Vitaliy Korendiy

Vitaliy Korendiy

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Computer-Aided Design

E-mail: vitalii.m.korendii@lpnu.ua

Education:

 • Lviv Polytechnic National University, master degree in mechanical engineering, 2010.
 • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, master degree in mathematics, 2011.
 • PhD dissertation “Dynamic stabilization of rotation frequency of low-speed wind turbine with blades folding”, specialty “Dynamics and Strength of Machines”, Lviv Polytechnic National University, 2013.

Professional Activity:

 • 2010-2013 – postgraduate student of the Department of Mechanics and Automation Engineering of Lviv Polytechnic National University.
 • 2013-2019 – assistant professor of the Department of Mechanics and Automation Engineering of Lviv Polytechnic National University.
 • 2019-2021 – associate professor of the Department of Mechanics and Automation Engineering of Lviv Polytechnic National University.
 • 2021-2023 – associate professor of the Department of Robotics and Integrated Mechanical Engineering Technologies of Lviv Polytechnic National University.
 • 2022 – until now – associate professor of the Department of Computer-Aided Design of Lviv Polytechnic National University.
 • since 2023 – head of the Department of Technical Mechanics and Dynamics of Machines of Lviv Polytechnic National University.

Scientific Interests:

Mobile robotic systems; vibratory equipment and technologies; renewable energy sources (wind energy).

Main Publications:

The total number of publications – more than 300: about 100 articles in Ukrainian professional journals; about 30 papers in periodicals abroad; 26 papers in the Scopus database; more than 100 abstracts and materials of conferences; 9 patents; more than 30 educational and methodical works.

Study guides:

 1. Korendiy V. M. Systems of 3D modelling / V. M. Korendiy, R. V. Zinko, D. G. Muzychka, V. G. Topilnytskyy. – Kamyanske: DSTU, 2019. – 152 p.
 2. Hurey I. Metalworking machinery / I. Hurey, V. Gurey, V. Korendiy. – Lviv: «SPOLOM», 2019. – 166 p.
 3. Дмитерко П. Р. Технологічне обладнання та процеси виготовлення машин. Лабораторний практикум. Частина 1: навчальний посібник / П. Р. Дмитерко, В. І. Гурей, В. М. Корендій, Ю. Я. Новіцький. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – 252 c.

