я., Камісінські Т. Розроблення конвертера 3D-моделей приміщень з системи SketchUP у систему Catt-Acoustic // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2018. – № 901. – С. 89–96.
 3. Мельник М. Р., Винарович Р. І., Квасниця Т. Р., Керницький А. Б. Проектування всеспрямованого джерела звуку для автоматизації процесу акустичних вимірювань // Комп'ютерні технології друкарства. – 2017. – № 2 (38). – С. 97–106. (Index Copernicus International).
 4. Depa Kostiantyn, Melnyk Olha, Melnyk Mykhalo, Bokla Nataliia, Lobur Mykhailo. The autonomous power supply for systems of acoustic climate control and traffic flows // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 268–271. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Melnyk M., Vynarovych R., Kvasnytsya T., Lobur M. Designing of omnidirectional speaker for automation of acoustic measurement process // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 14th International conference, February 20–24, 2018, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2018. – P. 380–383. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 6. Melnyk Mykhalo, Kamisinski Tadeusz, Rubacha Jaroslaw, Majchrzak Aleksandra. Application of MEMS sensors to the automation of a laboratory stand for the measuring of the flow resistance of porous materials // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 28–34. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Melnyk M., Martynyak A., Kernytskyy A. Reverberation time study of an auditorium // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.56–61.
 2. Михайло Мельник, Андрій Керницький. Дослідження методів визначення часу реверберації T20 // Вісник Української Академії Друкарства "Комп'ютерні технології друкарства". – 2017. – № 1(37). – C.102–109. (ACM Digital Library, Index Copernicus International).
 3. Михайло Мельник, Андрій Керницький. Інформаційна модель бази даних акустичних матеріалів // Вісник Української Академії Друкарства "Комп'ютерні технології друкарства". – 2017. – № 1(37). – C.118–128. (ACM Digital Library, Index Copernicus International).
 4. Pukach P., Melnyk M., Brodyak O., Pukach P.Asymptotic method for the investigation of the mathematical model of nonlinear bending vibrations for some electromechanical screw system // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.46–49. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Diveyev B., Konyk S., Melnyk M., Vysocka C.Acoustical performance of layered beams in the lower frequency range // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.91–95. (Коник С. І., Мельник М. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 6. Kernyskyy A., Pukach P., Melnyk M. Development of subsystems for reverberation time definition in lecture auditorium // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.354–356. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 7. Petro Kosobutskyy, Volodymyr Karkulovskyi, Mykhaylo Melnyk. Physical principles of optimization of the static regime of a cantilever type power-effect sensor with a constant rectangular cross-section // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.9–10.
 8. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernyskyy, Muhaylo Lobyr. Comparison of methods for measuring reverberation time // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.29–30.
 1. Курко Ю.В., Магеровський А.В., Вівчар Д.Р., Мельник М.Р. Автоматизація формування та обліку експедитерської документації транспортного підприємства / Курко Ю.В., Магеровський А.В., Вівчар Д.Р. // ACIT'2016/ "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології". ТНЕУ. - Тернопіль. 20-21 травня 2016 // Матеріали VІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів - 2016. - C. 188-190.
 2. Orest Lozynskyy, Andriy Lozynskyy, Yaroslav Paranchuk, Roman Paranchuk, Ihor Holovach, Volodymyr Tsyapa, Mykhaylo Melnyk. Fuzzy Extreme Control and Electric Mode Coordinates Stabilization of Arc Steelmelting Furnace // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.). - 2016. - P. 49-54. .
 3. Taras Petruk, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Melnyk, Olga Narushynska // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 37-39. (SciVerse SCOPUS).
 4. Danylo Lizanets, Rafal Walchak, Mykhaylo Melnyk. Algorithms and Approaches for Processing an Output Signal from Lab-on-a-Chip Devices in Bioanalysis // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 6-8. (SciVerse SCOPUS).
 5. Cezary Maj, Piotr Zajac, Michal Szermer, Mykhaylo Melnyk, Andrzej Napieralski, Mykhaylo Lobur. Analytical Modelling of Bossed Membrane // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 12-15. (SciVerse SCOPUS).
