Качур Олександр Юрійович

Качур Олександр Юрійович

Доктор філософії (PhD), асистент кафедри САП

E-mail: oleksandr.y.kachur@lpnu.ua

Освіта:

 • Національний університет «Львівська політехніка», магістр за спеціальністю «Роботомеханічні системи та комплекси», 2016 р.
 • Кандидатська дисертація «Обґрунтування параметрів дискретно-континуальних міжрезонаних вібраційних машин з керованим кривошипно-шатунним приводом", спеціальність 131 "Прикладна механіка", Національний університет «Львівська політехніка», 2021 р.

Професійна діяльність:

 • 2017-2021 – аспірант кафедри механіки та автоматизації машинобудування (кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування) Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2016-2018 – асистент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2021-– теперішній час – асистент кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2022 – теперішній час – асистент кафедри систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

Мобільні робототехнічні системи; вібраційна техніка і технології; обробка деталей на верстатах з ЧПК.

Основні публікації

Загальний науковий доробок висвітлений у понад 50 публікаціях (серед яких: 19 статей у зарубіжних наукових журналах; близько 10 статей у фахових виданнях України; близько 30 публікацій у матеріалах Всеукраїнських та Міжнародних конференцій; 1 патент України). Приймав участь у виконанні 2 держбюджетних робіт кафедри механіки та автоматизації машинобудування (МАМ) та робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування (РІТМ).

Патенти

 1. Патент 126876 U Україна. Тримасова коливальна система / О.С. Ланець, О.Ю. Качур (Україна) № u201800768; подано 29. 01. 2018, опуб. 10. 07. 2018.