Certificates

 1. Theoretical Mechanics. Part 1 (Теоретична механіка. Частина 1).
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5088
  Сертифікат № 02235 (Номер і дата реєстрації: E41-173-79/2018 від 13.04.2018 р.)
 2. Програмування і комп’ютерні технології у виробництві.
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1396
  Сертифікат № 02322 (Номер і дата реєстрації: E41-173-86/2018 від 29.05.2018 р.)
 3. Theoretical Mechanics. Part 2 (Теоретична механіка. Частина 2).
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5092
  Сертифікат № 02663 (Номер і дата реєстрації: E41-173-105/2019 від 04.02.2019 р.)
 4. Гідропневмоавтоматика (Hydraulic and Pneumatic Automation)
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5091
  Сертифікат № 02662 (Номер і дата реєстрації: E41-173-104/2019 від 04.02.2019 р.)
 5. Системи математичного та імітаційного моделювання.
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8611
  Сертифікат № 03158 (Номер і дата реєстрації: E41-173-134/2020 від 21.02.2020 р.)
 6. Основи комп’ютерної графіки в машинобудуванні (Fundamentals of Computer Graphics in Mechanical Engineering).
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9660
  Сертифікат № 03211 (Номер і дата реєстрації: E41-173-141/2020 від 04.05.2020 р.)
 7. Мехатроніка (Mechatronics).
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10607
  Сертифікат № 04142 (Номер і дата реєстрації: E41-173-204/2021 від 24.06.2021 р.)
 8. Теоретична механіка. Ч. 1.
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5724
  Сертифікат № 04041 (Номер і дата реєстрації: E41-173-196/2021 від 27.05.2021 р.)
 9. Теоретична механіка. Ч. 2.
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12820
  Сертифікат № 04351 (Номер і дата реєстрації: E41-173-211/2021 від 25.11.2021 р.)
 10. Системи автоматизованого проектування. (Computer Aided Design Systems).
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5090
  Сертифікат № 04617 (Номер і дата реєстрації: E41-173-224/2022 від 11.04.2022 р.)
 11. Теоретична механіка.
  http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=4830
  Сертифікат № 04646 (Номер і дата реєстрації: E41-173-230/2022 від 28.04.2022 р.)
 1. Інфраструктура логістичних процесів : методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів базового напрямку «Прикладна механіка» спеціальностей «Інженерія логістичних систем», «Роботомеханічні системи та комплекси» / уклад. : В. М. Корендій, В. І. Гурей. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 24 с.
 2. Статистичний аналіз точності технологічного процесу механічної обробки : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Машини та устаткування галузі» для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей 6.050501 «Прикладна механіка», 6.050502 «Інженерна механіка» / уклад. : В. І. Гурей, В. М. Корендій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 24 с.
 3. Аналітична обробка результатів експериментальних досліджень : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Програмування і комп'ютерні технології в виробництві» для студентів стаціонарної форми навчання спеціальності 7(8).05050206 «Машини та технологія паковання» / уклад. : В. І. Гурей, Л. В. Дзюбик, В. М. Корендій,. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 20 с.
 4. Побудова блок-схем та програмна реалізація лінійних, розгалужених і циклічних алгоритмів : методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Програмування і комп'ютерні технології в виробництві» для студентів базового напряму «Інженерна механіка» спеціальності «Машини та технологія паковання» / уклад. : В. М. Корендій, В. І. Гурей. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 44 с.
 5. Основи роботи з програмою Adobe Photoshop : методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 з дисциплін «Програмні засоби комп'ютерних технологій», «Комп'ютерні технології в формоутворенні та композиції обладнання», для студентів базового напрямку 6.050902 «Радіоелектронні апарати», 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050501 «Прикладна механіка» / уклад. : В. І. Лозинський, Я. В. Шпак, О. В. Ланець, В. М. Корендій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 16 с.
 6. Інструменти виділення і малювання програми Adobe Photoshop : методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 з дисциплін «Програмні засоби комп'ютерних технологій», «Комп'ютерні технології в формоутворенні та композиції обладнання», для студентів базового напрямку 6.050902 «Радіоелектронні апарати», 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050501 «Прикладна механіка» / уклад. : В. І. Лозинський, Я. В. Шпак, О. В. Ланець, В. М. Корендій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 16 с.
 7. Інструменти суцільного, градієнтного заливання та інструменти ретушування програми Adobe Photoshop : методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 з дисциплін «Програмні засоби комп'ютерних технологій», «Комп'ютерні технології в формоутворенні та композиції обладнання», для студентів базового напрямку 6.050902 «Радіоелектронні апарати», 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050501 «Прикладна механіка» / уклад. : В. І. Лозинський, Я. В. Шпак, О. В. Ланець, В. М. Корендій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 16 с.
 8. Шари, контури та фільтри у програмі Adobe Photoshop : методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 з дисциплін «Програмні засоби комп'ютерних технологій», «Комп'ютерні технології в формоутворенні та композиції обладнання», для студентів базового напрямку 6.050902 «Радіоелектронні апарати», 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050501 «Прикладна механіка» / уклад. : В. І. Лозинський, Я. В. Шпак, О. В. Ланець, В. М. Корендій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 16 с.
