Випуск 2011 року

Спеціальність 7.080402 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТП-21

Студент Тема диплому Керівник
Артишук Павло Романович Проектування та розроблення інформаційної системи Центру реабілітації. Мотика І.І.
Барна Тарас Богданович Розроблення гібридної системи для рішення задач розміщення. Кривий Р.З.
Білобрам Андріан Олегович Проектування і розроблення інформаційної системи для волонтерської програми Львів 2012. Мотика І.І.
Горук Тарас Ігорович Розроблення математичного, інформаційного та програмного забезпечення для підсистеми автоматизованого редагування топології. Панчак Р.Т.
Гуменюк Володимир Васильович Розробка автоматизованої системи оцінювання якості навчання студентів. Фармага І.В.
Іванов Олександр Олександрович Розробка сайту кафедри САПР для публікації статей викладачів. Дарнобит Ю.Р.
Колач Віктор Михайлович Розроблення та дослідження підсистеми стеганографії текстових даних в графічні файли. Процько І.О.
Кулеба Василь Ігорович Розроблення автоматизованої системи розпізнавання QR-кодів. Дарнобит Ю.Р.
Маца Андрій Андрійович Проектування візуальної сигналізації в автомобілі на основі мікропроцесора АТМЕЛ. Корпильов Д.В.
Музика Юрій Олегович Розроблення підсистеми для розв'язання задач багатокритеріальної оптимізації методом ELECTRE. Денисюк П.Ю.
Мураль Мар`яна Василівна Підсистема для імітаційного моделювання МЕМС за допомогою розширених мереж Петрі. Денисюк П.Ю.
Оксенчук Сергій Миколайович Розробка автоматизованої системи контролю навчального процесу студентів. Фармага І.В.
Оприск Тарас Романович Розроблення навчальної підсистеми розрахунку плоских кулачкових механізмів. Каркульовський В.І.
Паращук Андрій Андрійович Розроблення модуля керування історією технічного обслуговування в ERP-системі. Керницький А.Б.
Пташник Руслан Григорович Моделювання механічних процесів в неоднорідних тілах методом скінчених елементів. Фармага І.В.
Ремез Олександр Сергійович Розроблення підсистеми "Навчально-методичного забезпечення кафедри" Каркульовський В.І.
Романчак Юрій Богданович Розроблення автоматизованої підсистеми визначення ефективних теплофізичних параметрів композитних матеріалів. Фармага І.В.
Сергієнко Денис Вікторвич Розроблення підсистеми для розв'язання задач цілочисельного програмування з використанням методу Гоморрі. Денисюк П.Ю.
Топоровський Мирослав Богданович Розробка програми для конвертації 2Д в 3Д зображення. Дарнобит Ю.Р.
Черленюк Іван Васильович Розробка автоматизованої системи обробки даних добового моніторингу артеріального тиску. Фармага І.В.
Шмигельська Ірина Євгенівна Розроблення підсистеми для розв'язання задач багатокритеріальної оптимізації методом аналізу ієрархій. Денисюк П.Ю.

