Чкалов Олексій Валерійович

Чкалов Олексій Валерійович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри САП

E-mail: oleksii.v.chkalov@lpnu.ua

Освіта:

 • Київський політехнічний інститут, приладобудівний факультет, 1987.
 • Аспірантура, Київський політехнічний інститут, 1991.
 • Кандидатська дисертація "Дослідження динаміки розгортування великогабаритних панелей космічного апарата", Київський політехнічний інститут, 1996.

Професійна діяльність:

 • 1987 – інженер Київського НДІ гідроприладів.
 • 1988 – аспірант Київського політехнічного інституту.
 • 1991 – молодший науковий співробітник НДІ ПМ «Ритм».
 • 1993 – асистент, з 2002 доцент кафедри теоретичної механіки Київського політехнічного інституту.
 • 2012 – доцент кафедри системного проектування Київського політехнічного інституту.
 • 2022 - теперішній час – доцент кафедри САП.

Наукові інтереси:

Розробка та дослідження математичних моделей та методів моделювання мікроелектромеханічних систем (МЕМС), оптимізація в технічних системах, розробка та дослідження математичних моделей рухомих об’єктів.

Основні публікації:

Загалом є автором чи співавтором більш ніж 40 наукових публікацій

 1. Чкалов О.В., Романов В.В. Моделювання систем: методичні вказівки до виконання курсової роботи. Навч. Посібник для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 48с.
 2. Чкалов О.В., Петренко А.І., Кирюша Б.А. Моделювання складних систем. Методичні вказівки до виконання завдань ректорського контролю якості залишкових знань студентів. К.: НТУУ “КПІ”, 2015 – 43с.
 3. Чкалов О.В. "Вибір електродвигуна. Кінематичний та силовий розрахунок механічного приводу. Розрахунок та конструювання передач гнучкою в'яззю" Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. К.: ФКС НТУУ "КПІ", 2012 – 36с.
 4. Чкалов О.В. "Теоретична механіка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл". Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. К.: ФКС НТУУ "КПІ", 2012 – 29с.
 5. Чкалов О.В., Акінфієва Л.Ю., Чечельницька О.Ф, Рижков Л.М., Левчук К.Г. та ін. Методичні вказівки до розв'язування задач складного руху точки за комп'ютерними технологіями дослідження та традиційними ілюстративно-векторними методами. Для студентів очної форми навчання. К.:НТУУ "КПІ", УДУХТ, 1997 – 68с.
 6. Чкалов О.В., Акінфієва Л.Ю., Чечельницька О.Ф., Левчук К.Г. та ін. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з теоретич-ної механіки для студентів заочної форми навчання. Розділ "Статика та динаміка". К.:НТУУ "КПІ", УДУХТ, 1997 – 52с.
 7. Чкалов О.В., Апостолюк О.С., Воробйов В.М., Ільчішина Д.І. та інші. Теоретична механіка: Збірник задач. К.: Техніка, 2007.– 400 с.
 1. Chkalov Oleksii, Pytel Krzysztof, Kernytskyy Аndriy, Matviiv-lozynska Yuliia, Huk Luidmila. Interation of soliton with nonlinear defect in optical media // Perspective technologies and methods in MEMS design : proceedings of XVIII International conference MEMSTECH, Polyana, September 7–11, 2022. – 2022. – C. 37–40. (SciVerse SCOPUS).
 1. O. Chkalov N. Sydelnikov Simulation of Soliton-Defect Interaction in Optical Media 14th International Conference CADSM’2021, 22-26 February 2021, Lviv, Ukraine: proc. – Lviv: Publishing House Vezha&Co, 2021. – P. 208–211.
 1. Чкалов О.В., Романов В.В. Моделювання систем: методичні вказівки до виконання курсової роботи. Навч. Посібник для студ. Спец. 122 “Комп’ютерні науки” К.: КПІ ім. Ігроя Сікорського, 2020
 1. O. Chkalov., D. Gumennuy, M. Tkach A Hybrid Control Method for Stabilizing of Walking Robot on Irregular Surface Using Plantar Pressure Sensors. Proc. ECCOMAS Conf. Multibody Dynamics 2019, Zagreb, Croatia 1-4 July 2019.
 2. Chkalov O., Beznosyk O., Finogenov O. Model Order Reduction of MEMS Models: Approaches and Results. The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: 14th International Conference CADSM’2019, 21-25 February 2019, Polyana (Zakarpattya), Ukraine: proc. – Lviv: Publishing House Vezha&Co, 2017. – P. 408–411.
 1. Beznosyk O., Finogenov O., Chkalov O., Ladogubets T. RLC-Circuit Reduction Algorithm Modifications The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 14th International Conference CADSM’2017, 21-25 February 2017, Polyana (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2017. – P. 13–18.
 2. Beznosyk O., Chkalov O., Kyriusha B., Finogenov O. Evaluation of Static Characteristics of Capacitive Micro-mashined Ultrasound Transducer The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 14th International Conference CADSM’2017, 21-25 February 2017, Polyana (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2017. – P. 408–411.