 9. Застосування рівнянь Лагранжа ІІ роду в задачах механіки підйомно-транспортних і робототехнічних систем : методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Математичні основи робототехнічних систем» для студентів базового напряму «Прикладна механіка» спеціальності «Роботомеханічні системи і комплекси» / уклад.: В. М. Корендій, В. І. Гурей. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 20 с.
 10. Задачі динамічного програмування при моделюванні логістичних процесів : методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інфраструктура логістичних процесів» для студентів базового напряму «Прикладна механіка» спеціальностей «Роботомеханічні системи і комплекси» та «Інженерія логістичних систем» / уклад.: В. М. Корендій, В. І. Гурей, П. Р. Дмитерко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 20 с.
 11. Пряма та обернена задачі кінематики маніпуляторів : методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Математичні основи робототехнічних систем» і «Математичні основи механіки підйомно-транспортних систем» для студентів базового напряму «Прикладна механіка» спеціальностей «Роботомеханічні системи і комплекси» та «Інженерія логістичних систем» / уклад. : В. М. Корендій, В. І. Гурей, П. Р. Дмитерко, О. Ю. Качур. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 24 с.
 12. Моделювання механічних систем за допомогою програмних продуктів MathWorks Simscape, Maplesoft MapleSim та Wolfram SystemModeler: методичні вказівки до контрольних робіт з дисциплін «Математичні основи механіки підйомно-транспортних систем», «Математичні основи робототехнічних систем», «Програмування і комп'ютерні технології в виробництві» для студентів спеціальності «Прикладна механіка» / уклад. : В. М. Корендій, В. І. Гурей, П. Р. Дмитерко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 24 с.
 13. Складання керуючої програми для токарного верстата з ЧПК : методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Верстати з ЧПК» для студентів стаціонарної форми навчання спеціальності 6.131 «Прикладна механіка» / уклад. : В. І. Гурей, В. М. Корендій, П. Р. Дмитерко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 12 с.
 14. Розв'язування задач статики механічної системи з неутримуючими в'язями за допомогою системи MATHEMATICA: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Математичні основи робототехнічних систем», «Математичні основи механіки підйомно-транспортних систем», «Системи математичного та імітаційного моделювання», «Програмування і комп'ютерні технології у виробництві» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / уклад.: В. М. Корендій, О. Ю. Качур, В. І. Гурей, П. Р. Дмитерко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 24 с.
 15. Моделювання динамічних систем у VISSIM: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Системи математичного та імітаційного моделювання» та «Програмування і комп'ютерні технології у виробництві» для студентів стаціонарної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» / уклад.: В. І. Гурей, В. М. Корендій, П. Р. Дмитерко, О. Ю. Качур. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 32 с.
 16. Інженерний аналіз у системі автоматизованого проектування Solidworks: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Математичні основи робототехнічних систем», «Математичні основи механіки підйомно-транспортних систем», «Системи математичного та імітаційного моделювання», «Програмування і комп'ютерні технології у виробництві» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / уклад.: В. М. Корендій, О. Ю. Качур, В. І. Гурей, П. Р. Дмитерко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 24 с.
 17. Кінематичний аналіз виконавчих механізмів підйомно-транспортних і роботомеханічних систем у середовищі MatLab SimScape Multibody: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Математичні основи механіки підйомно-транспортних систем», «Математичні основи робототехнічних систем», «Програмування і комп'ютерні технології у виробництві», «Системи математичного та імітаційного моделювання» для студентів спеціальності «Прикладна механіка» / уклад.: В. М. Корендій, П. Р. Дмитерко, В. І. Гурей, О. Ю. Качур. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 32 с.
 1. Патент 132950 Україна, МПК B06B1/02 (2006.01). Вібраційна викінчувальна машина з електромагнітним приводом / О.С. Ланець, О.В. Гаврильченко, В.М. Захаров, В.М. Корендій (Україна). № u201806112; заявл. 01.06.2018; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.
 2. Патент 141765 Україна, МПК B06B 1/02 (2006.01), B06B 1/04 (2006.01). Вібраційна викінчувальна машина з електромагнітним приводом / І.В. Кузьо, О.С. Ланець, О.В. Гаврильченко, В.М. Захаров, В.М. Корендій (Україна). № u201910362; заявл. 15.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8/2020.
 3. Патент 141806 Україна, МПК B06B 1/02 (2006.01). Вібраційний трубчастий конвеєр / О.В. Гаврильченко, В.С. Шенбор, В.М. Корендій, В.Г. Брусенцов (Україна). № u201910646; заявл. 28.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8/2020.
 4. Патент 141814 Україна, МПК B65G 27/10 (2006.01). Вібраційний конвеєр / О.В. Гаврильченко, В.С. Шенбор, О.С. Ланець, В.М. Корендій, В.Г. Брусенцов (Україна). № u201910679; заявл. 28.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8/2020.
