Грабовська Олена Романівна

Грабовська Олена Романівна

Провідний фахівець кафедри САП

E-mail: оlena.r.hrabovska@lpnu.ua

Освіта:

 • 1996 – 2002 – Львівський національний університет ім. І.Франка, спеціальність "Філософія". Програма спеціаліста та магістратура.
 • 2003-2006 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірантура за спеціальністю «Діалектика та методологія пізнання».
 • 2017-2018 – Birkbeck, University of London, MSc in Information Technology.

Стипендії та нагороди:

 • 2002 – 2004 - Вищий міжнародний курс захисту прав людини Гельсинської фундації прав людини (Варшава, Польща).
 • 2007-2008 – Стипендія в рамках програми ім. Л.Кіркланда, робота над темою "Співпраця громадських організацій та місцевих органів влади", університет ім. А.Міцкевича у Познані (Польша).
 • 2012 – 2013 – Стипендія в рамках програми ім. Фулбрайта, робота над темою "Впровадження освіти з прав людини у систему вищої школи", Міннеаполіс, Центр прав людини університету Міннесоти (США).
 • 2014 – стипендія Фундація підтримки науки «Kasa im. Józefa Mianowskiego», програма «Fellowships Research & Experience».
 • 2016-2017 – Стипендія в рамках Національної програми стипендій Словацької Республіки (SAIA), робота над темою «Кращі міжнародні практики та інструменти подолання мови ворожнечі», університет м. Пряшева (Словаччина).

Професійна діяльність:

 • 2002 – 2003 – викладач коледжу «Західноукраїнський колегіум».
 • 2003 – теперішній час – керівник та координатор загальноукраїнських та міжнародних проектів. Понад 50 реалізованих проектів за підтримки Європейської комісії, Ради Європи, ПРООН в Україні, МФ «Відродження», EVZ Foundation та ін.
 • 2005 – теперішній час – тренер неформальної освіти. Понад 150 тренінгів у загальноукраїнських та міжнародних програмах.
 • 2009-2011 – експерт з оцінки заявок програми ім. Фулбрайта.
 • 2013 – теперішній час – незалежний консультант у сфері розробки стратегій, проектного менеджменту та фандрайзингу.
 • 2018-2019 – експерт з оцінки проектів Львівської обласної державної адміністрації.
 • 2020 – 2022 - представник від України у Спільному програмному комітеті програми PL-UA Interreg Next 2021-2027.
 • 2022 – теперішній час – провідний фахівець кафедри САП НУ «Львівська політехніка».

Професійні компетенції:

 • Підтверджені знання та практичні навички ефективного менеджменту на усіх етапах проектного циклу, розробки та імплементації стандартів і процедур.
 • Знання тендерних процедур, бюджетування та оцінки проектів.
 • Досвід розробки навчальних програм з використанням методик навчання дорослих (цикл Колба, навчання через дію, деконструкція знань).
 • Практичний досвід розробки програм мікронавчання з використанням інтерактивних технологій.
 • Володіння мовами: англійська – С1 (IELTS Academic – 7.5, 2017р.), польська – С1/С2, німецька – А2.

Наукові інтереси:

 • Інформаційні технології в навчанні, цифровізація освіти, інтерактивне навчання.
 • Стратегічне планування, проектний менеджмент.
 • Права людини, громадянська освіта, громадянське суспільство.

Основні публікації:

 1. Грабовська О., Костишин Н., Горна державності. Громадянська освіта молоді через історію ремесел. Методичний посібник – Тернопіль, 2021, 64с. Режим доступу: https://rcfres.org/wp-content/uploads/2021/09/gorna_web.pdf станом на 26.06.2022
 1. Андронатій О., Грабовська О., Цифрові інструменти у роботі з творчою молоддю. Методичний посібник. – Львів, 2020, 66с. Режим доступу: https://rcfres.org/wp-content/uploads/2020/12/dgitaltools.pdf станом на 26.06.2022
 2. Пруська Р., Грабовська О., Міжнародні молодіжні проекти у сфері культури. Збірка кращих практик. – Львів, 2020. 80с. Режим доступу: https://rcfres.org/wp-content/uploads/2021/01/youthprojectsss.pdf станом на 26.06.2022
 3. Підхід, заснований на правах людини, у змісті та реалізації культурних політик. Аналітичний звіт / Упор. О.Грабовська / - Львів, 2020. Режим доступу: https://rcfres.org/wp-content/uploads/2020/11/kulturni-polityky.pdf станом на 26.06.2022
 1. Б.Гурій, О.Грабовська, Ромофобія у масовій свідомості: соціологічний аналіз. - ІІІ Конгрес САУ «Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання». Тези доповідей та виступів учасників - Харків, 12-13 жовтня 2017 року.
 1. О.Грабовська, Підготовка правозахисних квестів. Методичний посібник. – Харків, 2015, 26 с. Режим доступу: https://rcfres.org/wp-content/uploads/2020/11/rozrobka-kvestiv.pdf станом на 26.06.2022
 1. Підхід, заснований на правах людини, у змісті навчальних програм. Аналітична записка. – Львів, 2013
 2. Olena Hrabovska, Liberty and Freedom in a Human Rights Paradigm, 22 MINN. J. INT’L L. HUMPHREY SUPP. 72 (2013)
 1. О.Грабовська, Я.Боренько, Все ще повертаючись до Криму: навчання правам людини через аудіовізуальні засоби – Львів, 2012. Режим доступу: https://rcfres.org/wp-content/uploads/2020/11/still-coming-back-to-crimea.pdf станом на 26.06.2022
 1. О.Грабовська, М.Ясеновська та інші, Дотримання права на освіту у Львівській області: рапорт з моніторингу – Львів, 2011
 1. Г. Христова, О. Грабовська Дотримання права власності в Україні: проблеми та перспективи. – Львів, 2008
 2. Грабовська О. Актуальний стан виконання зобов'язань щодо захисту права власності в Україні – Тези конференції Міністерства юстиції України з нагоди 60-ї річниці підписання Загальної Декларації прав людини. Київ, 2008.
 3. Грабовская Е. К вопросу об ответственности гражданского общества // Ноу-хау неправительственных организаций в практике защиты общественных интересов – К., IAPS, 2008.
 4. Грабовська О. Неурядові організації в Україні та Польщі. Порівняльний аналіз. Режим доступу: http://www.gromada.lviv.ua/articles/2008/06/24/725.html
 1. Дотримання трудових прав працівників бюджетної сфери в Україні / Упор. А.Соколов, О.Грабовська/ - Львів, 2007
 2. Грабовская Е. Глобализация и права человека в свете интегральной парадигмы Питирима Сорокина. – Актуальные проблемы прав человека в ХХІ веке. Москва, 2007 – с. 113-119
 1. Дотримання права властності дітей-сиріт в Україні. Рапорт з моніторингу/ Упор. О.Грабовська, М.Ясеновська/ – Львів, 2006
 1. Право на мирне володіння своїм майном: прецеденти та коментарі / Упор. О.Грабовська/ – Львів, 2005.
 2. О.Грабовська. Проблеми соціальної кризи у концепції Пітіріма Сорокіна. – Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: Філософські науки, 2005, №525, сс. 71-77.