 3. Beznosyk O., Chkalov O., Finogenov O., Popov O., Ladogubets T. Parallel Reduction of RLC-Circuits Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : 13th International Conference MEMSTECH’2017, 20-23 April 2017, Polyana (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2017. – P. 62–66.
 4. Beznosyk O., Chkalov O., Kyriusha В., Finogenov O. Lumped Parameter Model of a Capacitive Micro-machined Ultrasound Transducer Proc. 24th Int. Conf. on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES 2017), Bydgoszcz, Poland, June 22-24, 2017, pp. 404-407.
 5. Chkalov O., Beznosyk O., Finogenov O. Model Order Reduction of MEMS Models: Approaches and Results The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 14th International Conference CADSM’2017, 21-25 February 2017, Polyana (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2017. – P. 408–411.
 1. Петренко А.І., Чкалов О.В., Кирюша Б.А. Моделювання складних систем. Методичні вказівки до виконання завдань ректорського контролю якості залишкових знань студентів К.: НТУУ “КПІ”, 2015
 1. Безносик О.Ю., Булах Б.В., Чкалов О.В., Мацулевич О.Є. Особливості формування маршрутів проектування в системі GridAllted Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – № 771. – Львів, 2014. – С. 77-84.
 1. Ladogubets V., Chkalov O., Beznosyk O., Finogenov O. Straight Pipeline Simulation CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems : 18-th Ukranian–Polish Conference «CADMD’2012», October 14-16, 2012, Lviv, Ukraine: Proc. – Lviv: Vezha & Co, 2012. – P. 23–26.
 2. Чкалов О.В., "Теоретична механіка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл". Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи К.: ФКС НТУУ "КПІ", 2012
 3. Чкалов О.В. "Вибір електродвигуна. Кінематичний та силовий розрахунок механічного приводу. Розрахунок та конструювання передач гнучкою в'яззю" Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи К.: ФКС НТУУ "КПІ", 2012.
 1. Безносик О.Ю., Чкалов О.В., Крамар О.В. Особливості обрахунку номіналів елементів при формуванні еквівалентних схем механічних об’єктів Системний аналіз та інформаційні технології : 13-а міжнародна науково-технічна конференція «САІТ-2011», 23-28 травня 2011, Київ : матеріали. – К. : ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ", 2011. – С. 357.
 1. Лазарев И.А., Чкалов А.В., Максимишин А.Н. Биомеханическая оценка повреждающего действия упражнений ЛФК при поясничном остеохондрозе Актуальные проблемы медико-социальной экспертизы и реабилитации больных и инвалидов: Сборник тезисов. – Минск, 20-21 мая 2010. – С. 71-72.
 1. Ладогубец В.В., Чкалов А.В., Безносик А.Ю., Финогенов А.Д.Методика построения моделей механических компонентов МЭМС для пакетов схемотехнического проектирования Электроника и связь. – 2009. – № 2–3. – С. 298–305.
 2. O. Beznosyk, O. Finogenov, V. Ladogubets, O. Chkalov Making a Mechanical Components Library for Circuit Design Software MEMSTECH 2009, V-th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, Polyana, Ukraine, 2009. – P. 120–122
 3. Безносик А.Ю., Ладогубец В.В., Чкалов А.В., Финогенов А.Д. Использование пакетов схемотехнического проектирования для расчета деформаций механических компонентов Системный анализ и информационные технологии: Материалы XI Международной научно-технической конференции (26-30 мая 2009 г., Киев). – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2009. С. 419.
 4. Петренко А.І., Ладогубець В.В., Чкалов О.В., Фіногенов О.Д., Безносик О.Ю. Використання пакетів схемотехнічного проектування для побудови моделей механічних компонентів Вісник НУ «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 18-22.
 5. Петренко А.И., Ладогубец В.В., Чкалов А.В., Финогенов А.Д., Безносик А.Ю. Расчет собственных частот мембранных структур с использованием пакетов схемотехнического проектирования Радиоэлектроника. – 2009. – № 7. – С. 19–25. – (Известия вузов).
 6. Ладогубец В.В., Безносик А.Ю., Чкалов А.В., Финогенов А.Д. Методика построения моделей механических компонентов МЭМС для пакетов схемотехнического проектирования Электроника и связь : тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии». – 2009. – Ч. 1, № 2/3. – С. 298–305.
 7. Лазарев И.А., Страфун А.С., Чкалов А.В. Биомеханическое моделирование напряженно-деформированного состояния трансплатната малоберцовой кости Сучасні теретичні та практичні аспекти остеосинтезу: Матеріали X науково-практичної конференції (28–29 травня 2009 р., Донецьк). С. 142.
