Гурей Володимир Ігорович

Гурей Володимир Ігорович

Доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри

E-mail: volodymyr.i.hurei@lpnu.ua

Освіта:

 • Галицький коледж. м. Тернопіль, молодший спеціаліст з правознавства, 2002-2006.
 • Тернопільський державний університет ім. І.Пулюя, бакалавр з інженерної механіки (напрям підготовки верстатно-інструментальні системи автоматизованого виробництва), 2003-2007.
 • Київський університет туризму, економіки та права, бакалавр з правознавства, 2006-2007.
 • Національний університет «Львівська політехніка», магістр з технології машинобудування, 2007-2008.
 • Кандидатська дисертація «Вдосконалення процесу і оснащення перервного фрикційного зміцнення плоских поверхонь, 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти, Тернопільський національний університет ім.І. Пулюя, 2013 (керівник д.т.н., проф. Луців І.В.).
 • Атестат доцента кафедри «Механіка та автоматизація машинобудування», 2019.
 • Докторська дисертація «Науково-технологічні основи підвищення якості та експлуатаційних характеристик деталей машин формуванням зміцнених нанокристалічних шарів», 05.02.08 – технологія машинобудування, Національний університет «Львівська політехніка», 2021 (консультант д.т.н., проф. Кузьо І.В.).

Професійна діяльність:

 • 2009 - ТзОВ Завод «ЕлектронПобутПрилад» (Концерн Електрон), технолог супроводу інструментального виробництва.
 • 2009-2012 – аспірант кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільський державний університет ім. І.Пулюя.
 • 2012-2013 – асистент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільський державний університет ім. І.Пулюя.
 • 2013-2016 – асистент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2016-2017 – ст.викладач кафедри механіки та автоматизації машинобудування Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2019-2021 – докторант кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2017-теперішній час – доцент кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування Національний університет «Львівська політехніка».
 • 2022-теперішній час – доцент кафедри систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка».

Нагороди:

 • 2008 – призер міжнародного конкурсу «Будущие Асы КОМПьютерного 3D-моделирование» (АСКОН, Санк-Петербург).
 • 2008 – стипендіат стипендіальної програми «Завтра.UA».
 • 2013 – подяка міського голови м. Тернополя.
 • 2018 – лауреат обласної премії талановитим ученим і спеціалістам.
 • 2022 – нагрудний знак університету НУЛП за значні досягнення в науковій роботі.

Наукові інтереси:

Програмування технологічних операцій обробки деталей на верстатах з ЧПК. Поверхневе зміцнення деталей машин. Нанокристалічні структури. Керування властивостями матеріалів. Інженерія поверхні. Вібраційна техніка і технології.

Основні публікації:

Загальна кількість публікацій – близько 80, з яких: 45 статей у періодичних фахових виданнях України та виданнях закордоном, 16 публікацій – у базі Scopus, 4 патенти, 3 авторські свідоцтва на твір.