 6. Mykhaylo Melnyk, Oleksandr Basalkevych. Identification of Moving Objects in Video by Means of a Graph Model // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 170-173. (SciVerse SCOPUS).
 7. Mykhaylo Melnyk, Pavel Knapkiewicz, Vasyl Teslyuk, Jan Dziuban, Mykhaylo Lobur, Michal Szermer. Mechatronic Laboratory Stand // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 31-33. (SciVerse SCOPUS).
 8. Hahanov V., Chumachenko S., Mishchenko A., Sergienko V., Hahanova Y., Melnyk M. Cloud Services of Smart Cyber University // Cучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET'2016): Матеріали XIII Міжнародної конференції (Львів-Славсько, Україна, 23-26 лютого 2016). - 2016. - P. 540-544. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS).
 9. Lyubomyr Chyrun, Victoria Vysotska, Vasyl Lytvyn, Mykhaylo Melnyk. Specifics Informational Resources Processing for Textual Content Linguistic Analysis // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 214-219. (SciVerse SCOPUS).
 1. M.R. Melnyk, A.B. Kernyskyy, M.V. Lobur, P. Zajac, M. Szermer, C. Maj, W. Zabierowski. Optimization of Microelectric Actuator Design Using Golden Section Search to Get the Defined Output Characteristics // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 77-84 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 2. C. Maj, P. Zajac, M. Szermer, M. Melnyk, M. Lobur, A. Napieralski. Analytical Modeling of Membrane Bending in Range of Large Deflections // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет «Львівська політехніка»– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.4-6-Парал.тит.арк.англ.
 3. M. Melnyk,V. Teslyuk, J. Dziuban, P. Knapkiewicz, A. Kernytskyy, M. Lobur. Comparative Analysis of Simulation Results and Experimental Data of Deflection of Silicon Membrane of MEMS Pressure Sensor // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.14-17-Парал.тит.арк.англ.
 4. M. Melnyk, A. Kernytskyy, M. Lobur, M. Szermer, P. Zajac, C. Maj, W. Zabierowski. Custom method for automation of microbolometer design and simulation // Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), 2015 Proceedings of the 22nd International Conference. IEEE, 2015. p. 301-304.
 5. M.R. Melnyk, A.B. Kernytskyy, M.V. Lobur, P. Zajac, M. Szermer, C. Maj, A. Napieralski. Applying the golden section search in optimization of micro actuator design / Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.24-27-Парал.тит.арк.англ.
 6. V. Mazur, M. Melnyk. Computer-aided Design of Passenger Traffic System // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет «Львівська політехніка» – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.78-80-Парал.тит.арк.англ.
 7. M. Melnyk, A. Kernytskyy, V. Mazur. Mathematical Model of the Height of the Dominant Noise Source in the Stream of Vehicles // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-Польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015, Бохніа, Польща /Л.: Вид-во Варшавської політехніки, 2015 – С.45-46.
 8. V. Teslyuk, M. Melnyk, A. Kernytskyy, K. Matviichuk, P. Denysyuk. Modeling and Analysis of Three-Dimensional Design of the Mixer Considering Production Technology // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.42-44-Парал.тит.арк.англ.
 1. Mykhailo Lobur, Mykhaylo Melnyk, Andrii Stefanskyi. Investigation of Correlation of Basic Lifting Parameters for Aerostatics-Based Platforms // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.91-95-Парал.тит.арк.англ.
 2. Melnyk Mykhaylo, Kernytskyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Szermer Michal, Zajac Piotr, Zabierowski Wojciech. Stady of Characteristics of MEMS Thermo-ElectricActuators // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.39-41-Парал.тит.арк.англ.
 3. Kryvyy Rostyslav, Melnyk Mykhaylo, Matviykiv Oleh, Zajac Piotr, Maj Cezary, Szermer Michal. Using Comsol Multiphysics for Modeling Processes in Microbolometer // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.48-50-Парал.тит.арк.англ.
 4. Denysyuk Pavlo, Moskalyuk Taras, Melnyk Mykhaylo. UML Model Administration of Smart House Via a WEB-Tools // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.121-122-Парал.тит.арк.англ.