 1. Безносик А.Ю., Ладогубец В.В., Чкалов А.В., Финогенов А.Д. Построение пассивных моделей МЭМС Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – С. 285.
 2. Безносик О.Ю., Ладогубець В.В., Чкалов О.В., Фіногенов О.Д. Використання пакетів схемотехнічного проектування для моделювання механічних компонентів Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – С. 286.
 3. Ладогубец В.В., Чкалов А.В., Безносик А.Ю., Финогенов А.Д. Метод формирования схемных реализаций математических моделей неэлектрических объектов Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Випуск 46. – 2008.– С. 114–120.
 4. Ладогубец В.В., Чкалов А.В., Безносик А.Ю., Финогенов А.Д. Метод построения макромоделей МЭМС Материалы 18-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь, 8–12 сентября 2008. – С. 147–148.
 5. Лазарев І.А., Страфун О.С., Чкалов О.В. Математичне моделювання у визначенні міцності трансплантата малогомілкової кістки при заміщенні дефекта діафіза великогомілкової кістки Вісник ортопедії, травматології та протезування №3, 2008. – с.39-45
 1. О.С. Апостолюк, В.М. Воробйов, Д.І. Ільчішина, О.В. Чкалов Теоретична механіка: Збірник задач. К.: Техніка, 2007.– 400 с.
 2. Лазарев І.А., Мельник М.В., Чкалов О.В. Математична модель розгинання в колінному суглобі з урахуванням позиції висоти стояння надколінка Вісник ортопедії, травматології та протезування №4, 2007. – с.41-45.
 3. Фищенко В.Я., Рой И.В.,Чкалов А.В. Лазарев И.А., Белая И.И. Биомеханогенез формирования компенсаторных изменений в поясничном отделе позвоночника при диспластическом грудном сколиозе. Вісник ортопедії, травматології та протезування №4, 2007. – с.44-47.
 1. Чкалов А.В. Крамар А.В. Математическая модель микроэлектромеханического ультразвукового преобразователя для САПР ALLTED «Электроника и связь». Тематичесий выпуск «Проблемы электроники», ч. 1. Киев, 2005. С. 117–120
 2. Лазарев И.А., Чкалов А.В. Биомеханический расчет усилий на поясничный отдел позвоночника при гравитационном вытяжении на наклонной плоскости Вісник ортопедії, травматології та протезування №2, 2005.– с.73-77.
 1. Нікітін П.В., Чкалов О.В. Біомеханічна оцінка альтернативних спо-собів репозиції язи-коподібного фраг-мента при внутріш-ньосуглобовому пе-реломів п'яткової кістки. Вісник ортопедії, травматології та протезування, 2003, N1, с. 43-47.
 1. Петренко В.Г, Коваленко А.А., Чкалов А.В., Сухоносов А.Ф. Математическая модель редуктора-регулятора бензо-газовой системы питания ДВС. Вестник НТУУ "КПИ", Машиностроение N42, т.2, 2002, с.59-63.
 1. Чкалов А.В., Кирюша Б.А. Исследование динамики и синтез управления упругим манипулятором в составе системы ALLTED. Электроника и связь, N8, т.1, 2000 г. с. 44-47.
 2. Товмасян В.В., Курінний І.М., Тимошенко С.В., Чкалов О.В. Біомеханічне визна-чення міцності дея-ких сухожильних швів. Збірник наукових праць спів-робітників КМАПО ім.П.Л. Шупика, К.- 2000, с.278-282.
 3. Страфун С.С., Долгополов О.В, Чкалов О.В. Біомеханічна оцінка ролі ротаторної манжети плеча в елевації плеча. Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2000, N3, с.39-42.
 4. Страфун С.С., Чкалов О.В. Клініко-біомеханічні аспекти відновлення активного згинання в ліктьовому суглобі у хворих з застарілим ушкодженням пле-чового сплетення. Ортопедия, травматология и протезирование, N1, 2000, с.63-67.
 1. Чкалов А.В., Коваленко А.А., Марченко Е.В., Сухоносов А.Ф. Автоматизированное проектирование исполнительных органов дорожных машин. Сб. докладов науч.-техн. конф. "Современные технологии в машиностроении".- К., 25-28 мая 1999 г. , с. 300-306.
 1. Чкалов А.В., Буслов В.К. Исследование динамических нагрузок на гидравлический привод ветроэнергетической установки. Сб. докладов III научно-технической конференции "Гидро-аэромеханика в инженерной практике".- К., 28-30 мая 1998 г., с. 46-53.
 2. Страфун С.С., Третяк І.Б., Чкалов О.В. Транспозиція кивального м'язу у хворих з авульсією плечового сплетення. Здравоохранение Донбасса.- 1998, N1(3) с.29-34.
 1. Л.Ю.Акінфієва, О.Ф.ЧечельницькаК.Г.Левчук, О.В. Чкалов та ін. Методичні вказівки до виконання контроль-них робіт з теоретич-ної механіки для студентів заочної форми навчання. Розділ "Статика та динаміка". К.:НТУУ "КПІ", УДУХТ, 1997.
 2. Л.Ю.Акінфієва, Л.М.Рижков, К.Г.Левчук, О.В. Чкалов та ін. Методичні вказівки до розв'язування задач складного руху точки за комп'ютерними технологіями дослідження та тра-диційними ілюстра-тивно- векторними методами. Для студентів очної форми навчання. К.:НТУУ "КПІ", УДУХТ, 1997.