Стефанович Тетяна Олександрівна

Стефанович Тетяна Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри САП

E-mail: Tetyana.O.Stefanovych@lpnu.ua

Освіта:

 • Державний університет «Львівська політехніка», напрям «Інженерна механіка», 2001, диплом бакалавра з відзнакою.
 • Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Обладнання переробних та харчових виробництв», 2002, диплом спеціаліста з відзнакою.
 • Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Автоматизація технологічних процесів», 2006.
 • Кандидатська дисертація «Технологічне забезпечення якості поверхонь деталей машин обробленням струменем незв’язаних твердих тіл», спеціальність «Технологія машинобудування», 2008.

Нагороди

 • Подяка бюро секції Ради молодих вчених Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» за вагомий особистий внесок та активну участь у розвитку та популяризації молодіжного наукового співробітництва (2017).
 • Подяка за сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2014).
 • Диплом Національного університету «Львівська політехніка» за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2012).
 • Премія за досягнуті успіхи у навчальній роботі і активну участь у підготовці до відкриття навчального центру британської компанії Delcam у Національному університеті «Львівська політехніка» (2009).
 • Іменна стипендія Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених (2005-2006).
 • Іменна стипендія Верховної Ради України (2001-2002).
 • Іменна стипендія Львівської обласної державної адміністрації (1999-2001).

Професійна діяльність:

 • 2003 — контролер верстатних і слюсарних робіт по 5 розряду, відділ технічного контролю, ВАТ «Львівський інструментальний завод».
 • 2006 – 2007 — інженер ІІ категорії кафедри електронного машинобудування, Національний університет «Львівська політехніка».
 • 2007 – 2013 — асистент кафедри електронного машинобудування, Національний університет «Львівська політехніка».
 • 2013 – 2022 — доцент кафедри проектування та експлуатації машин, Національний університет «Львівська політехніка».
 • 2022 – дотепер — доцент кафедри систем автоматизованого проектування, Національний університет «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

Математичне моделювання технологічних процесів. Математичне моделювання надійності технічних систем.

Основні публікації:

Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій.

Патенти

 1. Пат. UA 36806 України, МПК В25В 11/00 Затискач для фіксування шківів клинопасових передач / Чухрай В. Є. (Україна), Стефанович Т. О. (Україна) ; заявники Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний аграрний університет. — № u 2008 06342 ; заявл. 13.05.2008 ; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. — 4 с. [PDF]
 2. Пат. UA 41142 України, МПК A61B17/16 G01L1/04 Пристрій для визначення міцності кісток / Філь Ю. Я. (Україна), Філь А. Ю. (Україна), Козопас В. С. (Україна), Мансур Т. В. (Україна), Стефанович Т. О. (Україна) ; заявники Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. — № u 2008 13092 ; заявл. 11.11.2008 ; опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9. — 4 с. [PDF]

Навчальний посібник

 1. AutoCAD в комп’ютерному інжинірингу : навч. посібник / Стефанович Т. О., Щербовських С. В. — Львів : СПОЛОМ, 2021. — 192 с. — ISBN 978-966-919-782-5.