Група ІТПз-61

Студент Тема диплому Керівник
Белов Артем Вікторович Розроблення навчальної автоматизованої підсистеми для вивчення роботи алгоритмів знаходження мінімального покриваючого дерева графа. Каркульовський В.І.
Білоган Мирослав Романович Проектування та розроблення модуля управління сертифікацією в ERP- системі. Керницький А.Б.
Бойко Юрій Миколайович Розроблення інформаційної підсистеми проходження документів для захисту дисертаційних робіт. Мельник М.Р.
Босак Андрій Володимирович Розроблення підсистеми автоматизації обліку відділу продажу електропобутової техніки. Денисюк П.Ю.
Войтович Михайло Михайлович Дослідження і розроблення структури і математичного забезпечення автоматизованої системи багатовимірного статистичного аналізу. Стех Ю.В.
Гащишин Олена Павлівна Розроблення підсистеми обліку праці та заробітної плати проектної організації. Керницький А.Б.
Головацька Анна Іванівна Розроблення інформаційного забезпечення для дослідження об'єктів детектування пасивними детекторами руху. Каркульовський В.І.
Гринда Андрій Ігорович Розроблення підсистеми автоматизованого формування замовлень на фасування сипучих продуктів. Мельник М.Р.
Довганик Роман Ігорович Розроблення навчальної автоматизованої підсистеми для вивчення роботи пошукових алгоритмів на графах. Каркульовський В.І.
Душенко Христина Романівна Проектування інформаційно-довідкової автоматизованої системи для управління кадровою БД підприємства. Фармага І.В.
Заставний Павло Львович Підсистема для розв'язання задач оптимізації з використанням критерію Парето. Денисюк П.Ю.
Когут Леся Василівна Розроблення підсистеми автоматизованого формування білетів для комплексного державного іспиту. Мельник М.Р.
Костик Володимир Петрович Проектування та розроблення підсистеми інструментів CRM-системи. Керницький А.Б.
Кранцов Сергій Наімович Проектування та розроблення системи обміну даними у гетерогенному середовищі. Мотика І.І.
Лук`янов Євген Дмитрович Розроблення підсистеми обліку прихідних та розхідних ордерів та авансових звітів. Мотика І.І.
Маліновська Оксана Михайлівна Структура, інфологічна та концептуальна модель інформаційного забезпечення документообігу ПП «НВП Центр землеустрою». Стех Ю.В.
Маляр Іван Михайлович Розроблення підсистеми налаштування користувацьких полів та списків вибору у CRM-системі. Керницький А.Б.
Пелешок Андрій Борисович Проектування та розроблення підсистеми керування шаблонами у CRM-системі. Керницький А.Б.
Попович Ірина Василівна Розроблення підсистеми автоматизації проектування біметалічного термоактюатора. Мельник М.Р.
Рощук Дмитро Володимирович Проектування та розроблення модуля обміну даними у ERP-системі. Керницький А.Б.
Руснак Олександр Павлович Дослідження і розроблення математичного забезпечення інформаційного пошуку в текстових БД. Стех Ю.В.
Саєвич Богдан Володимирович Проектування та розроблення підсистеми адміністрування у CRM-системі. Керницький А.Б.
Свередюк Володимир Романович Підсистема автоматизованого формування документації та контролю наявності товарних запасів у торговому підприємстві. Мельник М.Р.
Світлик Петро Богданович Проектування та розроблення підсистеми генерування звітів у CRM-системі. Керницький А.Б.
Тимчишак Андрій Романович Автоматизована система інформаційного забезпечення вибору баз практики. Фармага І.В.
Хіблін Ігор Юрійович Реалізація веб-орієнтованої системи для дослідження генетичних алгоритмів. Кривий Р.З.
Чад Віталій Володимирович Проектування та розроблення модуля управління ревізіями і перевірками в ERP-системі. Керницький А.Б.
Штрайсель Ярослав Євгенійович Автоматизована підсистема для дослідження в 3D-просторі параметрів приміщення, що впливають на фізіологічний стан людини. Мазур В.В
Яблонський Микола Анатолійович Моделі для аналізу функціонування підсистем розумного будинку на основі мереж Петрі. Денисюк П.Ю.

Екстерни

Студент Тема диплому Керівник
Баюк Наталя Петрівна Розроблення інформаційного забезпечення для технологічного устаткування в САПР ТП «Вертикаль». Колесник К.К.
Хитрук Олександр Григорович. Розроблення автоматизованої підсистеми проектування складних механічних об'єктів. Каркульовський В.І.
Гнатик Юрій Богданович. Розроблення автоматизованої підсистеми для розрахунку багатошарових механічних конструкцій. Каркульовський В.І.
Сопотяк Сергій Богданович Проектування та розроблення клієнтоорієнтованої системи керування задачами Керницький А.Б.