Посібники

 1. Дмитерко П. Р. Технологічне обладнання та процеси виготовлення машин. Лабораторний практикум. Частина 1: навчальний посібник / П. Р. Дмитерко, В. І. Гурей, В. М. Корендій, Ю. Я. Новіцький. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – 252 c.
 2. Hurey I. Metalworking machinery / I. Hurey, V. Gurey, V. Korendiy. – Lviv: «SPOLOM», 2019. – 166 p.
 1. Hurey I. Wear Resistance of Hardened Nanocrystalline Structures in the Course of Friction of Steel-Grey Cast Iron Pair in Oil-Abrasive Medium / Ihor Hurey, Tetyana Hurey, Volodymyr Gurey // Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2019, pp 572-580. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_57)
 2. Gurey V. The Effect of the Hardened Nanocrystalline Surface Layer on Durability of Guideways / Volodymyr Gurey, Ihor Hurey // Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2019, pp 63-72. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_7)
 3. Gurey V. Influence of Surface Hardened Nanocrystalline Layers on the Resistance of Contact Fatigue Destruction /Volodymyr Gurey, Ihor Hurey // Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020, pp 483-491. (https://doi.org/10.1007.978-3-030-50794-7_47)
 4. Maksymiv O.V. Influence of the surface nanostructuring of 65G steel on the wear resistance of the disks of furrow openers of seeding machines / O.V. Maksymiv, V.I. Kyryliv, V.P. Chaikovskyi, B.R. Tsizh, A.M. Kostruba, V.I. Hurei // Materials Science, 2021. – Volume 56 – P. 523–529 (https://doi.org/10.1007/s11003-021-00459-9)
 5. Gurey V. Mathematical model of the thermoelasticity of the surface layer of parts during discontinuous friction treatment / V. Gurey, H. Shynkarenko, I. Kuzio // Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2021, pp. 12–22 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_2)
 6. Korendiy V. Modelling the operation of vibratory machine for single-sided lapping of flat surfaces / Vitaliy Korendiy, Viktor Zakharov, Volodymyr Gurey, Petro Dmyterko, Iurii Novitskyi, Oleksandr Havrylchenko // Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 38, 2021. P. 1–6. https://doi.org/10.21595/vp.2021.22001
 7. Kyryliv V.I. Influence of the deformation mode on the force conditions of formation of the surface nanostructure of 40kh steel / V.І. Kyryliv, V.І. Gurey, О.V. Maksymiv, І.V. Hurey, and Yu.О. Kulyk // Materials Science, 2021. – Volume 57 – P. 422–427 (https://doi.org/10.1007/s11003-021-00556-9)
 8. Korendiy V. Mathematical modeling of forced oscillations of semidefinite vibro-impact system sliding along rough horizontal surface / Vitaliy Korendiy, Volodymyr Gursky, Oleksandr Kachur, Volodymyr Gurey, Oleksandr Havrylchenko, Oleh Kotsiumbas // Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 39, 2021, P. 164–169. (https://doi.org/10.21595/vp.2021.22298)
 9. Dzyura V. Evaluating Service Characteristics of Working Surfaces of Car Parts by Microgeometric Quality Parameters / Volodymyr Dzyura, Pavlo Maruschak, Stoyan Slavov, Volodymyr Gurey and Olegas Prentkovskis // Machines 2021, Vol. 9, (366). (https://doi.org/10.3390/machines9120366)
 10. Korendiy V. Kinematic and dynamic analysis of three-mass oscillatory system of vibro-impact plate compactor with crank excitation mechanism / Korendiy, V., Kachur O., Gursky V., Gurey V., Maherus N., Kotsiumbas O. Havrylchenko, O. // Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 40, 2022 P. 14–19. (https://doi.org/10.21595/vp.2022.22393)
 11. Korendiy V. Generating various motion paths of single-mass vibratory system equipped with symmetric planetary-type vibration exciter / Vitaliy Korendiy, Volodymyr Gurey, Volodymyr Borovets, Oleh Kotsiumbas, Vasyl Lozynskyy // Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 43, 2022, p. 7–13. (https://doi.org/10.21595/vp.2022.22703)
 12. Korendiy V. Experimental investigation of kinematic characteristics of a wheeled vibration-driven robot / Vitaliy Korendiy, Oleksandr Kachur, Volodymyr Gursky, Volodymyr Gurey, Roman Pelio, Oleh Kotsiumbas // Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 43, 2022, p. 14–20. (https://doi.org/10.21595/vp.2022.22721)
 13. Korendiy V. Mathematical modeling and computer simulation of the wheeled vibration-driven in-pipe robot motion / V. Korendiy, O. Kotsiumbas, V. Borovets, V. Gurey, R. Predko // Vibroengineering PROCEDIA, 2022, 44, pp. 1–7. (https://doi.org/10.21595/vp.2022.22832)
 14. Korendiy V. Simulation and experimental investigation of kinematic characteristics of the wheeled in-pipe robot actuated by the unbalanced rotor / Vitaliy Korendiy, Oleksandr Kachur, Volodymyr Gurey, Rostyslav Predko, Roman Palash, Oleksandr Havrylchenko // Vibroengineering PROCEDIA, 2022, 45, pp.8–14. (https://doi.org/10.21595/vp.2022.22971)
 15. Gurey V. Fatigue Strength of Steel Samples After Friction Treatment / Volodymyr Gurey, Ihor Hurey, Tetyana Hurey, Weronika Wojtowicz // Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2023 p. 274–283 (https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_26)