 5. Патент 142743 Україна, МПК B06B 1/02 (2006.01). Вібраційна викінчувальна машина з електромагнітним приводом / І.В. Кузьо, В.М. Захаров, В.М. Корендій, О.В. Гаврильченко (Україна). № u201912273; заявл. 26.12.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12/2020.
 6. Патент 148133 Україна, МПК B06B 1/02 (2006.01). Вібраційний конвеєр-маніпулятор / В.С. Шенбор, О.В. Гаврильченко, В.М. Корендій, В.Г. Брусенцов (Україна). № u202101317; заявл. 16.03.2021; опубл. 07.07.2021, Бюл. № 27/2021.
 7. Патент 148759 Україна, МПК B06B 1/02 (2006.01). Вібраційний конвеєр / В.С. Шенбор, О.В. Гаврильченко, В.М. Корендій, В.Г. Брусенцов (Україна). № u202101560; заявл. 25.03.2021; опубл. 15.09.2021, Бюл. № 37/2021.
 8. Патент 149897 Україна, МПК B06B 1/02 (2006.01). Вібраційна викінчувальна машина з електромагнітним приводом / І.В. Кузьо, В.М. Захаров, В.М. Корендій, О.В. Гаврильченко (Україна). № u202101316; заявл. 16.03.2021; опубл. 15.12.2021, Бюл. № 50/2021.
 9. Патент 150540 Україна, МПК B06B 1/02 (2006.01). Вібраційна викінчувальна машина з електромагнітним приводом / В.М. Захаров, О.В. Гаврильченко, В.М. Корендій, І.В. Кузьо (Україна). № u202104465; заявл. 02.08.2021; опубл. 02.03.2022, Бюл. № 9/2022.
 1. Гаврильченко О. В. Вібраційні завантажувальні пристрої: навчальний посібник / О. В. Гаврильченко, В. М. Корендій, В. С. Шенбор. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 201 c.
  РІТМ-2, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР
  8,97 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 6/2022 від 13 грудня 2022)
 2. Korendiy V. Generalized design diagram and mathematical model of suspension system of vibration-driven robot // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2022. – Vol. 7, № 3/4. – С. 1–10. (Корендій В. М.).
 3. Зінько Р. В., Корендій В. М., Теслюк В. М., Демчук І. Б., Казимира І. Я., Островка Д. В. Частотний аналіз вала електромеханічного приводу малого мобільного робота // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2022. – Вип. 56. – С. 27–38. (ДБ/Нейроробот, Прикладні дослідження і розробки) (Корендій В. М., Островка Д. В.) [н.к. - Теслюк В.М.].
 4. Гаврильченко О. В., Корендій В. М., Шенбор В. С. Вплив параметрів вібраційного конвеєра на швидкість транспортування деталей // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2022. – № 49. – С. 24–28. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.).
 5. Korendiy V., Kachur O. Dynamic behavior of a vibratory plate compactor working on a horizontal elastic-viscous-plastic surface // Advanced manufacturing processes : book of abstracts of the 4rd Grabchenko's international conference, Odessa, Ukraine, September 6–9, 2022. – 2022. – C. 80. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.).
 6. Гурський В. М., Корендій В. М., Крот П., Кузьо І. В. Синтез мультичастотних інерційних приводів вібраційних машин // Енергоощадні машини і технології : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2022 р., Київ. – 2022. – C. 54–57. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.).
 7. Корендій В. М., Качур О. Ю., Гурський В. М. Теоретико-експериментальні дослідження руху колісної платформи з кривошипно-шатунним віброударним приводом // Енергоощадні машини і технології : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2022 р., Київ. – 2022. – C. 57–63. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.).
 8. Korendiy V., Kachur O. Dynamic behavior of a vibratory plate compactor working on a horizontal elastic-viscous-plastic surface // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – Advanced manufacturing processes : 4rd Grabchenko's international conference on advanced manufacturing processes (InterPartner-2022), September 6-9, 2022, Odessa, Ukraine. – Р. 434–443. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 9. Gursky V., Krot P., Korendiy V., Zimroz R. Dynamic analysis of an enhanced multi‐frequency inertial exciter for industrial vibrating machines // Machines. – 2022. – Vol. 10, № 2. – С. 1–17. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.) (SciVerse SCOPUS).
 10. Gursky V., Korendiy V., Kuzio I., Kachur O. A new method of optimization synthesis of vibro-impact systems // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : рroceedings of the 5th International conference, DSMIE-2022, June 7-10, Poznan. – С. 91–100. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 11. Korendiy V., Gurey V., Borovets V., Kotsiumbas O., Lozynskyy V. Generating various motion paths of single-mass vibratory system equipped with symmetric planetary-type vibration exciter // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 43 : 57th International conference on vibroengineering, Istanbul, 13 June 2022. – P. 7–13. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.) (SciVerse SCOPUS).
 12. Korendiy V., Gursky V., Kachur O., Gurey V., Havrylchenko O., Kotsiumbas O. Mathematical modeling of forced oscillations of semidefinite vibro-impact system sliding along rough horizontal surface // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 39 : 53rd International JVE Conference, Colombo, Sri Lanka, December 2, 2021. – P. 164–169. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (CrossRef, EBSCO, Gale, Google Scholar, INSPEC, SciVerse SCOPUS, Ulrichsweb).