Сертифікати ВНС

 1. Схемотехніка систем керування https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1399. Сертифікат №02798 (Номер і дата реєстрації: Е41-173-114/2019 від 08.05.2019 р.)
 1. Пряма та обернена задачі кінематики маніпуляторів : методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Математичні основи робототехнічних систем» і «Математичні основи механіки підйомно-транспортних систем» для студентів базового напряму «Прикладна механіка» спеціальностей «Роботомеханічні системи і комплекси» та «Інженерія логістичних систем» / уклад.: В. М. Корендій, В. І. Гурей, П. Р. Дмитерко, О. Ю. Качур. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 24 с.
 2. Розв'язування задач статики механічної системи з неутримуючими в'язями за допомогою системи MATHEMATICA: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Математичні основи робототехнічних систем», «Математичні основи механіки підйомно-транспортних систем», «Системи математичного та імітаційного моделювання», «Програмування і комп'ютерні технології у виробництві» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / уклад.: В. М. Корендій, О. Ю. Качур, В. І. Гурей, П. Р. Дмитерко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 24 с.
 3. Моделювання динамічних систем у VISSIM: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Системи математичного та імітаційного моделювання» та «Програмування і комп'ютерні технології у виробництві» для студентів стаціонарної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» / уклад.: В. І. Гурей, В. М. Корендій, П. Р. Дмитерко, О. Ю. Качур. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 32 с.
 4. Інженерний аналіз у системі автоматизованого проектування Solidworks: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Математичні основи робототехнічних систем», «Математичні основи механіки підйомно-транспортних систем», «Системи математичного та імітаційного моделювання», «Програмування і комп'ютерні технології у виробництві» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / уклад.: В. М. Корендій, О. Ю. Качур, В. І. Гурей, П. Р. Дмитерко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 24 с.
 5. Кінематичний аналіз виконавчих механізмів підйомно-транспортних і роботомеханічних систем у середовищі MatLab SimScape Multibody: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Математичні основи механіки підйомно-транспортних систем», «Математичні основи робототехнічних систем», «Програмування і комп'ютерні технології у виробництві», «Системи математичного та імітаційного моделювання» для студентів спеціальності «Прикладна механіка» / уклад.: В. М. Корендій, П. Р. Дмитерко, В. І. Гурей, О. Ю. Качур. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 32 с.
 1. Korendiy, V. and Kachur, O. (2022) "Dynamic Behavior of a Vibratory Plate Compactor Working on a Horizontal Elastic-Viscous-Plastic Surface", in Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 434–443. doi:10.1007/978-3-031-16651-8_41.
 2. Korendiy, V., Kachur, O. et al. (2022) "Modelling and experimental investigation of the vibratory conveyor operating conditions", Vibroengineering Procedia, 47, pp. 1–7. doi:10.21595/vp.2022.23057.
 3. Korendiy, V., Kachur, O. et al. (2022) "Experimental study of the lap motion trajectory of vibratory finishing machine", Vibroengineering Procedia, 46, pp. 1–7. doi:10.21595/vp.2022.23002.
 4. Korendiy, V., Kachur, O. et al. (2022) "Simulation and experimental investigation of kinematic characteristics of the wheeled in-pipe robot actuated by the unbalanced rotor", Vibroengineering Procedia, 45, pp. 8–14. doi:10.21595/vp.2022.22971.
 5. Korendiy, V., Kachur, O. et al. (2022) "Dynamics and control of vibratory finishing machine with translational motion of lapping-polishing plates", Vibroengineering Procedia, 44, pp. 8–14. doi:10.21595/vp.2022.22842.
 6. Korendiy, V., Kachur, O. et al. (2022) "Experimental investigation of kinematic characteristics of a wheeled vibration-driven robot", Vibroengineering Procedia, 43, pp. 14–20. doi:10.21595/vp.2022.22721.
 7. Korendiy, V., Kachur, O. et al. (2022) "Motion simulation and impact gap verification of a wheeled vibration-driven robot for pipelines inspection", Vibroengineering Procedia, 41, pp. 1–6. doi:10.21595/vp.2022.22521.
 8. Korendiy, V., Gursky, V., Kachur, O. et al. (2022) "Mathematical model and motion analysis of a wheeled vibro-impact locomotion system", Vibroengineering Procedia, 41, pp. 77–83. doi:10.21595/vp.2022.22422.
 9. Korendiy, V., Kachur, O. et al. (2022) "Kinematic and dynamic analysis of three-mass oscillatory system of vibro-impact plate compactor with crank excitation mechanism", Vibroengineering Procedia, 40, pp. 14–19. doi:10.21595/vp.2022.22393.
 10. Korendiy, V., Kachur, O. et al. (2022) "Studying the dynamics of a vibratory finishing machine providing the single-sided lapping and polishing of flat surfaces", Engineering Proceedings, 24(1), p. 9. doi:10.3390/IECMA2022-12898.