 5. Melnyk M., Teslyuk V. Denysyuk P. The Improvement of Traffic Noice Prediction Methods by Taking into Concideration the Amendments on Acoustic Waves Reflection at Small Distances to Buildings // Workshop On Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory (DIPED - 2014): Proc. of the XIXth International Seminar - Tbilisi, 2014- P. 174 - 176.
 6. Mykhaylo Melnyk, Andrii Stefanskyi, Andriy Kernytskyy. Study of transverse edges of rigidity frames for aok case and of their rational selection construction // Механіка матеріалів та структур: матеріали сьомого міжнар. симпозіуму, 3-6 черв.2013, Августов, Польща.-С.140-141- Бібліогр.: 3 назв.
 7. Mykhaylo Melnyk, Andrii Stefanskyi, Andriy Kernytskyy. Development of СAD Structure for Design of Aerostatic Complex // Machine Dynamics Research- Poland, Warsaw University of Technology- 2013., Vol. 37, No. 3 - P. 61-65.- Bibliogr.: 6 titles
 8. Anton Mykhailiuk, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Melnyk, Pavlo Denysyuk. Development of the Linguistic Ontology Construction Method on the Base of Structured Electronic Encyclopedic Resource // Machine Dynamics Research- Poland, Warsaw University of Technology- 2013, Vol. 37, No. 3 - P. 89 - 97.
 9. Kosoboutskyy P., Lizanets D., Lobur M. Simulation of Multibeam Acoustic Waves Interference in Plane-Parallel Coatings for MEMS // MIKON-2014. - June 16 - 18, 2014. - Т. 1. Proc.of Intern.Conf., 16-18 June 2014, Gda?sk, Poland.pp. 150-153 - Bibliogr.: 6 titles.
 10. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Lobur, Michal Szermer, Piotr Zajac, Wojciech Zabierowski. Application of a Genetic Algorithm for Dimension Optimization of the MEMS-based Accelerometer // Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), 2013 Proceedings of the 20th International Conference. IEEE, 2013. pp1-3- Bibliogr.: 5 titles.
 1. Andrii Stefansky, Mykhaylo Melnyk. Development of сad architecture for design of aerostatic complex // САПР в машинобудуванні: матеріали двадцять першої міжнар. конф. CADMD2013, 11-12 жовтня 2013, Ланцут, Польща / В.: Видавництво Варшавської політехніки, 2013. - C.47-48.
 2. Dmytrash Olha, Romanyuk Andriy, Melnyk Mykhaylo. Scheme for Named Entities Annotation in Ukrainian Texts // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.176-178.
 3. Melnyk Mykhaylo, Stefanskyi Andrii, Kernytskyy Andriy. Analysis of the Relevance of Developing Tools for Computer-Aided Design of Airships // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.151-152.
 4. Mykhaylo Melnyk, Andrii Stefanskyi, Andriy Kernytskyy. Study of transverse edges of rigidity frames for aok case and of their rational selection construction // Механіка матеріалів та структур: матеріали сьомого міжнар. симпозіуму, 3-6 черв.2013, Августов, Польща.-С.140-141.
 5. Mykhaylo Melnyk, Pavlo Denysyuk, Andriy Kernytskyy, Olha Savitska. System For Student Knowledge Control // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.451-452.
 6. Zajac Piotr, Szermer Michal, Maj Cezary, Zabierowski Wojciech, Melnyk Mykhaylo, Matviykiv Oleh, Napieralski Andrzej, Lobur Mykhaylo. Study of Dynamic Thermal Phenomena during Readout of Uncooled Titanium-based Microbolometer // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.40-42.
 1. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernytskyy. Modification of Image Background Search Algorithm. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 108-111.
 2. MykhayloMelnyk, VasylTeslyuk, AndriyKernytskyy, MichalSzermer, WojciechZabierowski, PiotrZajac. Subsystem For the Computer-Aided Thermo-actuator Design. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 197-201.
 3. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernytskyy, Andrzej Lukaszewicz.Development of Pattern Stabilization Algorithm. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 101-104.
 1. Мельник М. Розроблення методу підвищення точності розрахунку ефективності шумозахисних бар'єрів / М. Мельник, М. Лобур // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. - К., 2010. - Вип. 56. - С. 198-203.