 13. Korendiy V., Gursky V., Kachur O., Dmuterko P., Kotsiumbas O., Havrylchenko O. Mathematical model and motion analysis of a wheeled vibro-impact locomotion system // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 41 : 55th International conference on vibroengineering, Almaty, 21 April 2022. – P. 77–83. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 14. Korendiy V., Kachur O., Gurey V., Predko R., Palash R., Havrylchenko O. Simulation and experimental investigation of kinematic characteristics of the wheeled in-pipe robot actuated by the unbalanced rotor // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 45 : 59th International conference on vibroengineering, Dubai, 22 October 2022. – P. 8–14. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 15. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Gurey V., Maherus N., Kotsiumbas O. Kinematic and dynamic analysis of three-mass oscillatory system of vibro-impact plate compactor with crank excitation mechanism // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 40 : 54 th International conference on vibroengineering, Shanghai, 1–5 February 2022. – P. 14–19. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю., Магерус Н. І.) (SciVerse SCOPUS).
 16. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Gurey V., Pelio R., Kotsiumbas O. Experimental investigation of kinematic characteristics of a wheeled vibration-driven robot // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 43 : 57th International conference on vibroengineering, Istanbul, 13 June 2022. – P. 14–20. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 17. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Kotsiumbas O., Dmuterko P., Nikipchuk S., Danylo Y. Motion simulation and impact gap verification of a wheeled vibration-driven robot for pipelines inspection // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 41 : 55th International conference on vibroengineering, Almaty, 21 April 2022. – P. 1–6. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 18. Korendiy V., Kachur O., Zakharov V., Kuzio I., Havrylchenko O., Hurey T. Dynamics and control of vibratory finishing machine with translational motion of lapping-polishing plates // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 44 : 58th International conference on vibroengineering, Ventspils, 25-26 August 2022. – P. 8–14. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 19. Korendiy V., Kotsiumbas O., Borovets V., Gurey V., Predko R. Mathematical modeling and computer simulation of the wheeled vibration-driven in-pipe robot motion // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 44 : 58th International conference on vibroengineering, Ventspils, 25-26 August 2022. – P. 1–7. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.) (SciVerse SCOPUS).
 20. Korendiy V., Kuzio I., Nikipchuk S., Kotsiumbas O., Dmyterko P. On the dynamic behavior of an asymmetric self-regulated planetary-type vibration exciter // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 42 : 56th International conference on vibroengineering, Zittau, 16 May 2022. – P. 7–13. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Дмитерко П. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 21. Gursky V., Korendiy V., Krot P., Kachur O., Dmuterko P. Improved designs of inertial and eccentric exciters of vibratory screens and conveyors // Vibroacoustics and diagnostics machinery, devices and structures : рroceedings of 2 nd Scientific сonference, Poznań, 24.11.2021. – 2021. – C. 32. (Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р.).
 22. Корендій В. М., Будько В. І., Деркач Р. Н., Станкевич Б. А. Механізм завантаження контейнерів на шасі вантажного автомобіля // Science, innovations and education: problems and prospects : рroceedings of XI International scientific and practical conference, Tokyo, Japan, 1–3 June 2022. – 2022. – C. 303–311. (Корендій В. М.) [н.к. - Корендій В.М.].
 23. Корендій В. М., Коцюмбас О. Й., Янів О. М., Погорілий Ю. О. Імітаційне моделювання руху маніпулятора типу SCARA // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of XI International scientific and practical conference, 19–21 June 2022, Berlin, Germany. – 2022. – C. 214–219. (Корендій В. М.) [н.к. - Корендій В.М.].
 1. Korendiy, V. and Kachur, O. (2022) "Dynamic Behavior of a Vibratory Plate Compactor Working on a Horizontal Elastic-Viscous-Plastic Surface", in Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 434–443. doi:10.1007/978-3-031-16651-8_41.
 2. Korendiy, V. et al. (2022) "Modelling and experimental investigation of the vibratory conveyor operating conditions", Vibroengineering Procedia, 47, pp. 1–7. doi:10.21595/vp.2022.23057.
 3. Korendiy, V. et al. (2022) "Experimental study of the lap motion trajectory of vibratory finishing machine", Vibroengineering Procedia, 46, pp. 1–7. doi:10.21595/vp.2022.23002.
 4. Korendiy, V. et al. (2022) "Simulation and experimental investigation of kinematic characteristics of the wheeled in-pipe robot actuated by the unbalanced rotor", Vibroengineering Procedia, 45, pp. 8–14. doi:10.21595/vp.2022.22971.
 5. Korendiy, V. et al. (2022) "Studying the dynamics of a vibratory finishing machine providing the single-sided lapping and polishing of flat surfaces", Engineering Proceedings, 24(1), p. 9. doi:10.3390/IECMA2022-12898.
 6. Korendiy, V. et al. (2022) "Studying the influence of the impact gap value on the average translational speed of the wheeled vibration-driven robot", Engineering Proceedings, 24(1), p. 25. doi:10.3390/IECMA2022-12897.
 7. Korendiy, V. et al. (2022) "Dynamics and control of vibratory finishing machine with translational motion of lapping-polishing plates", Vibroengineering Procedia, 44, pp. 8–14. doi:10.21595/vp.2022.22842.
 8. Korendiy, V. et al. (2022) "Mathematical modeling and computer simulation of the wheeled vibration-driven in-pipe robot motion", Vibroengineering Procedia, 44, pp. 1–7. doi:10.21595/vp.2022.22832.
