Василів Карл Миколайович

Василів Карл Миколайович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри САП

E-mail: karl.m.vasyliv@lpnu.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, 1978.
 • Доктор технічних наук, 2010. Тема дисертації: Методи і моделі аналізу процесів автономних систем електроживлення на базі асинхронізованого генератора з безконтактним каскадним модульованим збуджувачем.
 • Професор, 2013 (кафедра електротехнічних систем)

Професійна діяльність:

 • 1986-2011 – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри „Обчислювальна техніка і моделювання технологічних процесів” Львівського державного лісотехнічного інституту, Українського лісотехнічного університету, Національного лісотехнічного університету України, м. Львів.
 • 2011-2014 – завідувач кафедри „Електротехнічні системи” Львівського національного аграрного університету, с.м.т. Дубляни.
 • 2014-2023 – професор кафедри „Електроенергетика і системи управління” Національного університету „Львівська політехніка”, м. Львів.
 • 2023 - теперішній час - професор кафедри “Системи автоматизованого проектування” Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”.

Наукові інтереси:

Інформаційні технології, математичне моделювання в електромеханіці та електроенергетиці.

Наукова діяльність:

 • В період з 2018 до 2020 року був членом Національної редакційної колегії журналу "Електротехніка і електромеханіка" НУ "Харківський політехнічний інститут”, який входив до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core Collection (тепер входить до м.н.б.д.SCOPUS).
 • Участь у атестації науково-педагогічних кадрів. Був членом спеціалізованої вченої ради Д 26.004.07 з захисту докторських і кандидатських дисертацій в Національному університеті біоресурсів і природокористування України м.Київ.

Основні публікації:

 1. Mazurenko L. I., Vasyliv К. М., Dzhura O. V. Improved mathematical model of three-winding asynchronous machine // Технічна електродинаміка. – 2023. – №5. – Р. 28–37. (SciVerse SCOPUS).
 2. Vasyliv K. Mathematical model of an autonomous wind power plant based on an asynchronized generator with a non-contact cascade modulator exciter // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 44.
 1. Василів К. М. Експлуатація електричних станцій: навчальний посібник / К. М. Василів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 236 c.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  13,2 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол №60 від 08.12.2021
 2. Vasyliv К. Method of dynamic parameters for mathematical modelling of switching processes of valves closing of semiconductor converters // Електротехніка і електромеханіка. – 2022. – № 3. – С. 28–38. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
Статті в наукових виданнях, які входять до міжнародних науково метричних баз даних (SCOPUS та Web of Science Core Collection
 1. Василів К.М. Математична модель режимів роботи системи асинхронних двигунів димотягів теплових електричних станцій / К. М. Василів // Електротехніка і електромеханіка. – Харків:. – 2017. – № 3. – С. 19–26. Doi:10.20998/2074-272X.2017.3.03 (Web of Science Core Collection).
 2. Василів К.М. Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження асинхронізованого генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги за схемою в одну зірку/ К. М. Василів // Електротехніка і електромеханіка. – Харків:.‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С.17-22. Doi:10.20998/2074-272X.2018.3.02 (Web of Science Core Collection).
 3. Мазуренко Л.І., Василів К. М., Джура О. В. Математична модель і режими роботи асинхронних двигунів власних потреб теплових електричних станцій /Л.І.Мазуренко, К.М.Василів, О.В.Джура // Технічна електродинаміка. ‒ К. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 79-82. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.079 (SCOPUS).
 4. Мазуренко Л.І., Василів К.М. Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження автономного асинхронізованого генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги / Л.І.Мазуренко, К.М.Василів // Технічна електродинаміка. ‒ К. ‒ 2018. ‒ №6.‒ С.46-49. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.06.046 (SCOPUS).
 5. Василів К.М., Мазуренко Л.І. Математична модель електротехнічного комплексу для приводу головних циркуляційних помп ядерного реактора ВВЕР-1000 атомних електричних станцій/ К.М.Василів, Л.І.Мазуренко // Електротехніка і електромеханіка. – Харків:. – 2019. ‒ № 6. ‒ С.12-20. Doi:10.20998/2074-272X.2019.6.02 (Web of Science Core Collection).
 6. Мазуренко Л.І., Василів К.М., Джура О.В., Коцюруба А.В. Імітаційна модель та алгоритм керування автономною гідровітровою системою електроживлення / Л.І.Мазуренко, К.М.Василів, О.В.Джура, А.В.Коцюруба // Технічна електродинаміка. ‒ К. ‒ 2020. ‒ №1. ‒ С.17-26. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2020.01.017 (SCOPUS).
 7. Василів К.М. Метод динамічних параметрів для математичного моделювання комутаційних процесів запирання вентилів напівпровідникових перетворювачів / К.М. Василів // Електротехніка і електромеханіка. – Харків:. – 2022. ‒ № 3. ‒ С.28-38. doi:https://doi.org/10.20998/2074-272X.2022.3.05 (SCOPUS).
 8. Мазуренко Л.І., Василів К.М., Джура О. В. Вдосконалена математична модель триобмоткової асинхронної машини. Технічна електродинаміка. 2023. №5. С.28–37. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2023.05.028
 9. Овчинников И.Е., Плахтына Е.Г., Рябов В.Н., Васылив К.Н., Избаш Ф.А. Математическая модель управляемого бесконтактного вентильного двигателя переменного тока / И.Е.Овчинников, Е.Г.Плахтына, В.Н.Рябов, К.Н.Васылив, Ф.А.Избаш // Электротехника. – М. – 1986. – № 6. – С.33–37.
 10. Плахтына Е.Г., Шакарян Ю.Г., Винницкий Ю.Д., Васылив К.Н. Математическое моделирование частотно-управляемых электроприводов переменного тока / Е.Г.Плахтына, Ю.Г.Шакарян, Ю.Д.Винницкий, К.Н.Васылив // Электричество. – М. – 1996. – № 3. – С.53–59.
Найважливіші наукові статті
 1. Василів К.М. Математична модель динамічних процесів автономної електроенергетичної системи на базі безконтактного асинхронізованого генератора з двофазно-трифазним каскадним модульованим збуджувачем / К.М. Василів // Технічна електродинаміка. – 2005. – № 2. – С.54–60.
 2. Василів К.М. Математична модель динамічних процесів автономної електроенергетичної системи на базі безконтактного асинхронізованого генератора з трифазно-трифазним каскадним модульованим збуджувачем / К.М. Василів // Технічна електродинаміка. – 2004. – № 5. – С. 50–55.
 3. Василів К.М. Математична модель автономної електроенергетичної системи на базі генератора з двофазно-трифазним безконтактним модульованим збуджувачем / К.М. Василів // Технічна електродинаміка. – 2002. – № 6. – С. 31–37.
 4. Василів К.М. Математична модель безконтактного асинхронізованого генератора з трифазно-трифазним модульованим збуджувачем / К.М. Василів // Технічна електродинаміка: Тематичний випуск "Силова електроніка та енергоефективність". – 2003. – Частина 3. – С. 72–79.
 5. Василів К.М. Математичне моделювання динамічних процесів неробочого ходу автономної електроенергетичної системи на базі генератора з безконтактним трифазно-трифазним каскадним модульованим збуджувачем / К.М. Василів // Технічна електродинаміка: Тематичний випуск "Силова електроніка та енергоефективність". – 2004. – Ч. 2. – С. 99–105.
 6. Василів К.М. Аналіз динамічних процесів автономної електроенергетичної системи на базі асинхронізованого генератора з безконтактним каскадним трифазно-трифазним каскадним модульованим збуджувачем під час роботи на активно-індуктивне навантаження / К.М. Василів, О.М. Галіновський // Техн. електродинаміка: темат. вип. "Силова електроніка та енергоефективність". –К:. – 2005. – Частина 4. – С. 86–93.
 7. Василів К.М. Математична модель автономної електроенергетичної системи на базі генератора з безконтактним трифазно-трифазним модульованим збуджувачем / К.М.Василів, О.М.Галіновський // Технічна електродинаміка: Тематичний випуск "Силова електроніка та енергоефективність". – 2002. – Ч. 2. – С. 95–102.