Електронні навчально-методичні комплекси

 1. Матеріали харчової промисловості : Електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 6.050503 «Машинобудування» / Укл. Т. О. Стефанович. — Львів : Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — Сертифікат № 00318, дата і номер реєстрації: Е41-172-02/2013 від 20.06.2013. — Режим доступу : http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=10014.
 2. Низькотемпературні технології в галузі : Електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальностей 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» / Укл. Т. О. Стефанович. — Львів : Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка», 2014. — Сертифікат № 00589, дата і номер реєстрації: Е41-172-04/2013 від 25.12.2013. — Режим доступу : http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=11770.
 3. Обладнання обробки тиском : Електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Укл. Т. О. Стефанович. — Львів : Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка», 2019. — Сертифікат № 003012, дата і номер реєстрації: E41-172-124/2019 від 26.11.2019. — Режим доступу : http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1156.
 4. Комп'ютерні інтегровані технології у проектуванні обладнання харчових і переробних виробництв : Електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Укл. Т. О. Стефанович. — Львів : Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка», 2021. — Сертифікат № 003817, дата і номер реєстрації: E41-172-126/2021 від 16.03.2021. — Режим доступу : http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=87.
 1. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт цикл "Мова клієнтського програмування JavaScript" з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 72 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10489 від 02.05.2024 року
 2. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 24 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10490 від 02.05.2024 року
 3. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт цикл "Базовий фронтенд" з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 200 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№ 10491-10500 від 02.05.2024 року
 4. Комп’ютерні інтегровані технології у проектуванні обладнання харчових і переробних виробництв: Методичні вказівки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерні інтегровані технології у проектуванні обладнання харчових і переробних виробництв» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Укл. Т. О. Стефанович — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2021. — 65 с. — Реєстраційний номер НМУ № 9548 від 16 березня 2021.
 5. Комп’ютерні інтегровані технології у проектуванні обладнання харчових і переробних виробництв: Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерні інтегровані технології у проектуванні обладнання харчових і переробних виробництв» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Укл. Т. О. Стефанович — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2021. — 165 с. — Реєстраційний номер НМУ № 9549 від 16 березня 2021 р.
 6. Моделювання цеха для заготівлі вторинної склотари засобами FlexSim: методич. вказівки для лабораторної роботи з дисципліни «Комп’ютерні інтегровані технології у проектуванні обладнання харчових і переробних виробництв» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / уклад. Т. О. Стефанович. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019. — с. 27. — Реєстр. номер НМУ № 8951 від 10 жовтня 2019.
 7. Розрахунок тривалості нанесення гальванічних покриттів: метод. вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки» для студентів денної і заочної форми навчання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 133 «Галузеве машинобудування» / уклад. Т. О. Стефанович — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 12 с.
 8. Обладнання обробки тиском: Конспект лекцій з дисципліни «Обладнання обробки тиском» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Укл. Т. О. Стефанович. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019. — с. 140. — Реєстр. номер НМУ № 8770 від 5 червня 2019.
 9. Електрофізичні та електрохімічні методи обробки: Конспект лекцій з дисципліни «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Укл. Т. О. Стефанович. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. — 112 с. Зареєстровано в НМУ № 8067 від 04.05.2018.
 10. Основи проектування технологічного оснащення для холодного листового штампування: Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Обладнання для обробки тиском» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 133 «Галузеве машинобудування» / Укл. Т. О. Стефанович. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. — 24 с. Зареєстровано в НМУ № 7967 від 06.03.2018.
 11. Створення моделей виробів за допомогою програмного забезпечення Autodesk AutoCAD : метод. вказівки для практичних занять і самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інтегровані технології у проектуванні обладнання переробного і харчового виробництва» / уклад. : Т. О. Стефанович. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2015. — 17 с. Зареєстровано в НМУ № 6326 від 19.05.2015.