 16. Kyryliv V. The Mode Deformation Effect on Surface Nanocrystalline Structure Formation and Wear Resistance of Steel 41Cr4 / Volodymyr Kyryliv, Olha Maksymiv, Volodymyr Gurey, Ihor Hurey, Yaroslav Kyryliv, Olha Zvirko // Coatings 2023, Vol. 13, (2), 249 (https://doi.org/10.3390/coatings13020249)
 1. Гурей В. І. Вплив ударних навантажень на геометрію поверхні при фрикційному зміцненні деталей машин / В. І. Гурей // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Український міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – № 45. – С. 283–289.
 2. Гурей В. І. Термонапружений стан поверхневого шару деталей машин під час фрикційного зміцнення / В. І. Гурей // Вісник СевНТУ. – Севастополь, 2012. Вип. 128/2012. – С. 47–53.
 3. Шинкаренко Г. А. Моделювання змін температури в зоні контакту інструмент-деталь під час фрикційного зміцнення деталей машин / Г. А. Шинкаренко, І. В. Луців, В. І. Гурей // Машинознавство. – 2011. – № 11-12. – С. 47–52. (Автору належить теоретичне дослідження зміни температури у поверхневому шарі металу під час перервного фрикційного зміцнення)
 4. Гурей В. І. Моделювання динамічних процесів фрикційного зміцнення деталей машин / В. І. Гурей // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : Серія «Технічні науки». – Чернігів, 2012. – № 3 (59). – С. 110-115.
 5. Гурей І.В. Формування нанокристалічного зміцненого шару деталей машин під час фрикційного зміцнення / І.В. Гурей, В.І. Гурей, П.Р. Дмитерко // Прогресивні технології і системи машинобудування. Міжнародний збірник наукових праць. Вип. 1,2 (46), 2013, С. 98-106.
 6. Гурей І.В. Автоматизований розрахунок комплекту мітчиків для нарізання різі / І.В. Гурей, В.І. Гурей // Вісник НУ «ЛП» Серія "Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні", 2013, Вип. 760, с. 8-13.
 7. Гурей І.В. Моделювання гіроскопічних процесів під час фрикційного зміцнення деталей машин / І.В. Гурей, В.І. Гурей, П.Р. Дмитерко // Вісник НУ «ЛП» Серія "Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні", 2013, Вип. 760, с. 14-18.
 8. Hurey I. Simulation model of dynamic processes during friction hardening of the flat surfaces / Ihor Hurey, Volodymyr Gurey, Petro Dmyterko // Вісник НУ «ЛП» Серія "Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні", 2013, Вип. 772, с. 80-85.
 9. Гурей І.В. Вплив нанокристалічного зміцненого шару на зносостійкість сірого чавуну при терті з граничним мащенням / І.В. Гурей, В.І. Гурей, П.Р. Дмитерко // Сучасні технології в машинобудуванні, 2014, вип. 9, с. 23-32 (наукометрична база Ulrisch's Periodicals Directory (New Jersey, USA))
 10. Gurey V. Mathematical model of dynamic processes during frictional hardening of flat surfaces / Gurey V., Korendiy V, Dmyterko P. // Вісник НУ «ЛП» Серія "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів", 2014, Вип. 788, с. 79-85.
 11. Гурей І.В. Теоретичне визначення термонапруженого стану під час фрикційного зміцнення / І.В. Гурей, В.І. Гурей // Сучасні технології в машинобудуванні. Збірник наукових праць. Вип. 11. – Харків НТУ «ХПІ», 2016. – 42-48 с.
 12. Gurey V. Wear resistance of strengthened layers with nanocrystalline structure in friction with boundary lubrication / Volodymyr Gurey. // Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science. Vol. 6, No. 1 – 2020. – P. 83-90. (наукометрична база Index Copernicus) (https://doi.org/10.23939/ujmems2020.01.083)
 13. Гурей В.І. Моделювання амплітудно-частотної характеристики процесу фрикційного зміцнення плоских поверхонь деталей машин / Гурей В.І. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка i мiцнiсть машин. Вип. № 2. – Харків НТУ «ХПІ», 2020. – 30-35 с. (наукометрична база Index Copernicus) https://doi.org/10.20998/2078-9130.2020.2.219636
 14. Gurey V. Simulation modelling of dynamic processes due discontinuous frictional treatment of the flat surfaces / Volodymyr Gurey. // Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science. Vol. 6, No. 2 – 2020. – P. 23-33. (наукометрична база Index Copernicus)
 15. Гурей В.І. Моделювання амплітудно-частотної характеристики фрикційного зміцнення циліндричних поверхонь деталей машин / Гурей В.І. // Наукові нотатки. № 70 – Луцький національний університет, 2020. – С. 82-89. (наукометрична база Index Copernicus)
 16. Gurey V. Mathematical model of dynamic processes during frictional hardening of the cylindrical surfaces of parts / Volodymyr Gurey; Ihor Kuzio // Scientific Journal of TNTU. – Ternopil: TNTU, 2020. – Vol. 100. – No. 4. – P. 29-39.
 17. Gurey V. Topography of the strengthened cylindrical surface after frictional continuous treatment / Volodymyr Gurey // Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science. Vol. 6, No. 3 – 2020. – P. 9-19. (наукометрична база Index Copernicus).
 18. Гурей В.І. Дослідження складових сил під час фрикційного зміцнення циліндричних поверхонь деталей машин / В.І. Гурей // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2020, № 2(49), 81–90 с.