 9. Korendiy, V. et al. (2022) "Experimental investigation of kinematic characteristics of a wheeled vibration-driven robot", Vibroengineering Procedia, 43, pp. 14–20. doi:10.21595/vp.2022.22721.
 10. Korendiy, V. et al. (2022) "Generating various motion paths of single-mass vibratory system equipped with symmetric planetary-type vibration exciter", Vibroengineering Procedia, 43, pp. 7–13. doi:10.21595/vp.2022.22703.
 11. Gursky, V. et al. (2022) "A New Method of Optimization Synthesis of Vibro-Impact Systems", in Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 91–100. doi:10.1007/978-3-031-06044-1_9.
 12. Korendiy, V. et al. (2022) "On the dynamic behavior of an asymmetric self-regulated planetary-type vibration exciter", Vibroengineering Procedia, 42, pp. 7–13. doi:10.21595/vp.2022.22580.
 13. Korendiy, V. et al. (2022) "Motion simulation and impact gap verification of a wheeled vibration-driven robot for pipelines inspection", Vibroengineering Procedia, 41, pp. 1–6. doi:10.21595/vp.2022.22521.
 14. Korendiy, V. et al. (2022) "Mathematical model and motion analysis of a wheeled vibro-impact locomotion system", Vibroengineering Procedia, 41, pp. 77–83. doi:10.21595/vp.2022.22422.
 15. Gursky, V. et al. (2022) "Dynamic analysis of an enhanced multi‐frequency inertial exciter for industrial vibrating machines", Machines, 10(2), p. 10020130. doi:10.3390/machines10020130.
 16. Korendiy, V. et al. (2022) "Kinematic and dynamic analysis of three-mass oscillatory system of vibro-impact plate compactor with crank excitation mechanism", Vibroengineering Procedia, 40, pp. 14–19. doi:10.21595/vp.2022.22393.
 17. Korendiy, V., Kachur, O. and Dmyterko, P. (2022) "Kinematic Analysis of an Oscillatory System of a Shaking Conveyor-Separator", in Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 592–601. doi:10.1007/978-3-030-91327-4_57.
 18. Korendiy, V. et al. (2021) "Mathematical modeling of forced oscillations of semidefinite vibro-impact system sliding along rough horizontal surface", Vibroengineering Procedia, 39, pp. 164–169. doi:10.21595/vp.2021.22298.
 19. Kachur, O. et al. (2021) "Mathematical modelling of forced oscillations of continuous members of resonance vibratory system", Vibroengineering Procedia, 38, pp. 13–18. doi:10.21595/vp.2021.22063.
 20. Korendiy, V. et al. (2021) "Modelling the operation of vibratory machine for single-sided lapping of flat surfaces", Vibroengineering Procedia, 38, pp. 1–6. doi:10.21595/vp.2021.22001.
 21. Lanets, O. et al. (2021) "Controllable Crank Mechanism for Exciting Oscillations of Vibratory Equipment", in Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer International Publishing, pp. 43–52. doi:10.1007/978-3-030-77823-1_5.
 22. Lanets, O. et al. (2021) "Determination of the first natural frequency of an elastic rod of a discrete-continuous vibratory system", Vibroengineering Procedia, 37, pp. 7–12. doi:10.21595/vp.2021.21981.
 23. Korendiy, V. et al. (2021) "Determination of inertia-stiffness parameters and motion modelling of three-mass vibratory system with crank excitation mechanism", Vibroengineering Procedia, 36, pp. 7–12. doi:10.21595/vp.2021.21924.
 24. Kharchenko, Y. et al. (2021) "Nanostructural Changes in a Ni/NiO Cermet During High-Temperature Reduction and Reoxidation", in Springer Proceedings in Physics, pp. 219–229. doi:10.1007/978-3-030-51905-6_17.
 25. Borovets, V. et al. (2021) "Volumetric vibration treatment of machine parts fixed in rotary devices", in Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 373–383. doi:10.1007/978-3-030-68014-5_37.
 26. Gursky, V., Kuzio, I. and Korendiy, V. (2018) "Optimal synthesis and implementation of resonant vibratory systems", Universal Journal of Mechanical Engineering, 6(2), pp. 38–46. doi:10.13189/ujme.2018.060202.
 1. Гаврильченко О. В., Корендій В. М., Шенбор В. С. Вплив параметрів вібраційного конвеєра на швидкість транспортування деталей // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2022. – № 49. – С. 24–28.
 2. Зінько Р. В., Корендій В. М., Теслюк В. М., Демчук І. Б., Казимира І. Я., Островка Д. В. Частотний аналіз вала електромеханічного приводу малого мобільного робота // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2022. – Вип. 56. – С. 27–38.
 3. Korendiy, V. (2021) "Generalized design diagram and mathematical model of suspension system of vibration-driven robot", Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, 7(3–4), pp. 1–10. doi:10.23939/ujmems2021.03-04.001.
 4. Lanets, O., Kachur, O. and Korendiy, V. (2020) "Derivation of analytical dependencies for determining stiffness parameters of vibration isolators of vibratory machine", Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, 6(3–4), pp. 1–8. doi:10.23939/ujmems2020.03-04.001.
 5. Korendiy, V. et al. (2020) "Modelling and simulation of pneumatic system operation of mobile robot", Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, 6(2), pp. 1–11. doi:10.23939/ujmems2020.02.001.
 6. Gurey, V., Korendiy, V. and Kuzio, I. (2020) "Simulation modelling of dynamic processes due discontinuous frictional treatment of the flat surfaces", Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, 6(2), pp. 23–33. doi:10.23939/ujmems2020.02.023.
 7. Korendiy, V. et al. (2020) "Design and operational peculiarities of four-degree-of-freedom double-legged robot with pneumatic drive and turning mechanism", Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science, 6(1), pp. 54–71. doi:10.23939/ujmems2020.01.054.