 12. Автоматизоване проектування технологічних процесів механічної обробки деталей машин : метод. вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «САПР технологічних процесів механічної обробки деталей машин», для студентів спеціальностей 7.05050307, 8.05050307 «Обладнання електронної промисловості», 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» / уклад. : С. Є. Лясковська, О. Т. Велика, Т. О. Стефанович. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2014. — 22 с. Зареєстровано в НМУ № 5451 від 16.01.2014.
 13. Розрахунок тиску, напору і потужності насоса : метод. вказівки для практичних занять та виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Насосно-компресорне обладнання ЕП», для студентів спеціальностей 7.05050307, 8.05050307 «Обладнання електронної промисловості» / уклад. : Т. О. Стефанович. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 12 с.
 14. Створення моделей виробів і розробка керуючих програм для їх виготовлення на верстатах з ЧПК за допомогою програмного забезпечення Delcam : методичні вказівки для практичних занять і самостійної підготовки з навчальної дисципліни «САПР технологій для обладнання з числовим програмним керуванням» для студентів спеціальностей 7.050503.13, 8.050503.13 «Обладнання переробних і харчових виробництв», 7.050503.07, 8.050503.07 «Обладнання електронної промисловості» / Укл. В. В. Майструк, Т. О. Стефанович. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. — 12 с.
 15. Конспект лекцій з дисципліни «Матеріали харчових виробництв» для студентів спеціальності 6.050503.13 «Обладнання переробних і харчових виробництв» / Укл.: Т. О. Стефанович, С. Є. Лясковська. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка». — 160 с. Зареєстровано в НМУ № 4189 від 24.05.2012.
 16. Аналіз матеріалів, використаних для виготовлення деталей технологічного обладнання галузі : методичні вказівки для самостійної підготовки та виконання індивідуального завдання з навчальних дисциплін «Матеріали харчової промисловості», «Матеріали електронної техніки» для студентів базового напряму 6.050503 «Машинобудування» спеціальностей «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання електронної промисловості» / Укл.: Т. О. Стефанович. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 12 с.
 17. Моделювання технологічних процесів методом найменших квадратів : методичні вказівки для практичної роботи та самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Основи моделювання технічних систем» для студентів базових напрямків 6.050501 «Прикладна механіка», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.051302 «Хімічна інженерія» / Укл. Т. О. Стефанович, Р. М. Шеремета. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. — 12 с.
 18. Автоматизований розрахунок параметрів процесу відкачування вакуумних систем : методичні вказівки до практичних занять з курсу «Розрахунок і проектування вакуумних систем» для студентів спеціальностей 7.090212 та 8.090212 «Обладнання електронної промисловості» / Укл.: Р. М. Шеремета, Т. О. Стефанович. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 12 с.
 19. Обробка експериментальних даних при моделюванні технологічного процесу електролітичного струминного хромування : методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 7 з навчальної дисципліни “Моделювання процесів і обладнання електронного виробництва” для студентів базового напрямку 6.0902 “Обладнання електронної промисловості” / Укл. Т. О. Стефанович, Р. М. Шеремета — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. — 8 с.
 20. Перевірка відтворюваності дослідів за допомогою критерію Кохрена для електролітичного струминного хромування : методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 4 з навчальної дисципліни “Моделювання процесів і обладнання електронного виробництва” для студентів базового напрямку 6.0902 “Обладнання електронної промисловості” / Укл. Т. О. Стефанович, Р. М. Шеремета — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. — 16 с.
 21. Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни «Розрахунок і проектування вакуумних систем» для студентів спеціальностей 7.090212, 8.090212 «Обладнання електронної промисловості» / Укл.: Р. М. Шеремета, Т. О. Стефанович. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2008. — 8 с.
 1. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт цикл "Мова клієнтського програмування JavaScript" з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 72 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10489 від 02.05.2024 року
 2. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 24 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10490 від 02.05.2024 року
 3. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт цикл "Базовий фронтенд" з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 200 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№ 10491-10500 від 02.05.2024 року
 1. CAD in machinery design. Implementation and educational issues. XXIX International Polish-Ukrainian conference : колективна монографія. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2023. Stotsko Z. Development of algorithmization bases for jet treatment evaluation modes of product curvilinear surfaces / Z. Stotsko, T. Stefanovych. – c.67–76.