 11. Korendiy, V., Kachur, O. et al. (2022) "Studying the influence of the impact gap value on the average translational speed of the wheeled vibration-driven robot", Engineering Proceedings, 24(1), p. 25. doi:10.3390/IECMA2022-12897.
 12. Gursky, V. et al. (2022) "A New Method of Optimization Synthesis of Vibro-Impact Systems", in Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 91–100. doi:10.1007/978-3-031-06044-1_9.
 13. Korendiy, V., Kachur, O. and Dmyterko, P. (2022) "Kinematic Analysis of an Oscillatory System of a Shaking Conveyor-Separator", in Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 592–601. doi:10.1007/978-3-030-91327-4_57.
 14. Korendiy, V., Gursky, V., Kachur, O.et al. (2021) "Mathematical modeling of forced oscillations of semidefinite vibro-impact system sliding along rough horizontal surface", Vibroengineering Procedia, 39, pp. 164–169. doi:10.21595/vp.2021.22298.
 15. Kachur, O. et al. (2021) "Mathematical modelling of forced oscillations of continuous members of resonance vibratory system", Vibroengineering Procedia, 38, pp. 13–18. doi:10.21595/vp.2021.22063.
 16. Lanets O.S., Dmytriv, V.T., Kachur O.Yu. et al. (2021) "Modelling of Equivalent Mass and Rigidity of Continual Segment of the Inter-Resonance Vibration Machine" International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 26 (2), pp. 70 – 83. doi.org/10.2478/ijame-2021-0020.
 17. Lanets, O. Kachur, O. et al. (2021) "Determination of the first natural frequency of an elastic rod of a discrete-continuous vibratory system", Vibroengineering Procedia, 37, pp. 7–12. doi:10.21595/vp.2021.21981.
 18. Korendiy, V., Lanets, O., Kachur, O. et al. (2021) "Determination of inertia-stiffness parameters and motion modelling of three-mass vibratory system with crank excitation mechanism", Vibroengineering Procedia, 36, pp. 7–12. doi:10.21595/vp.2021.21924.
 19. Lanets, O., Kachur, O. et al. (2021) "Controllable Crank Mechanism for Exciting Oscillations of Vibratory Equipment", in Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer International Publishing, pp. 43–52. doi:10.1007/978-3-030-77823-1_5.
 1. Lanets, O., Kachur, O. and Korendiy, V. (2020) "Derivation of analytical dependencies for determining stiffness parameters of vibration isolators of vibratory machine", Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, 6(3–4), pp. 1–8. doi:10.23939/ujmems2020.03-04.001.
 2. Ланець О. С., Качур О. Ю. та інші. Встановлення власної частоти континуальної ділянки міжрезонансної вібромашини з використанням наближеного методу Релея-Рітца. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2020. – Вип. 54. – С. 5 – 15.
 3. Lanets, O., Kachur, O. and Korendiy, V. (2019) "Classical approach to determining the natural frequency of continual subsystem of three-mass inter-resonant vibratory machine", Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science, 5(3–4), pp. 77–87. doi:10.23939/ujmems2019.03-04.077.
 4. Корендій В. М., Качур О. Ю. Моделювання та аналіз руху мобільної роботомеханічної системи з крокуючими рушіями // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів". – 2019. – № 910. – С. 49–58.
 5. Ланець О. С., Качур О. Ю. Виявлення шляхів подальшого вдосконалення високо-ефективних міжрезонансних коливальних систем. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Вип. 51. – С. 62 – 65.
 1. Korendiy V., Kachur O. Dynamic behavior of a vibratory plate compactor working on a horizontal elastic-viscous-plastic surface // Advanced manufacturing processes : book of abstracts of the 4th Grabchenko's international conference, Odessa, Ukraine, September 6–9, 2022. – 2022. – C. 80.
 2. Корендій В. М., Качур О. Ю., Гурський В. М. Теоретико-експериментальні дослідження руху колісної платформи з кривошипно-шатунним віброударним приводом // Енергоощадні машини і технології : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2022 р., Київ. – 2022. – C. 57–63.
 3. Gursky V., Korendiy V., Krot P., Kachur O., Dmuterko P. Improved designs of inertial and eccentric exciters of vibratory screens and conveyors // Vibroacoustics and diagnostics machinery, devices and structures : рroceedings of 2 nd Scientific сonference, Poznań, 24.11.2021. – 2021. – C. 32.
 4. Korendiy V., Kachur O., Dmyterko P. Kinematic analysis of an oscillatory system of a shaking conveyor-separator // Advanced manufacturing processes : book of abstracts of the 3rd Grabchenko's international conference, Odessa, Ukraine, September 7–10, 2021. – 2021. – C. 98.
 5. Lanets O., Kachur O., Korendiy V., Lozynskyy V. Controllable crank mechanism for exciting oscillations of vibratory equipment // Design, simulation, manufacturing: the Innovation exchange : book of abstracts of the 4th International conference, Lviv, Ukraine, June 8–11, 2021. – 2021. – C. 120.
 6. Корендій В. М., Качур О. Ю., Новіцький Ю. Я., Дмитерко П. Р. Вібраційний бункерний живильник одномасової структури // 15-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 20–21 травня 2021 р. – 2021. – C. 153–155.
