Гілета Іван Васильович

Гілета Іван Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри САП, сумісник

E-mail: Ivan.V.Hileta@lpnu.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут (тепер НУ "Львівська політехніка"), прикладна математика, 1994 р.
 • Кандидатська дисертація “Інформаційна технологія проектування газетних видань”, Українська академія друкарства, Львів, 2013 р.
 • Звання доцента, 2015.

Професійна діяльність:

 • 1994-1999 - інженер-програміст обчислюваного центру Української академії друкарства
 • 2000-2005 завідувач лабораторією кафедри електронних видань, Українська академія друкарства.
 • 2006–2008 роки асистент кафедри прикладної математики та комп’ютерно-інформаційних систем, Українська академія друкарства.
 • 2008 - старший викладач кафедри електронних видань, Українська академія друкарства.
 • 2013 - доцент кафедри інформаційних мультимедійних технологій, Українська академія друкарства.
 • 2017 - теперішній час - доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Українська академія друкарства.
 • 2023 - теперішній час - доцент кафедри САП, Національний університет "Львівська політехніка".

Наукові інтереси:

Проектування, розроблення та забезпечення якості інформаційних систем

Основні публікації:

Монографія

 • Гавенко М.М., Гілета І.В., Гавенко С.Ф., Лабецька М.Т., Сеньківський В. М., Удосконалення технологій друкування та забезпечення якості тактильного сприйняття шрифту Брайля. Монографія. Львів: Українська академія друкарства, 2019. 280 с.
 1. Гілета І. В., Білас Ю. Ю. Інформаційна система візуального відображення структурної схеми дискретних косинусних перетворень / Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. Укр. акад. друкарства : тези доп. (06 лютого – 10 лютого 2023 р.). — Львів, 2023. — С. 150.
 2. Гілета І. В., Коминар Т. Н. Метод побудови нечіткої моделі кількісних параметрів якості інформаційних систем / Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. Укр. акад. друкарства : тези доп. (06 лютого – 10 лютого 2023 р.). — Львів, 2023. — С. 151.
 3. Гілета І. В., Кіселик Р. О. Доцільність використання нечітких моделей якості для інформаційних систем / Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. Укр. акад. друкарства : тези доп. (06 лютого – 10 лютого 2023 р.). — Львів, 2023. — С. 152.
 4. Гілета І.В. Методологія вибору інформаційних систем за критерієм функціональної повноти / VIII Міжн. наук.-техн. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» (PMW-2023) : тези доп. (16-20 травня 2023 р.). – Харків. – С.81-83.
 5. Гілета І.В. Особливості оцінки якості інформаційних систем / Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України : тези доп. (22 грудня 2023 р.). – Львів. – С.33-35
 1. Гілета І. В., Білас Ю. Ю. Стан і проблеми оцінки якості інформаційних систем / Наукові записки (Укр. акад. друкарства). – 2022. – № 2(65). – С. 22–31.
 2. Гілета І.В., Гілета А.І. Архітектура системи з вбудованим інтерпретатором декларативної мови програмування / Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. Укр. акад. друкарства : тези доп. (7 лютого – 11 лютого 2022 р.).
 1. Гілета І.В., Гілета А.І., Синтез моделі розроблення навчальної системи декларативного програмування // Наукові записки (Укр. акад. друкарства). – 2021. – № 2(63). –6 сторінок
 2. Гілета І.В., Гілета А.І. Встановлення числових значення ваг факторів розроблення навчальної системи декларативного програмування // Поліграфія і видавнича справа (Укр. акад. друкарства). – 2021. – № 2(82).
 1. Senkivskyy V., Pikh I., Senkivska N., Hileta I., Lytovchenko O., Petyak Y. Forecasting assessment of printing process quality. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence 26 July 2020. pp 467-479
 2. Гілета І.В., Олійник Р.В., Гілета А.І., Єльчик В.В, Баб’як А.О. Аналіз предметної області інформаційної системи керування роботою мережі кінотеатрів / Наукові записки (Укр. акад. друкарства). – 2020. – № 2(61). – С. 52–59.
 3. Гілета І.В., Хащівський В.В. Аналіз вимог до процесу виготовлнення електронних видань / Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. Укр. акад. друкарства : тези доп. (21 лютого – 23 лютого 2020 р.). — Львів, 2020. — С. 98.
 1. Senkivskyi V., Kudriashova A., Pikh I., Hileta I., Lytovchenko O. Models of Postpress Processes Designing. 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia, DCSMart 2019, Lviv, Ukraine, December 23-25, 2019. pp. 259-270.
 2. Durnyak B., Hileta I., Pikh I., Kudriashova A., Petiak Y. Designing a Fuzzy Controller for Prediction of Tactile Product Quality. 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia, DCSMart 2019, Lviv, Ukraine, December 23-25, 2019. pp. 70-81.
 3. Гілета І.В. Побудова нечіткої моделі кількісних параметрів цифрових медіа / Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. Укр. акад. друкарства : тези доп. (26 лютого – 1 березня 2019 р.). — Львів, 2019. — С. 125.
 4. Гілета І.В. Доцільність використання нечітких моделей якості інформаційних систем / IX Міжнар. Наук.-практ. Конф. «Квалілогія книги» : тези доп. (12 вересня 2019 р.). — С. 32–34.