 19. Hurey I. Formation of residual stresses during discontinuous friction treatment / I. Hurey, V. Gurey, M. Bartoszuk, T. Hurey // Journal of Engineering Sciences, 2021, Vol. 8(1), PP. C38–C44.
 1. Кирилів В. І., Гурей В. І., Максимів О. В., Гурей І. В., Кулик Ю. О. Вплив моди деформації на силові умови формування поверхневої наноструктури сталі 40Х // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2021. – Т. 57, № 3. – С. 126–131. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Гурей В. І.).
 2. Gurey V., Hurey I., Hurey T., Wojtowicz W. Fatigue strength of steel samples after friction treatment // Advanced manufacturing processes : book of abstracts of the 4rd Grabchenko's international conference, Odessa, Ukraine, September 6–9, 2022. – 2022. – C. 63. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 3. Maksymiv O. V., Kyryliv V. I., Chaikovs'kyi B. P., Gurey V., Zvirko O. I. Corrosion-mechanical properties of structural steels with surface nanostructure // Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2022) : abstract book of international research and practice conference: (25-27 August 2022, Lviv, Ukraine). – 2022. – C. 392. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 4. Gurey V., Hurey I., Hurey T., Wojtowicz W. Fatigue strength of steel samples after friction treatment // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – Advanced manufacturing processes : 4rd Grabchenko's international conference on advanced manufacturing processes (InterPartner-2022), September 6-9, 2022, Odessa, Ukraine. – Р. 274–283. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 5. Kyryliv V., Gurey V., Maksymiv O. V., Hurey I., Kulyk Y. Influence of the deformation mode on the force conditions of formation of the surface nanostructure of 40Kh steel // Materials Science. – 2021. – Vol. 57, iss. 3. – С. 422–427. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Гурей В. І.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 6. Korendiy V., Gurey V., Borovets V., Kotsiumbas O., Lozynskyy V. Generating various motion paths of single-mass vibratory system equipped with symmetric planetary-type vibration exciter // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 43 : 57th International conference on vibroengineering, Istanbul, 13 June 2022. – P. 7–13. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.) (SciVerse SCOPUS).
 7. Korendiy V., Gursky V., Kachur O., Gurey V., Havrylchenko O., Kotsiumbas O. Mathematical modeling of forced oscillations of semidefinite vibro-impact system sliding along rough horizontal surface // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 39 : 53rd International JVE Conference, Colombo, Sri Lanka, December 2, 2021. – P. 164–169. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (CrossRef, EBSCO, Gale, Google Scholar, INSPEC, SciVerse SCOPUS, Ulrichsweb).
 8. Korendiy V., Kachur O., Gurey V., Predko R., Palash R., Havrylchenko O. Simulation and experimental investigation of kinematic characteristics of the wheeled in-pipe robot actuated by the unbalanced rotor // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 45 : 59th International conference on vibroengineering, Dubai, 22 October 2022. – P. 8–14. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 9. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Gurey V., Maherus N., Kotsiumbas O. Kinematic and dynamic analysis of three-mass oscillatory system of vibro-impact plate compactor with crank excitation mechanism // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 40 : 54 th International conference on vibroengineering, Shanghai, 1–5 February 2022. – P. 14–19. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю., Магерус Н. І.) (SciVerse SCOPUS).
 10. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Gurey V., Pelio R., Kotsiumbas O. Experimental investigation of kinematic characteristics of a wheeled vibration-driven robot // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 43 : 57th International conference on vibroengineering, Istanbul, 13 June 2022. – P. 14–20. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 11. Korendiy V., Kachur O., Zakharov V., Kuzio I., Havrylchenko O., Hurey T. Dynamics and control of vibratory finishing machine with translational motion of lapping-polishing plates // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 44 : 58th International conference on vibroengineering, Ventspils, 25-26 August 2022. – P. 8–14. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 12. Korendiy V., Kotsiumbas O., Borovets V., Gurey V., Predko R. Mathematical modeling and computer simulation of the wheeled vibration-driven in-pipe robot motion // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 44 : 58th International conference on vibroengineering, Ventspils, 25-26 August 2022. – P. 1–7. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.) (SciVerse SCOPUS).