 7. Ланець О. С., Качур О. Ю., Корендій В. М. Розрахунок на міцність континуальної ділянки вібромашини // 15-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 20–21 травня 2021 р. – 2021. – C. 8–10.
 8. Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р., Новіцький Ю. Я. Моделювання роботи тримасового вібротранспортера з напрямленими коливаннями робочого органа // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 136–138.
 9. Корендій В. М., Качур О. Ю., Гурей В. І., Ланець О. В. Моделювання руху мобільного робота з пневматичним приводом та ортогональним крокуючим рушієм // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 79–80.
 10. Корендій В. М., Гурей В. І., Качур О. Ю. Динаміка руху мобільного вібраційного робота з двома дебалансними віброзбудниками // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 123–125.
 11. Корендій В. М., Качур О. Ю. Динаміка руху мобільного вібраційного робота з віброударним режимом функціонування // Вібрації в техніці та технологіях : тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 140-річчю випуску інженерів-механіків у Львівській політехніці (Львів, 11–12 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 68–69.
 12. Качур О. Ю. Аналіз кривошипно-шатунного приводу міжрезонансної вібраційної машини // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Експлуатаційна та сервісна інженерія» (м. Харків, 15 – 16 жовтня 2020 р.), Харків: ХНТУСГ, 2020. – С. 9 – 11.
 13. Качур О. Ю. Встановлення центра швидкостей стержня, як тіла з розподіленими параметрами, що перебуває в коливальному русі // V Міжнародна наукова конференція з нових тенденцій у науці та освіті «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought», (м. Рим, Італія, 16 – 19 лютого 2021 р.), Рим, 2021. – С. 642 – 644.
 14. Качур О. Ю. Експериментальне встановлення частоти вимушених коливань дискретно-континуальної міжрезонансної коливальної системи // ХІХ Всеукраїнська науково-технічна конференції «Потураївські читання», (м. Дніпро, 22 квітня 2021 р.), Дніпро, 2021. – С. 38.
 1. Корендій В. М. Моделювання механічних процесів та систем: навчальний посібник / В. М. Корендій, О. Ю. Качур, Н. І. Магерус. – Львів: Левада, 2023. – 205 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – Протокол № 4/2023 від 17.05.2023 р.
 2. Kachur O., Korendiy V., Havran V. Designing and simulation of an enhanced screw-type press for vegetable oil production // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2023. – Вип. 5, №1. – C. 128–136.
 3. Korendiy V., Kachur O., Boikiv M., Novitskyi Y., Yaniv O. Analysis of kinematic characteristics of a mobile caterpillar robot with a SCARA-type manipulator // Transport Technologies. – 2023. – Vol. 4, №2. – С. 56–67.
 4. Vasyliv B. D., Kulyk V. V., Korendiy V. M., Kachur O., Dzyubyk L. Improvement of the long-term strength and operating life of Ti-based composites for high-temperature applications // Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2023) : abstract book of international research and practice conference, 16–19 August 2023, Bukovel, Ukraine. – 2023. – C. 380.
 5. Kachur O., Korendiy V. Dynamic Behavior of Vibratory Screening Conveyor Equipped with Crank-Type Exciter // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2023. – Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange: proceedings of the 6th International conference, DSMIE-2023, June 6-9, High Tatras. – P. 44–53. (SciVerse SCOPUS).
 6. Korendiy V., Kachur O. Locomotion characteristics of a wheeled vibration-driven robot with an enhanced pantograph-type suspension // Frontiers in Robotics and AI. – 2023. – Vol. 10. – P. 1–13. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 7. Aftanaziv I., Korendiy V., Kachur O., Strogan O., Svidrak I., Stotsko R. Design peculiarities and mathematical model of an enhanced low-frequency vibratory cavitation device // Vibroengineering Procedia. – 2023. – Vol. 51 : 65th International conference on vibroengineering, Resita, 20-21 October 2023.. – P. 1–7. (SciVerse SCOPUS).
 8. Gurskyi V., Korendiy V., Krot P., Zimroz R., Kachur O., Maherus N. On the dynamics of an enhanced coaxial inertial exciter for vibratory machines [Електронний ресурс] // Machines (Basel). – 2023. – Vol. 11, iss. 1. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 9. Kachur O., Korendiy V., Zakharov V., Borovets V., Havrylchenko O., Palash R. Practical implementation and experimental testing of control system for vibratory lapping-polishing machine // Vibroengineering Procedia. – 2023. – Vol. 50 : 64th International conference on vibroengineering, Trieste, 21-22 September 2023. – P. 8–14. (SciVerse SCOPUS).
 10. Kachur O., Korendiy V., Lanets O., Kachmar R., Nazar I., Heletiy V. Dynamics of a vibratory screening conveyor equipped with a controllable centrifugal exciter // Vibroengineering Procedia. – 2023. – Vol. 48 : 62nd International conference on vibroengineering, Almaty, 10-11 February 2023. – P. 8–14. (SciVerse SCOPUS).