 2. Мельник М. Математична модель залежності рівня шуму транспортного потоку від типу дорожнього покриття / М. Мельник, М. Лобур // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. - К., 2010. - Вип. 58. - С. 253-259.
 3. М. Мельник. Математична модель визначення висоти домінуючого джерела шуму в потоці транспортних засобів. Комп'ютерні технології друкарства: зб. наук. пр. / Укр. акад. друкарства № 25. - Львів. 2011. - C. 143-156.
 4. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Melnyk. Overview and Analysis of Ontology Engineering Apparatus. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 287-288.
 5. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernytskyy, Pavlo Denysyuk. Development of functional model for nosie barriers aide design system. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 447-448.
 6. Mykhaylo Melnyk, Mykhaylo Lobur, Iaroslav Vasyliuk, Vitaliy Mazur, Natalya Hemich. The mathematical model of length defining position of dominated noise source in traffic flow. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 429-430.
 7. Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Melnyk, Oliiarnyk Petro, Yuri Pidlypnyy. CBR Application in Engineering Design Education. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 156.
 1. Mykhaylo Melnyk, Mykhaylo Lobur, Andriy Kernytskyy. Influence of Road Surface on Noise From Cars. Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14 - 16 October 2010.- Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.-Pp. 113-116.
 2. Mykhaylo Melnyk, Vitaliy Mazur, Mykhaylo Lobur. The Automated Technique of Traffic Noise Research in the City. Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14 - 16 October 2010.- Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.-Pp. 40-42.
 3. Mykhaylo Lobur, Vitaliy Mazur, Mykhaylo Melnyk. The Investigation of Traffic Noise Source in City. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 - 16 October 2010.- Lviv, Ukraine.2010.- Pp. 144-145.
 4. M. Melnyk, P. Denysyuk, O. Vitovskyy, R. Golovatskyy. Automation of Graphical Dependencies Presentation in ANSYS. MEMSTECH'2010, 20-23 April 2010.- Polyana-Svalyava (Zakarpattya): Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 233-234.
 5. Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Melnyk, Lopatin Oleksiy, Krayevskyy Oleh. Coloured Timed Petri Nets and Traffic Noise Model. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April.- Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 207.
 6. Mykhaylo Melnyk, Mykhaylo Lobur, Andriy Petsukh. Structure Development of Compurter-Aided Noise Barriers Design System. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April.- Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 235-236.
 7. Mykhaylo Melnyk, Mykhaylo Lobur, Iaroslav Vasyliuk. The analysis of efficiency determining methods of noise barriers performance in subsystem of automated projection of noise barriers. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 - 16.- Lviv. 2010.- Pp. 151-152.
 8. Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Melnyk. Tasks of Workflow Modelling using Petri Nets. Book of Abstracts the XV Polish-Slovak Scientific Conference on "Machine Modeling and Simulation".- Krasiczyn, Poland. 2010.- Pp. 31-32.
 9. Mykhaylo Melnyk, Mykhaylo Lobur, Andriy Kernytskyy. Informacyjna Model Systemy Automatyzowanego Projektowania Ekranow Akustycznych. Materialy I Miedzynarodowa Konferencja Monitoring Srodowiska, 24-25 maja 2010.- Krakow, Poland.2010.- Pp. 24.
 1. Мазур В.В., Мельник М.Р. Розрахунок шуму та викидів СО2 в транспортній мережі м. Львова, Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика, № 651. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009. - C. 113-117.
 2. Тарік Алі Аль Омарі, Теслюк В.М., Мельник М.Р. Алгоритмічні моделі акустичних мікрофонів для інформаційної технології аналізу та синтезу МЕМС на компонентному рівні, Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України: Моделювання та інформаційні технології. – К. : 2009. – Вип. 51. -C. 160-166.
 3. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernytskyy, Pavlo Denysyuk, Automation Design of Typical MEMS Accelerometer, Automation Design of Typical MEMS Accelerometer, Proc. of the Xth International Conference CADSM’2009 – Lviv - Polyana, pp. 509.
 4. Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Melnyk, Volodymyr Karkulyovskyy, Ihor Farmaga. А method to determine the difference in the path length of a concave wave on a screen edge and a wave in the line of sight for any number of acoustic screens, XIV Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki. IX Ogolnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych (WIBROTECH 2008). – Poland, Krakow 20-21 Listopad 2008, pp. 115-117.