 2. Serhiy Shcherbovskykh, Tetyana Stefanovych, Pavlo Denysyuk. Reliability analysis of the duplicated wired channels with tripled protective reinforcement // Perspective technologies and methods in MEMS design : proceedings of XVIII International conference MEMSTECH, Polyana, September 7–11, 2022. – 2022. – C. 89–92. (SciVerse SCOPUS).
 3. Rebot D., Stefanovych T., Shcherbovskykh S. Mathematical model for plate elastic properties studying based on its amplitude-frequency characteristics // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) : proceedings of 2023 IEEE XXVIII International seminar/workshop, Tbilisi, September 11–13, 2023. – 2023. – C. 204–207. (SciVerse SCOPUS).
 4. Rebot D., Topilnytskyy V., Stefanovych T., Shcherbovskykh S. Vibration oscillations modeling for printed boards of machine control units during their operation // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 1–4. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Zinoviy Stotsko, Tetyana Stefanovych. Development of algorithmization bases for jet treatment evaluation modes of product curvilinear surfaces // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 18.
 1. Щербовських С. В. Оцінювання надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, роздільної та комбінованої кабельних оболонок / Щербовських С. В., Білас В. Я., Стефанович Т. О., // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2021. — № 55. — С. 15–24. — URL: https://science.lpnu.ua/uk/istcipa/vsi-vypusky/vyp-55-2021/ocinyuvannya-nadiynosti-providnogo-keruyuchogo-kanalu-iz-trykratnym (дата звернення 29.12.2021).
 2. Стоцько З. А. Визначення режимів струменевої обробки криволінійних поверхонь виробів // Стоцько З. А., Стефанович Т. О. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2021. — № 55. — С. 25–33. — URL: https://science.lpnu.ua/uk/istcipa/vsi-vypusky/vyp-55-2021/vyznachennya-rezhymiv-strumenevoyi-obrobky-kryvoliniynyh-poverhon (дата звернення 29.12.2021).
 3. Lobur M. Reliability Audit of the Duplicated Wired Channel with an Accounting of Reinforcement and Cable Jacket / Lobur M., Shcherbovskykh S., Stefanovych T. // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM’2021): Proc. of Int. Conf., 22–26 February 2021. — Lviv, 2021. — P. 19-22. — URL: https://doi.org/10.1109/CADSM52681.2021.9385256 (дата звернення 17.04.2021). — ISSN 2572-7591.
 1. Стефанович Т. О. Оцінювання надійності провідного дубльованого керуючого каналу із спільною та роздільними кабельними оболонками / Стефанович Т. О., Щербовських С. В. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2020. — № 54. — С. 50–58. — URL: https://doi.org/10.23939/istcipa2020.54.050 (дата звернення 17.04.2021).
 2. Lobur M. Availability Audit of IoT System Data Reserved by 3-2-1 Backup Strategy based on Fault Tree and State Transition Diagram Analysis / Lobur M., Stefanovych T., Shcherbovskykh S. // Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2020): Int. Conf., 23–26 Sept 2020: Proc. — Zbarazh, 2020. — Vol. 1, P. 343–346. — URL: https://doi.org/10.1109/CSIT49958.2020.9321992 (дата звернення 17.04.2021).
 1. Стефанович Т. О. Моделювання впливу короткочасного режиму роботи елемента нерезервованої системи на її надійність / Стефанович Т. О., Щербовських С. В. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2019. — № 53. — С. 66–72. — URL: https://doi.org/10.23939/istcipa2019.53.066 (дата звернення 17.04.2021).
 2. Щербовських С. Врахування перерозподілу навантаження між відновлюваними комунікаційними каналами системи із трьох з’єднаних трикутником IOT-пристроїв / Щербовських С., Стефанович Т. // Computer Design Systems. Theory and Practice. — 2019. — Vol. 1, No. 1. — P. 42–49. — URL: https://doi.org/10.23939/cds2019.01.042 (дата звернення 17.04.2021).
 3. Стефанович Т. Впровадження прикладного пакету FlexSim у навчальний процес для студентів механічних спеціальностей / Т. Стефанович, С. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2019): наук.-практ. конф., 20–22 листопада 2019: тези. доп. — Львів, 2019. — С. 46–50.
 4. Lobur M. Modelling features of switching device errors for 2-out-of-3 and sliding redundancy systems based on k-terminal dynamic fault tree / Lobur M., Stefanovych T., Shcherbovskykh S. // Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM’2019): Int. Conf., 26 Feb.– 2 March 2019: Proc. — Lviv, 2019. — P. 3/19–3/22. — URL: https://doi.org/10.1109/CADSM.2019.8779334 (дата звернення 17.04.2021). — ISSN 2572-7591.
 5. Wiȩckowski T. Load-sharing Accounting between Communication Channels for Three Servers System Based on k-Terminal Dynamic Fault Tree / Wiȩckowski T., Lobur M., Shcherbovskykh S., Staniec K., Stefanovych T. // Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2019): Int. Conf., 17–20 Sept 2019: Proc. — Lviv, 2019. — Vol. 2. P. 201–204. — URL: https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2019.8929739 (дата звернення 17.04.2021).