 11. Korendiy V., Kachur O., Gurey V., Kuzio I., Hurey T., Havrylchenko O. Dynamics of a wheeled robot driven by an unbalanced rotor and equipped with the overrunning clutches // Vibroengineering Procedia. – 2023. – Vol. 48 : 62nd International conference on vibroengineering, Almaty, 10-11 February 2023. – P. 1–7. (SciVerse SCOPUS).
 12. Korendiy V., Kachur O., Hurey I., Predko R., Palash R., Havrylchenko O. Modelling and experimental investigation of the vibratory conveyor operating conditions // Vibroengineering Procedia. – 2023. – Vol. 47 : 61st International conference on vibroengineering, Udaipur, 12-13 December 2022. – P. 1–7. (SciVerse SCOPUS).
 13. Korendiy V., Kachur O., Gurskyi V., Krot P. Studying the influence of the impact gap value on the average translational speed of the wheeled vibration-driven robot // Engineering Proceedings. – 2022. – Vol. 24. – P. 1–8. (SciVerse SCOPUS).
 14. Korendiy V., Kachur O., Zakharov V., Kuzio I. Studying the dynamics of a vibratory finishing machine providing the single-sided lapping and polishing of flat surfaces // Engineering Proceedings. – 2022. – Vol. 24. – P. 1–6. (SciVerse SCOPUS).
 15. Korendiy V., Kachur O., Zakharov V., Kuzio I., Hurey I., Predko R. Experimental study of the lap motion trajectory of vibratory finishing machine // Vibroengineering Procedia. – 2023. – Vol. 46 : 60th International conference on vibroengineering, Resita, 18 November 2022.. – P. 1–7. (SciVerse SCOPUS).
 16. Korendiy V., Kachur O., Predko R., Kotsiumbas O., Brytkovskyi V., Ostashuk M. Development and investigation of the vibration-driven in-pipe robot // Vibroengineering Procedia. – 2023. – Vol. 50 : 64th International conference on vibroengineering, Trieste, 21-22 September 2023. – P. 1–7. (SciVerse SCOPUS).
 17. Korendiy V., Kachur O., Predko R., Kotsiumbas O., Stotsko R., Ostashuk M. Generating rectilinear, elliptical, and circular oscillations of a single-mass vibratory system equipped with an enhanced twin crank-type exciter // Vibroengineering Procedia. – 2023. – Vol. 51 : 65th International conference on vibroengineering, Resita, 20-21 October 2023. – P. 8–14. (SciVerse SCOPUS).
 18. Barylo H., Holyaka R., Kremer I., Marusenkova T., Kachurak Y., Adamiak O. Models and development of a spectral express analyzer for MEMS optical systems // Perspective technologies and methods in MEMS design : proceedings of XVIII International conference MEMSTECH, Polyana, September 7–11, 2022. – 2022. – C. 53–56. (SciVerse SCOPUS).
 19. Korendiy V., Kachur O., Zakharov V. Development of a Control System for a Vibratory Lapping-Polishing Machine // 28th IEEE International seminar/workshop on direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : рroceedings, Tbilisi, 11-13 Sept. 2023. – 2023. – C. 233–237. (SciVerse SCOPUS).
 20. Korendiy Vitaliy, Kachur Oleksandr, Predko Rostyslav. Development of a remote-control system for a mobile vibration-driven robot // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 6–10. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 21. Korendiy V., Kachur O., Gurskyi V. Dynamics of mobile robot equipped with inertial vibration exciter and unidirectionally rotating wheels // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2023. – Vol. 1277 : International scientific and theoretical conference "Modeling and computer engineering in mechanical engineering: theory, practice, and innovation" (MCEME-2022) 28.09.2022 - 21.10.2022, Lviv, Ukraine. – P. 1–9.
 22. Kachur O., Korendiy V., Havran V. Simulation of the stress-strain state of the pressing screw // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 57.
 23. Korendiy V., Kachur O., Havran V. Design peculiarities of an enhanced screw-type press // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 28.
 24. Корендій В. М., Качур О. Ю., Гурський В. М. Дослідження кінематичних і динамічних характеристик колісних роботів з віброприводом // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023 : збірник тез доповідей ІІI-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Вінниця, 1–3 червня 2023 р.). – 2023. – C. 309–310.
 25. Корендій В. М., Качур О. Ю., Гурський В. М. Розроблення та дослідження колісних роботів з віброприводом // Вібрації в техніці та технологіях : матеріали XIX Міжнародної науково-технічна конференції, 23–25 травня 2023 р., Київ. – 2023. – C. 53–57.
 26. Корендій В. М., Качур О. Ю., Захаров В. М. Дослідження динамічних характеристик вібраційних притиральних машин // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023 : збірник тез доповідей ІІI-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Вінниця, 1–3 червня 2023 р.). – 2023. – C. 311–312.
 27. Корендій В. М., Качур О. Ю., Захаров В. М., Кузьо І. В. Розроблення та дослідження вібраційних притирально-полірувальних машин з електромагнітним приводом // Вібрації в техніці та технологіях : матеріали XIX Міжнародної науково-технічна конференції, 23–25 травня 2023 р., Київ. – 2023. – C. 80–83.
 28. Корендій В. М., Качур О. Ю., Гурський В. М. Дослідження динамічних характеристик мобільних вібророботів // 16-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, (Львів, 18 травня – 19 травня 2023 р.). – 2023. – C. 117–118. (Google Scholar).