 8. Zakharov, V. et al. (2019) "Analysis and improvement of design diagrams and mathematical models of vibratory lapping machines", Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science, 5(3–4), pp. 44–56. doi:10.23939/ujmems2019.03-04.044.
 9. Lanets, O., Kachur, O. and Korendiy, V. (2019) "Classical approach to determining the natural frequency of continual subsystem of three-mass inter-resonant vibratory machine", Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science, 5(3–4), pp. 77–87. doi:10.23939/ujmems2019.03-04.077.
 10. Kuzio, I. et al. (2019) "Optimization of geometric parameters of a semi-spheroidal solid oxide fuel cell anode using the 3D stress and strain distribution graphs", Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science, 5(2), pp. 33–42. doi:10.23939/ujmems2019.02.033.
 11. Korendiy, V., Zinko, R. and Cherevko, Y. (2019) "Structural and kinematic analysis of pantograph-type manipulator with three degrees of freedom", Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science, 5(2), pp. 68–82. doi:10.23939/ujmems2019.02.068.
 12. Kuzio, I. et al. (2019) "Substantiation of the shape of a solid oxide fuel cell anode using the stress-strain and shape-dependent crack deceleration approaches", Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science, 5(1), pp. 29–38. doi:10.23939/ujmems2019.01.029.
 13. Korendiy, V., Zinko, R. and Muzychka, D. (2019) "Substantiation of structure and parameters of pneumatic system of mobile robot with orthogonal walking drive", Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science, 5(1), pp. 61–72. doi:10.23939/ujmems2019.01.061.
 14. Korendiy, V.M. et al. (2019) "Substantiation of parameters and modelling the operation of three-mass vibratory conveyer with directed oscillations of the working element", Avtomatizacìâ virobničih procesìv u mašinobuduvannì ta priladobuduvannì, 53, pp. 84–100. doi:10.23939/istcipa2019.53.084.
 15. Корендій В. М., Качур О. Ю. Моделювання та аналіз руху мобільної роботомеханічної системи з крокуючими рушіями // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2019. – № 910. – С. 49–58.
 16. Korendiy, V., Kotsiumbas, O. and Lanets, O. (2019) "Analysis of kinematic and force parameters of leaning-and-shunting door opening mechanism of electric public transport", Scientific journal of the Ternopil national technical university, 93(1), pp. 47–60. doi:10.33108/visnyk_tntu2019.01.047.
 17. Korendiy, V.M., Kotsiumbas, O.Y. and Lanets, O.V. (2019) "Analysis of technical and operational characteristics of turning-and-shunting door opening mechanism of electric public transport", Scientific Bulletin of UNFU, 29(3), pp. 89–95. doi:10.15421/40290319.
 18. Kuzio, I., Zakharov, V. and Korendiy, V. (2018) "Modelling The Process of Dressing The Laps of Vibratory Finishing Machine", Avtomatizacìâ virobničih procesìv u mašinobuduvannì ta priladobuduvannì, 52, pp. 32–42. doi:10.23939/istcipa2018.52.032.
 19. Korendiy, V. (2018) "Substantiation of parameters and motion modelling of two-mass mobile vibratory system with two unbalanced vibration exciters", Avtomatizacìâ virobničih procesìv u mašinobuduvannì ta priladobuduvannì, 52, pp. 16–31. doi:10.23939/istcipa2018.52.016.
 20. Kuzio, I., Zakharov, V. and Korendiy, V. (2018) "Substantiation of inertial, stiffness and excitation parameters of vibratory lapping machine with linear oscillations of laps", Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, 4(2), pp. 26–39. doi:10.23939/ujmems2018.02.026.
 21. Korendiy, V. (2018) "Dynamics of two-mass mobile vibratory robot with electromagnetic drive and vibro-impact operation mode", Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, 4(2), pp. 80–93. doi:10.23939/ujmems2018.02.080.
 22. Korendiy, V. et al. (2018) "Improvement of vibratory conveying and manipulating machines", Scientific journal of the Ternopil national technical university, 92(4), pp. 68–82. doi:10.33108/visnyk_tntu2018.04.068.
 23. Корендій В. М. Удосконалення вібраційних транспортно-маніпулюючих конвеєрів / В.М. Корендій, В. С. Шенбор // Вібрації в техніці та технологіях. – 2018. – № 3 (90). – С. 35–43.
 24. Корендій В. М. Вібраційні транспортно-маніпулюючі конвеєри для пакувального обладнання / В.М. Корендій, О. В. Гаврильченко, В. С. Шенбор // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2018. – № 891. – С. 35–41.
 25. Корендій В.М. Обґрунтування параметрів стаціонарної установки для обмотування піддонів з вантажами / В.М. Корендій, П.Р. Дмитерко, Ю.Я. Новіцький // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018 – №3 (261). – С. 27–38.
 1. Korendiy V., Kachur O. Dynamic behavior of a vibratory plate compactor working on a horizontal elastic-viscous-plastic surface // Advanced manufacturing processes : book of abstracts of the 4th Grabchenko's international conference, Odessa, Ukraine, September 6–9, 2022. – 2022. – C. 80.
 2. Корендій В. М., Коцюмбас О. Й., Янів О. М., Погорілий Ю. О. Імітаційне моделювання руху маніпулятора типу SCARA // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of XI International scientific and practical conference, 19–21 June 2022, Berlin, Germany. – 2022. – C. 214–219.
 3. Корендій В. М., Будько В. І., Деркач Р. Н., Станкевич Б. А. Механізм завантаження контейнерів на шасі вантажного автомобіля // Science, innovations and education: problems and prospects : рroceedings of XI International scientific and practical conference, Tokyo, Japan, 1–3 June 2022. – 2022. – C. 303–311.
 4. Гурський В. М., Корендій В. М., Крот П., Кузьо І. В. Синтез мультичастотних інерційних приводів вібраційних машин // Енергоощадні машини і технології : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2022 р., Київ. – 2022. – C. 54–57.