 1. Stefanovych T. Accounting of switching device errors for system with sliding redundancy based on dynamic fault tree / Technology Audit and Production Reserves // T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh. — 2018. — No 4/2(42). — P. 24–30. URL: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.140535 (дата звернення 17.04.2021).
 2. Стефанович Т. О. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із двократним холодним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — 2018. — № 891. — C. 18–25. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43882 (дата звернення 17.04.2021).
 3. Стефанович Т. О. Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття грантів / Т. О. Стефанович, Н. Б. Шаховська, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Інформатизація вищого навчального закладу». — 2018. — № 903. — С. 42–49. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/47186/2/2018n903_Stefanovych_T-Approaches_to_informatization_42-48.pdf (дата звернення 17.04.2021).
 4. Shcherbovskykh S. Modelling Features of Type I and II Errors of Switching Device for System with Double Hot and Double Cold Redundancy based on Two-Terminal Dynamic Fault Tree / S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych // Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET’2018): Int. Conf., 20–24 February 2018: Proc. — Lviv-Slavske, 2018. — P. 753–756. — URL: https://doi.org/10.1109/TCSET.2018.8336309 (дата звернення 17.04.2021).
 5. Kosobutskyy P. Estimation of the overlap two normally distributed systems / P. Kosobutskyy, M. Lobur, T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh, // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2018): Int. Conf., 18–22 April 2018: Proc. — Polyana, 2018. — P. 77–80. — URL: https://doi.org/10.1109/MEMSTECH.2018.8365706 (дата звернення 17.04.2021). — ISSN 2573-5373.
 6. Стефанович Т. Актори та їх функції в процесі підготовки грантових запитів / Т. Стефанович, Н. Шаховська, С. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2018): наук.-практ. конф., 21–23 листопада 2018: тези. доп. — Львів, 2018. — С. 116–119. — URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/13999/importantdoc/ist-2018zbirnikprac3.pdf (дата звернення 17.04.2021).
 1. Стефанович Т. О. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із двократним гарячим резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — 2017. — № 867. — C. 29–35. — URL: http://science.lpnu.ua/sppo/all-volumes-and-issues/volume-867-2017/taking-account-type-i-and-ii-errors-switching-device (дата звернення 17.04.2021).
 2. Стефанович Т. О. Врахування помилок перемикального пристрою для системи із резервуванням за схемою 2-із-3 / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2017. — № 45(121). — С. 56–62. — URL: http://vidbir.ipm.lviv.ua/vidbir-anot-2017-45u.htm (дата звернення 17.04.2021).
 3. Lobur M. Modelling of type I and II errors of switching device for systems with hot and cold redundancy based on two-terminal dynamic fault tree / M. Lobur, T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2017): Int. Conf., 21–25 February 2017: Proc. — Polyana, 2017. — P. 19–21. — URL: https://doi.org/10.1109/CADSM.2017.7916075 (дата звернення 17.04.2021).
 4. Стефанович Т. Застосування мікроконтролера Arduino Nano у навчальному процесі студентів технічних спеціальностей / Т. Стефанович, С. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2017): наук.-практ. конф., 21–23 листопада 2017: тези. доп. — Львів, 2017. — С. 123–126.
 1. Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — № 839. — С. 8–14. — URL: http://science.lpnu.ua/sppo/all-volumes-and-issues/volume-839-2016/reliability-model-failure-cause-analysis-system (дата звернення 17.04.2021).
 2. Москвіна І. І. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із холодним резервуванням / І. І. Москвіна, Т. О. Стефанович, C. В. Щербовських // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2016. — № 6(80). — С. 113–119. — URL: http://nti.khai.edu:57772/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2016/REKS616/Moskvina.pdf (дата звернення 17.04.2021).
 3. Стефанович Т. О. Аналіз причини непрацездатності системи із містковою структурою з урахуванням зміни навантаження внутрішнього елемента / Т. О. Стефанович, Р. І. Желяк, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2016. — № 43(119). — С. 39–45. — URL: http://vidbir.ipm.lviv.ua/vidbir-zm-2016-43u.htm (дата звернення 17.04.2021).
 4. Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із несиметричним навантажувальним резервуванням за схемою 2-із-3 / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Електротехнічні та комп’ютерні системи. — 2016. — № 22(98). — С. 347–353.
 5. Shcherbovskykh S. Development of a reliability model to analyse the causes of a poultry module failure / Easter European Journal of Enterprise Technologies // S. Shcherbovskykh, N. Spodyniuk, T. Stefanovych, V. Zhelykh, V. Shepitchak. — 2016. — Vol 4, No 3(82). — P. 4–9. — URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.73354 (дата звернення 17.04.2021). — ISSN 1729-3774.
 6. Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності насосного вузла із полегшеним ковзним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — 2016. — № 13. — С. 166–176. — URL: http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/article/view/82103 (дата звернення 17.04.2021).