 29. Корендій В. М., Качур О. Ю., Захаров В. М. Динаміка процесу вібраційного притирання плоских поверхонь // 16-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, (Львів, 18 травня – 19 травня 2023 р.). – 2023. – C. 118–119. (Google Scholar).
 1. Korendiy V., Kachur O. Dynamic behavior of a vibratory plate compactor working on a horizontal elastic-viscous-plastic surface // Advanced manufacturing processes : book of abstracts of the 4rd Grabchenko's international conference, Odessa, Ukraine, September 6–9, 2022. – 2022. – C. 80. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.).
 2. Корендій В. М., Качур О. Ю., Гурський В. М. Теоретико-експериментальні дослідження руху колісної платформи з кривошипно-шатунним віброударним приводом // Енергоощадні машини і технології : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2022 р., Київ. – 2022. – C. 57–63. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.).
 3. Korendiy V., Kachur O. Dynamic behavior of a vibratory plate compactor working on a horizontal elastic-viscous-plastic surface // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – Advanced manufacturing processes : 4rd Grabchenko's international conference on advanced manufacturing processes (InterPartner-2022), September 6-9, 2022, Odessa, Ukraine. – Р. 434–443. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 4. Gursky V., Korendiy V., Kuzio I., Kachur O. A new method of optimization synthesis of vibro-impact systems // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : рroceedings of the 5th International conference, DSMIE-2022, June 7-10, Poznan. – С. 91–100. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 5. Korendiy V., Gursky V., Kachur O., Gurey V., Havrylchenko O., Kotsiumbas O. Mathematical modeling of forced oscillations of semidefinite vibro-impact system sliding along rough horizontal surface // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 39 : 53rd International JVE Conference, Colombo, Sri Lanka, December 2, 2021. – P. 164–169. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (CrossRef, EBSCO, Gale, Google Scholar, INSPEC, SciVerse SCOPUS, Ulrichsweb).
 6. Korendiy V., Gursky V., Kachur O., Dmuterko P., Kotsiumbas O., Havrylchenko O. Mathematical model and motion analysis of a wheeled vibro-impact locomotion system // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 41 : 55th International conference on vibroengineering, Almaty, 21 April 2022. – P. 77–83. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 7. Korendiy V., Kachur O., Gurey V., Predko R., Palash R., Havrylchenko O. Simulation and experimental investigation of kinematic characteristics of the wheeled in-pipe robot actuated by the unbalanced rotor // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 45 : 59th International conference on vibroengineering, Dubai, 22 October 2022. – P. 8–14. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 8. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Gurey V., Maherus N., Kotsiumbas O. Kinematic and dynamic analysis of three-mass oscillatory system of vibro-impact plate compactor with crank excitation mechanism // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 40 : 54 th International conference on vibroengineering, Shanghai, 1–5 February 2022. – P. 14–19. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю., Магерус Н. І.) (SciVerse SCOPUS).
 9. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Gurey V., Pelio R., Kotsiumbas O. Experimental investigation of kinematic characteristics of a wheeled vibration-driven robot // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 43 : 57th International conference on vibroengineering, Istanbul, 13 June 2022. – P. 14–20. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 10. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Kotsiumbas O., Dmuterko P., Nikipchuk S., Danylo Y. Motion simulation and impact gap verification of a wheeled vibration-driven robot for pipelines inspection // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 41 : 55th International conference on vibroengineering, Almaty, 21 April 2022. – P. 1–6. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 11. Korendiy V., Kachur O., Zakharov V., Kuzio I., Havrylchenko O., Hurey T. Dynamics and control of vibratory finishing machine with translational motion of lapping-polishing plates // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 44 : 58th International conference on vibroengineering, Ventspils, 25-26 August 2022. – P. 8–14. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 12. Gursky V., Korendiy V., Krot P., Kachur O., Dmuterko P. Improved designs of inertial and eccentric exciters of vibratory screens and conveyors // Vibroacoustics and diagnostics machinery, devices and structures : рroceedings of 2 nd Scientific сonference, Poznań, 24.11.2021. – 2021. – C. 32. (Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р.).