Ханас Юрій Юрійович

Ханас Юрій Юрійович

Старший викладач кафедри САП

E-mail: Yuriy.Y.Khanas@lpnu.ua

Освіта:

 • Бакалавр комп'ютерних наук, Державний університет "Львівська політехніка", факультет комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. 2006-2010.
 • Магістр інформаційних технологій проектування, Національний університет "Львівська політехніка", факультет комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. 2010-2011.

Професійна діяльність:

 • 2012 - 2021 - асистент кафедри САП.
 • 2021 - теперішній час - старший викладач кафедри САП.

Наукові інтереси:

Алгоритми та системи стиснення і шифрування даних на основі алгебри перетворення матриць, системи та алгоритми захисту інформації.

Основні публікації:

 1. Yuriy Khanas, Michał Borecki. Description of algorithms for balancing numerical matrices and their division into hierarchical levels according to their type and complexity // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. – 2021. – T. 11, № 1. – Р. 44–49.
 2. Borecki M., Ciuba M., Kharchenko Y., Khanas Y. Main aspects influencing the evaluation of atmospheric overvoltages in high-voltage networks [Електронний ресурс] // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. – 2021. – Vol. 69, iss. 1. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 3. Michał Borecki, Yuriy Khanas. Selected possibility of using MEMS to assess the demand and transmission capacity of electric power systems // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 167–170. (SciVerse SCOPUS).
 1. Borecki M., Ciuba M., Kharchenko Y., Khanas Y. Substation reliability evaluation in the context of the stability prediction of power grids // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. – 2020. – Vol. 68, № 4. – P. 769–776. 0,36 ум.д.ар.
 2. Yuriy Khanas, Michał Borecki. Research on the use of algorithms for matrix transformations for encrypting text information // Security and privacy. – 2020. – Vol. 3, is. 6. – P. 1–13. 0,04 ум.д.ар.
 1. Khanas Y., Ivantsiv R. Determination of compatibility and efficiency of numerical matrix transformation algorithms // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 7–10. (Ханас Ю. Ю.).
 2. Khanas Yurij, Golovatyy Andriy, Kaganovych K. Combined numerical matrix balance types // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 3–6. (Ханас Ю. Ю., Каганович Х. М.).
 1. Khanas Yuriy, Ivantsiv Roman-andriy, Litvinko S. The algorithm for minimizing matrices in the given direction of reduction and the rules for their restoration // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. – С. 12–17.
 2. Khanas Y., Ivantsiv R. Improvement of the method of transformation of numerical matrices by algorithm of their balancing // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 78–81.
 3. Borecki M., Khanas Y. Possibilities of modelling overvoltage protection systems in electrical networks // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 75–77.
 1. Khanas Y., Ivantsiv R. Finding ways and means of optimizing algoritms of transformation numerical matrices // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.31–35.
 1. Ivantsiv R., Khanas Y. Development of algorithm transformation matrices by their reduction // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828. - 2016. - P. 48-52.
 2. Лобур М.В., Іванців Р.Д., Колесник К.К., Ханас Ю.Ю. Розроблення алгоритму скорочення матриць в залежності від їх розміру та вміісту // Науково-технічний журнал "Технология приборостроения", №2, 2015, Харків, Україна,. - 2016. - C. 29-31.
 3. Yuriy Khanas, Roman-Andriy Ivantsiv. Application Mirroring of Matrices to Prevent Excessive Reduction // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 143-145. (SciVerse SCOPUS).
 1. R. Ivanciv, Y. Khanas. Methods of information security based cryptographic transformations matrix Noiseimmunity // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.218-220- Парал.тит.арк.англ.
 1. Ivanciv Roman-Andriy, Khanas Yuriy. Improving the Accuracy and Speed Meters DC and AC Currents // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.71-Парал.тит.арк.англ.
 2. Ivanciv Roman-Andriy, Khanas Yuriy. Investigation of the Stability Parameter of Active Filters of High Quality Factor // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.72-73-Парал.тит.арк.англ.
 3. Ivantsiv Roman-Andriy, Khanas Yuriy. Research Methods And Actions For The Transformation Matrix Arrays // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.166-172-Парал.тит.арк.англ.
 4. Ivantsiv Roman-Andriy, Khanas Yuriy. Analysis Of The Transformation Matrix Key-Based Cryptographic Algorithm DES // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.175-185-Парал.тит.арк.англ.
 1. Kosobutskyy P., Hanas Yu. Application of envelope function method for multibeam interference extremums to the ellipsometry electromagnetic waves by single-layered coatings. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.83-86. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 747.
 2. Petro Kosobutskyy, Yuriy Hanas. Mathcad - algorithm for modeling spectral patterns of transmission of electromagnetic waves foot flat parallel layers of random fluctuations of indicators refracted // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.443-444.
 3. Kosobutskyy Petro, Hanas Yuri. Research and Analysis Model Trajectory of Photons in Biological Environments Using Monte-Carlo Method // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.119-122.
 1. Hanas Yuriy Yuriyovich, Kosobutskyy Peter Sidorovic. Reducing the impedance contrast border sections - a method of determining the parameters of layered structures of optical MEMS. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 117-119.
 2. Petro Kosobuckiy, Yuriy Khanas. Simulation of the Statistical Distribution Parameters Reflective Coatings Elements Single-Layered MEMS Synthesis Methods Fresnel and Monte-Carlo. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 57-59.
 3. Petro Kosobutskyy, Yuriy Hanas. Applications of extrema envelope spectra of Fabry-Perot layers for control parameter. 9th International Conference on Nanoscience and Nanotechnology (NN12), July 3-6, 2012, Thessaloniki, Greece. Pp. 8.
 4. Petro Kosobutskyy, Yuriy Hanas. The principle of creating interferometric sensors. 2012 Fall Meeting Symposium - Warsaw, Poland. P. 15.