 7. Стефанович О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із передаванням функцій між однотипними модулями / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2016. — № 44(120). — С. 29–36. — URL: http://vidbir.ipm.lviv.ua/vidbir-zm-2016-44u.htm (дата звернення 17.04.2021).
 8. Lobur М. Reliability Modeling of Bridge Structure System with Load-Sharing Taking into Account / М. Lobur, S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2016): Int. Conf., 20–24 April 2016: Proc. — Polyana, 2016. — P. 87–89. — URL: https://doi.org/10.1109/MEMSTECH.2016.7507525 (дата звернення 17.04.2021).
 9. Стефанович Т. О. Аналіз причин непрацездатності насосного вузла із полегшеним ковзним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: міжнар. наук.-техн. конф., 21–22 квітня 2016 р.: тези доп. — Кам’янець-Подільський, 2016. — С. 217–219.
 10. Стефанович Т. О. Аналіз причин відмови системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: міжнар. наук.-практ. конф., 26–29 квітня 2016 р.: тези доп. — Чернігів, 2016. — С. 302–303.
 11. Stefanovych T. Computational Problems in Automatized Reliability Analysis based on Fault Tree /T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh // Computer Science and Information Technologies (CSIT’2016): Int. Conf., 6–10 September 2016: Proc. — Lviv, 2016. — P. 149–151. — URL: https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2016.7589892 (дата звернення 17.04.2021).
 12. Lobur M. Device for Testing of Electrical Board Thermal Conditions / M. Lobur, S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych, U. Marikutsa, V. Bereziuk // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues (CADMD’2016): Int. Conf., 21–22 October 2016: Proc. — Lviv, 2016. — P. 78.
 1. Щербовських С. В. Розроблення моделі надійності захисної арматури, яка враховує вплив перерозподілу навантаження посудини під тиском / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2015. — Том. 1, № 3(73). — С. 37–44. — URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.35951 (дата звернення 17.04.2021). — ISSN 1729-3774.
 2. Стефанович Т. О. Розроблення моделі надійності для аналізу причин непрацездатності гідравлічної станції зі спареними насосами / Т. О. Стефанович, В. М. Оксентюк, С. В. Щербовських // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія «Механіко-технологічні системи та комплекси». — 2015. — № 21(1130). — С. 139–147. — URL: http://mtsc.khpi.edu.ua/article/view/43724 (дата звернення 17.04.2021).
 3. Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із містковою структурою, в якій внутрішній елемент функціонує у ненавантаженому резерві / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2015. — № 2 (72). — С. 36–43.
 4. Кушнір А. П. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи повороту платформи пожежного автопідйомника / А. П. Кушнір, В. М. Оксентюк, Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія та практика». — 2015. — № 12 (1121). — С. 449–452. — URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20225 (дата звернення 17.04.2021).
 5. Москвіна І. І. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із гарячим резервуванням / І. І. Москвіна, Т. О. Стефанович, C. В. Щербовських // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2015. — Том 5, № 2(25). — С. 54–59. — URL: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51357 (дата звернення 17.04.2021).
 6. Stefanovych T. The reliability model for failure cause analysis of pressure vessel protective fittings with taking into account load-sharing effect between valves / T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh, P. Droździel // Diagnostyka. — 2015. — Vol. 16, No 4. — P. 17–24. — URL: http://www.diagnostyka.net.pl/The-reliability-model-for-failure-cause-analysis-of-pressure-vessel-protective-fittings,81481,0,2.html (дата звернення 17.04.2021). — ISSN 1641-6414.
 7. Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин нероботоздатності гідравлічної станції із резервуванням запобіжного клапана / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2015. — № 42(118). — С. 19–26. — URL: http://vidbir.ipm.lviv.ua/vidbir-zm-2015-42u.htm (дата звернення 17.04.2021).
 8. Стефанович Т. О. Визначення характеристик надійності захисної арматури посудини, яка працює під тиском, з врахуванням перерозподілу навантаження між запобіжними клапанами / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — 2015. — № 822. — C. 98–105. — URL: http://science.lpnu.ua/sppo/all-volumes-and-issues/volume-822-2015/reliability-determination-protective-fittings-taking (дата звернення 17.04.2021).
 9. Стефанович Т. О. Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Інформатизація вищого навчального закладу». — 2015. — № 831. — C. 85–89. — URL: http://science.lpnu.ua/sithe/all-volumes-and-issues/volume-831-2015-1/rule-set-development-ukrainian-language-method-first (дата звернення 17.04.2021).