Спеціальність 8.080402 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТП-22м

Студент Тема диплому Керівник
Брезецький Андрій Володимирович Дослідження і реалізація еволюційного алгоритму для знаходження оптимального маршруту польоту літака. Кривий Р.З.
Галич Христина Володимирівна Розроблення системи автоматизації побудови оптимальних планів харчування в ДНЗ. Теслюк В.М.
Гатала Марія Ярославівна Дослідження і реалізація алгоритмів оптимального пакування замовлень. . Теслюк В.М.
Голубка Руслан Володимирович Семантико-синтаксична модель даних фізичних величин для теплового проектування. Фармага І.В.
Грабовий Руслан Володимирович Дослідження та реалізація методу генетичного програмування для генерації автоматів. Кривий Р.З.
Запорожець Олег Ігорович Дослідження і розвиток алгоритмів розміщення мікросхем на платі. . Ткаченко С.П.
Зарічний Роман Ярославович Дослідження та розроблення розподіленої системи колективної проектної взаємодії з щільною інтерактивною густиною
Лобур М.В.
Іващук Тетяна Олегівна Дослідження використання методу потоків робіт з метою вдосконалення бізнес-процесів організації. Керницький А.Б.
Каменецький Всеволод Ігорович Віртуальне прототипіювання та віртуальне виробництво мікропотоків МЕМС в 3DS MAX Матвійків О.М.
Кобиринка Олег Тарасович Дослідження та проектування архітектури та математичного забезпечення автоматизованої системи визначення рангу веб-сторінок. Стех Ю.В.
Кунта Ольга Євгенівна Розроблення математичного та програмного забезпечення модального аналізу висотних металоконструкцій. Колесник К.К.
Логвіненко Аліна Ігорівна Розроблення і дослідження архітектури та математичного забезпечення рекомендаційних систем. Стех Ю.В.
Маслов Олег Юрійович Розроблення і дослідження математичного забезпечення адаптивної кластеризації для систем інформаційного пошуку. . Стех Ю.В.
Пастух Сергій Вікторович Розроблення і дослідження лінгвістичного перепрограмування користувацьких інтерфейсів у веб-середовище. Лобур М.В.
Пелехата Каміла Ігорівна Дослідження і вдосконалення алгоритму встановлення ізоморфізму графів. Ткаченко С.П.
Присташ Володимир Богданович Дослідження та розвиток алгоритмів інтелектуального аналізу даних засобами пакету Deductor. Керницький А.Б.
Пустельник Юрій Михайлович Інтеграція методів та засобів Data Mining, OLAP і сховищ даних в СППР. Керницький А.Б.
Ричагівський Ярослав Ігорович Дослідження то розроблення математичного забезпечення для багатокритеріальної оптимізації за допомогою еволюційних алгоритмів. Стех Ю.В.
Слобода Павло Васильович Розроблення та реалізація моделі нестаціонарної теплопровідності багатошарових композитів. Фармага І.В.
Стецина Оксана Богданівна Розроблення та дослідження структурних моделей МЕМС на основі систем масового обслуговування. Теслюк В.М.
Урсу Роман Андрійович Дослідження і проектування підсистеми автоматизації генерації альтернативних навігаційних маршрутів Матвійків О.М.
Ханас Юрій Юрійович Дослідження та розроблення ролевої моделі безпеки системи відносин з клієнтами. Керницький А.Б.
Харченко Лідія Євгенівна Розроблення математичного та програмного забезпечення аналізу перехідних процесів в електромеханічних привідних системах Колесник К.К.
Шишко Микола Петровича Розроблення та дослідження архітектури та математичного забезпечення автоматизованої системи планування динамічного виклику контексту веб-сторінок. Стех Ю.В.
Кобенко Тетяна Володимирівна Розроблення і дослідження математичних моделей акустичних елементів МЕМС для компонентного рівня проектування. Теслюк В.М.

Група ІТПз-61м

Студент Тема диплому Керівник
Йовбак Сергій Васильович Дослідження та розвиток використання карт Кахонена в системах інтелектуальної обробки даних. Керницький А.Б.
Швед Олексій Олександрович Розроблення підсистеми віддаленого управління тепловим проектуванням композитних матеріалів. Фармага І.В.