 5. Mykhaylo Lobur, Tariq Ali AlOmari, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Melnyk. Algorytmiczne modele akustycznych mikrofonow do analizy i syntezy MEMS na poziomie komponowania, Materialy konferencji. VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, 7-10 czerwca – 2009, Poland, Darlowku Wschodnim, Wydawnictwo Sigma NOT, wydawca miesiecznika "Elektronika", pp. 768-773.
 6. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Hamza Ali Yousef Alshawabkeh, Mykhaylo Melnyk, Method for Automated Synthesis of Micromodels of Acoustic Elements of MEMS, XVII Polish - Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems", Krasiczyn, October 9-10, pp. 53-54.
 7. M. Melnyk, A. Smolskyy, M. Sukhorolskyy.Vibration and Sound Transmission Loss Across a Sandwich Beam with the Dynamic Vibration Absorbers, Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. № 651.-Львів:Видавництво НУ"Львівська політехніка",2009.- C. 70-79.
 8. Вікович І.А., Дівеєв Б., Мельник М. Визначення акустичних властивостей шаруватих звукозахисних екранів для транспортних процесів, Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Теорія і практика. № 43.-Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009.- C. 57-61.
 9. Mykhaylo Melnyk, Wojciech Ciesielka, Mykhaylo Lobur, Experimental Estimation of Noise Barriers Efficiency, Proc.of the Vth International Conference MEMSTECH’2009 – Lviv - Polyana, pp. 141-143.
 10. Bohdan Diveyev, Mykhaylo Melnyk, Konstjantyn Kolisnyk, Roman Panchak, Microbeam Dynamic Vibration Absorber Optimal Design for the Layered Microelectronics Structures, Proc.of the V-th International Conference MEMSTECH 2009, 22-26 April 2009, Lviv-Polyana, Ukraine 2009, pp. 130-133.
 11. Дівеєв Б., Мельник М., Завербний А., Оптимальне проектування систем динамічних гасників коливань на основі конденсованих динамічних моделей, The IV International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT'2009). Львів. C. 491-494.
 12. Bohdan Diveyev, Mykhajlo Melnyk, Andrij Smolskyj, Iryna Hurayevska, Sound Transmission Loss Across a Sandwich Plate with the Dynamic Vibration Absorbers, XVII Polish - Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems", Krasiczyn, October 9-10, pp. 13-14.
 13. M. Melnyk, B. Diveyev, Malcolm J. Crocker, Vibration and Sound Transmission Loss Across a Sandwich Beam with Micro and Macro-Inclusions, 16th International Congress on Sound and Vibration, Krakow, Poland, 5–9 July 2009, pp. 645.
 1. Мельник М.Р., Лобур М.В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Розробка методу знаходження "числа Френеля" для довільної кількості акустичних екранів // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп’ютерні технології друкарства", № 19. - Львів, 2008. - С. 139 – 147.
 2. Teslyuk Vasyl, Tarik Al Omari, Hamza Alshavabkekh, Pavlo Denysyuk, Mykhaylo Melnyk / Computer-Aided Design of MEMS at System Level. Journal Mashine Dynamics Problems –Poland, Warshaw University of Technology. - 2007. - Vol.31, №3. - P.92-104.
 3. Mykhaylo Melnyk, Wojciech Ciesielka. The Study Of Accuracy Of Prognostication Method Rls 90 For City Traffic // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems"-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.104-106.
 1. Vasyl Teslyuk, Tarik Al Omari, Hamza Alshavabkekh, Pavlo Denysyuk, Mykhaylo Melnyk. Computer-Aided Design of MEMS at System Level. //Proc. of XV Polish-Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design-Implementation and Educational Problems", Naleczow, October 12-13, 2007, pp.35-38.
 2. Mykhaylo Melnyk, Vasyl Teslyuk, Ihor Farmaha, Volodymyr Karkulyovskyy, Svitlana Moroz. The Development of Model for Parameters for MEMS' Operating Reliability Determination. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, pp.23-26, Lviv, Polyana, pp.131-132.