 10. Оксентюк В. М. Визначення ймовірнісних показників причин непрацездатності системи повертання платформи пожежного автопідіймача з врахуванням засобів резервування / В. М. Оксентюк, Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських, А. П. Кушнір // Пожежна безпека. — 2015. — № 27. — С. 110–120. — URL: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/article/view/256 (дата звернення 17.04.2021).
 11. Shcherbovskykh S. Failure cause analysis of pressure vessel protective fittings with load-sharing effect between valves / S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM’2015): Int. Conf., 24–27 February 2015: Proc. — Polyana-Svalyava, 2015. — P. 385–387. — URL: https://doi.org/10.1109/CADSM.2015.7230883 (дата звернення 17.04.2021).
 12. Стефанович Т. О. Аналіз причин непрацездатності гідравлічної станції зі спареними насосами / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // 12 Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (ІSUMEL’2015): міжнар. наук.-тех. конф., 28–29 травня 2015 р.; тези доп. — Львів, 2015. — С. 194–195.
 13. Стефанович Т. О. Аналіз причин непрацездатності системи із містковою структурою, в якій внутрішній елемент функціонує у ненавантаженому резерві / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Системний аналіз та інформаційні технології (SAIT’2015): міжнар. наук.-техн. конф., 22–25 червня 2015 р.: тези доп. — Київ, 2015. — C. 112–113.
 14. Стефанович Т. О. Розроблення набору правил для україномовного методу творення відмінкових форм імен та по батькові на базі Google Apps / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2015): наук.-практ. конф., 17–19 листопада 2015 р.: тези. доп. — Львів, 2015. — С. 20–22.
 1. Стефанович Т. О. Використання програмних продуктів Autodesk в навчальному процесі / Т. О. Стефанович // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Інформатизація вищого навчального закладу». — 2014. — № 803. — С. 58–62. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/27793/1/010_058_062.pdf (дата звернення 17.04.2021).
 2. Стоцько З. А. Моделювання розподілу кута атаки струменя при формуванні інженерії криволінійних поверхонь виробів методом струминної обробки / З. А. Стоцько, Т. О. Стефанович // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2014. — № 48. — С. 25–29. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/26063 (дата звернення 17.04.2021).
 3. Стефанович Т. О. Математична модель для аналізу причин непрацездатності системи із роздільним полегшеним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2014. — № 41(117). — С. 28–35. — URL: http://vidbir.ipm.lviv.ua/vidbir-zm-2014-41u.htm (дата звернення 17.04.2021).
 4. Shcherbovskykh S. Failure Cause Analysis for System with Segregated Standby Redundancy / S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2014): Int. Conf., 22–24 June 2014: Proc. — Lviv, 2014. — P. 68.
 5. Стефанович Т. О. Аналіз причин непрацездатності системи із складним роздільним полегшеним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: наук.-техн. конф., 25–26 вересня 2014 р.: тези доп. — Львів, 2014. — С. 55–56.
 6. Стефанович Т. О. Особливості впровадження програмних продуктів Autodesk в навчальний процес / Т. О. Стефанович // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2014): наук.-практ. конф., 18–20 листопада 2014 р.: тези доп. — Львів, 2014. — С. 120–124. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38139 (дата звернення 17.04.2021).
 7. Стефанович Т. О. Модель надійності захисної арматури для посудини, яка працює під тиском, із урахуванням перерозподілу навантаження між запобіжними клапанами / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: міжнар. наук.-техн. конф., 30–31 жовтня 2014 р.: тези доп. — Львів, 2014. — C. 24–25.
 1. Stotsko Z. A. Modelling of Abrasive Blasting Technological Modes for Curvilinear Surfaces of Machine Parts / Z. A. Stotsko, T. O. Stefanovych // Przetwόrstwo Tworzyw. — 2013. — Vol. 19, No 1 (151). — P. 54–57. — URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=62332 (дата звернення 17.04.2021).
 2. Стоцько З. А. Побудова математичної моделі розподілу маси робочого середовища для струминного оброблення нерухомих криволінійних поверхонь / З. А. Стоцько, Т. О. Стефанович // Збірник наукових праць НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія «Сучасні технології в машинобудуванні». — 2013. — № 8. — С. 144–153. — URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Stvm_2013_8_17.pdf (дата звернення 17.04.2021).
 3. Стефанович Т. О. Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни / Т. О. Стефанович // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Інформатизація вищого навчального закладу». — № 775. — 2013. — С. 35–39. — URL: http://science.lp.edu.ua/uk/node/1326 (дата звернення 17.04.2021).
 4. Стефанович Т. Використання самоорганізації суспільства у бібліотечній справі / Т. Стефанович, С. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2013): наук.-практ. конф., 19–21 листопада 2013 р.: тези. доп. — Львів, 2013. — С. 136-138. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22763 (дата звернення 17.04.2021).
