Оксентюк Віра Миколаївна

Оксентюк Віра Миколаївна

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, асистент каф. САП.

E-mail: vira.m.oksentyuk@lpnu.ua

Освіта:

 • Бакалавр, Державний університет «Львівська політехніка», електромеханічний факультет, 1999 р.
 • Спеціаліст, Національний університет «Львівська політехніка», електромеханічний факультет, 2000 р.
 • Аспірантура (з відривом від виробництва) кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного університету «Львівська політехніка», 2001-2004 р.р.
 • Кандидат технічних наук, тема кандидатської дисертації «Оптимальний позиційно - слідкуючий електропривод оптичного телескопа», спеціальність 05.09.03 – «електротехнічні комплекси та системи», Національний університет «Львівська політехніка», 2007 р.
 • Старший науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», 2015р.

Професійна діяльність:

 • 2004р. інженер 3 кат. науково-дослідної групи ДБ «Критерій» Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2005-2006 р.р. інженер 3 кат. науково-дослідної групи ДБ «Оптимум» Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2007 р. інженер 3 кат. науково-дослідної групи ДБ «Еплік» Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2007-2008 р.р. молодший науковий співробітник НДЛ-68 Спеціального конструкторського бюро електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2008 – 2013 р.р. науковий співробітник НДЛ-68 Спеціального конструкторського бюро електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2014 – 2017р.р. директор Спеціального конструкторського бюро електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2021р. - дотепер асистент каф. САП ІКНІ Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

Системи автоматичного керування позиційно-слідкуючих електроприводів, безредукторні електроприводи, математичне моделювання електротехнічних систем.

Основні публікації:

Опубліковано 30 наукових праць.

 1. Kosobutskyy P., Oksentyuk V. New regularities of segment division according to the golden ratio // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 57–69.
 2. Оксентюк В. М., Голота Н. Л. Змінна структура системи автоматичного керування механізмом повороту люльки пожежного автопідіймача // Актуальні проблеми пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах сьогодення : збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 12–13 жовтня 2022 р.). – 2022. – C. 425–427.
 3. Оксентюк В. М., Голота Н. Л. Структура системи керування стабілізацією механізму повороту люльки пожежного автопідіймача // Актуальні проблеми пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах сьогодення : збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 12–13 жовтня 2022 р.). – 2022. – C. 446–448.
 1. Кушнір А.П., Оксентюк В.М., Дзьоба Т.Я.Вибір системи керування швидкістю повороту люльки пожежного автопідіймача для стендових випробувань. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2017. – Вип. №31. – С. 82-89.
 1. Мороз В., Оксентюк В., Болкот П., Снітков К. Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута. // Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2016. – Вип. № 840. – С.90-97.
 2. Кушнір А.П., Оксентюк В.М., Кравець І.П., Войцех В.М. Синтез системи автоматичного керування поворотом люльки пожежного автопідйомника з урахуванням пружних властивостей стріли. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. №28. – С.119-130.
 3. Кушнір А.П., Оксентюк В.М., Дзьоба Т.Я., Шаповалов О.В. Динамічна модель безредукторного приводу повороту платформи пожежного автопідйомника з імітатором статичного і динамічного навантажень. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. №28. – С.135-147.
 4. Кушнір А.П., Оксентюк В.М., Дзьоба Т.Я., Шаповалов О.В. Імітатор статичного і динамічного навантажень для безредукторного електропривода механізму повороту платформи пожежного автопідіймача. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. №29. – С.107-115.
 1. Оксентюк В.М., Кушнір А.П., Щербовських С.В., Стефанович Т.О. Розроблення моделі надійності для аналізу причин непрацездатності гідравлічної станції зі спареними насосами. // Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2015. – Вип. №21 (1130). – С.139-147.
 2. Кушнір А.П., Оксентюк В.М., Кравець І.П., Комп’ютерне моделювання вентильного виконавчого двигуна для механізму повороту платформи пожежного автопідйомника. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. №26. – С.123-132.
 3. Оксентюк В.М., Кушнір А.П., Щербовських С.В., Стефанович Т.О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи поворотного механізму платформи пожежного автопідйомника. // Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – 2015. – Вип. № 12 (1121). – С.449-452.
 4. Оксентюк В.М., Кушнір А.П., ЩербовськихС.В., Стефанович Т.О. Визначення ймовірнісних показників для причин непрацездатності з врахуванням засобів резервування системи повороту платформи пожежного автопідйомника. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. №27. – С.132-142.
 1. Оксентюк В.М. Позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа зі змінною структурою системи керування. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні – 2014. – Вип. № 48. – С.134-143.