 5. Стефанович Т. О. Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології / Т. О. Стефанович // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: (ІСТ’2012): наук.-практ. конф., 20–22 листопада 2012: тези. доп. — Львів, 2012. — С. 118–123. — URL: http://science.lpnu.ua/sithe/all-volumes-and-issues/volume-775-2013-1/tematichniy-krosvord-yak-interaktivniy-zasib (дата звернення 17.04.2021).
 1. Стефанович Т. О. Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології / Т. О. Стефанович // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: (ІСТ’2012): наук.-практ. конф., 20–22 листопада 2012: тези. доп. — Львів, 2012. — С. 118–123. — URL: http://science.lpnu.ua/sithe/all-volumes-and-issues/volume-775-2013-1/tematichniy-krosvord-yak-interaktivniy-zasib (дата звернення 17.04.2021).
 1. Стефанович Л. О. Створення єдиного інформаційного простору як засіб інтеґрації вищої та середньої школи / Л. О. Стефанович, Т. О. Стефанович // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Інформатизація». — 2011. — № 703. — С. 49–53. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10741 (дата звернення 17.04.2021).
 2. Stotsko Z. A. Surface Layer Modelling and Diagnostic after Loose Solid Balls Treatment / Z. A. Stotsko, T. O. Stefanovych // Przetwόrstwo Tworzyw. — 2011. — Vol. 17, No 6 (144). — P. 529–533
 3. Stotsko Z. A. Investigations on the machine parts treatment by non-bound blast particles / Z. A. Stotsko, T. O. Stefanovych // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2011. — Vol. 49, No 2. — P. 440–459. — URL: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol49_2/49236.pdf (дата звернення 17.04.2021).
 4. Стоцько З. А. Зміцнення поверхонь виробів рухомим струминним апаратом / З. А. Стоцько, Т. О. Стефанович, Б. П. Шептицький // Інженерна механіка та транспорт (EMT’2011): міжнар. наук. конф., 24–26 листопада 2011: тези доп. — Львів, 2011. — С. 74–75.
 1. Стоцько З. А. Формалізація моделювання зношування сопел абразивно-повітряним струменем на основі методу аналізу розмірностей / З. А. Стоцько, Т. О. Стефанович, Б. П. Шептицький // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — 2010. — № 679. — С. 22–27. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/7517 (дата звернення 17.04.2021).
 2. Stotsko Z. A. Strengthening surfaces of machine components by treatment with using loose solid balls / Z. A. Stotsko, T. O. Stefanovych // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2010. — Vol. 40, No 2. — P. 195–202. — URL: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol40_2/40212.pdf (дата звернення 17.04.2021).
 3. Stotsko Z. A. Ensuring uniformity of strengthening for machine parts surfaces by shot-peening / Z. A. Stotsko, T. O. Stefanovych // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2010. — Vol. 43, No 1. — P. 440–447. — URL: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol43_1/43150.pdf (дата звернення 17.04.2021).
 4. Стефанович Т. О. Методика інформаційного наповнення дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» / Т. О. Стефанович // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2010): наук.-практ. конф., 18–19 лютого 2010 р.: тези. доп. — Львів, 2010. — С. 33-37. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6163 (дата звернення 17.04.2021).
 5. Stotsko Z. A. Strengthening surfaces of machine components by treatment with using loose solid balls / Z. A. Stotsko, T. O. Stefanovych // Achievements in Mechanical and Materials Engineering (AMME’2010): Int. Conf., 13–16 June 2010: Proc. — Gliwice-Wieliczka-Zakopane, Poland, 2010. — P. 114.
 6. Stefanovych T. O. Advanced Evaluating Based on Markov Analysis of Nozzles Amount for Technological Process of Sandblasting Treatment / T. O. Stefanovych, S. V. Shcherbovskykh // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems (CADMD’2010): Int. Conf., 14–16 October 2010: Proc. — Lviv, 2010. — P. 76–77.
 7. Stotsko Z. A. Ensuring uniformity of strengthening for machine parts surfaces by shot-peening / Z. A. Stotsko, T. O. Stefanovych // Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science (CAMMS'2010): Int. Conf., 22–24 November 2010: Proc. — Gliwice-Ustron, Poland, 2010. — P. 72–73.
 8. Стефанович Л. О. Інтеграція середньої школи у Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка» / Л. О. Стефанович, Т. О. Стефанович // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2010): наук.-практ. конф., 23–25 листопада 2010: тези. доп. — Львів, 2010. — С. 40–44. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6860 (дата звернення 17.04.2021).
 9. Стефанович Т. Використання САПР в проектуванні технологічних процесів виготовлення різьбонарізного інструменту / Т. Стефанович , Л. Панькевич, В. Баран // Інженерна механіка та транспорт (EMT’2010): міжнар. наук. конф., 25–27 листопада 2010: тези доп. — Львів, 2010. — С. 30–31.
 1. Філь А. Ю. Порівняльна характеристика способів остеосинтезу ребер та груднини / А. Ю. Філь, Ю. Я. Філь, Т. О. Стефанович, А. А. Іващенко, В. С. Козопас // Галицький лікарський вісник Івано-Франківського медичного університету. — № 3. — 2009. — С. 70–72.
 2. Стоцько З. А. Методика розрахунку збірника дробоструминної установки / З. А. Стоцько, Т. О. Стефанович // Наукові нотатки. — 2009. — № 25, Ч. 1. — С. 352–356.
 3. Stotsko Z. A. Automated