 5. Корендій В. М., Качур О. Ю., Гурський В. М. Теоретико-експериментальні дослідження руху колісної платформи з кривошипно-шатунним віброударним приводом // Енергоощадні машини і технології : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2022 р., Київ. – 2022. – C. 57–63.
 6. Gursky V., Korendiy V., Krot P., Kachur O., Dmuterko P. Improved designs of inertial and eccentric exciters of vibratory screens and conveyors // Vibroacoustics and diagnostics machinery, devices and structures : рroceedings of 2 nd Scientific сonference, Poznań, 24.11.2021. – 2021. – C. 32.
 7. Korendiy V., Kachur O., Dmyterko P. Kinematic analysis of an oscillatory system of a shaking conveyor-separator // Advanced manufacturing processes : book of abstracts of the 3rd Grabchenko's international conference, Odessa, Ukraine, September 7–10, 2021. – 2021. – C. 98.
 8. Lanets O., Kachur O., Korendiy V., Lozynskyy V. Controllable crank mechanism for exciting oscillations of vibratory equipment // Design, simulation, manufacturing: the Innovation exchange : book of abstracts of the 4th International conference, Lviv, Ukraine, June 8–11, 2021. – 2021. – C. 120.
 9. Корендій В. М., Качур О. Ю., Новіцький Ю. Я., Дмитерко П. Р. Вібраційний бункерний живильник одномасової структури // 15-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 20–21 травня 2021 р. – 2021. – C. 153–155.
 10. Ланець О. С., Качур О. Ю., Корендій В. М. Розрахунок на міцність континуальної ділянки вібромашини // 15-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 20–21 травня 2021 р. – 2021. – C. 8–10.
 11. Корендій В. М. Мобільні вібраційні системи: структури, моделі, особливості розрахунку // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту : матеріали II Міжнародної наукової конференції (Вінниця, 13–15 травня 2021 р.). – 2021. – C. 377–378.
 12. Корендій В. М., Захаров В. М. Моделювання двостороннього притирання торцевих поверхонь циліндричних деталей на вібраційних викінчувальних машинах // Потураєвські читання : тези ХІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 22 квітня 2021 року, Дніпро. – 2021. – C. 36–37.
 13. Гаврильченко О. В., Шенбор В. С., Корендій В. М., Брусенцов В. Г. Вібраційні конвеєри з комбінованими плоскими пружинними блоками // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020 : тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р., Україна, Дніпро. – 2020. – C. 273–276.
 14. Borovets V., Lanets O., Korendiy V., Dmuterko P. Volumetric vibration treatment of machine parts fixed in rotary devices // Advanced manufacturingprocesses : book of abstracts of the 2nd Grabchenko’s international conference, Odessa, Ukraine, September 8-11, 2020. – 2020. – C. 83.
 15. Гаврильченко О. В., Шенбор В. С., Корендій В. М. Особливості побудови та розрахунку вертикального вібраційного класифікатора // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах : тези доповідей I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 28-29 травня 2020 р.). – 2020. – C. 225–227.
 16. Захаров В., Кузьо І. В., Корендій В. М. Удосконалення пружної системи вібраційної притиральної машини з коловими коливаннями робочих органів // Прогресивні технології в машинобудуванні : збірник наукових праць ІX Міжнародної науково-практичної конференції, Львів–Плай (Карпати), 3–7 лютого, 2020 року. – 2020. – C. 84–87.
 17. Гаврильченко О. В., Корендій В. М., Шенбор В. С., Брусенцов В. Г. Автоматизація процесу виготовлення керамічних виробів // Прогресивні технології в машинобудуванні : збірник наукових праць ІX Міжнародної науково-практичної конференції, Львів–Плай (Карпати), 3–7 лютого, 2020 року. – 2020. – C. 60–63.
 18. Гаврильченко О. В., Корендій В. М., Савчин Б. М., Шенбор В. С. Аналіз конструктивних особливостей та дослідження роботи вібраційних трубчастих конвеєрів з електромагнітним приводом // Вібрації в техніці та технологіях : тези доповідей XVIIІ Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 55-річчю факультету автоматизації і інформаційних технологій (Київ, 23–25 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 240–244.
 19. Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р., Новіцький Ю. Я. Моделювання роботи тримасового вібротранспортера з напрямленими коливаннями робочого органа // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 136–138.
 20. Корендій В. М., Качур О. Ю., Гурей В. І., Ланець О. В. Моделювання руху мобільного робота з пневматичним приводом та ортогональним крокуючим рушієм // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 79–80.
 21. Корендій В. М., Гурей В. І., Качур О. Ю. Динаміка руху мобільного вібраційного робота з двома дебалансними віброзбудниками // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 123–125.
 22. Корендій В. М., Гаврильченко О. В., Захаров В. Модернізація технологічного обладнання для вібровикінчувальної обробки // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 121–123.
 23. Корендій В. М., Ланець О. В., Дмитерко П. Р. Мобільні вібротранспортні модулі з плоским рухом робочих органів // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 125–127.
 24. Корендій В. М., Шенбор В. С., Гаврильченко О. В., Шенбор Ю. В. Вібраційні сепаратори для розділення багатокомпонентної суміші після вібраційної обробки // Вібрації в техніці та технологіях : тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 140-річчю випуску інженерів-механіків у Львівській політехніці (Львів, 11–12 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 70–71.
 25. Захаров В., Корендій В. М., Гаврильченко О. В. Динаміка коливної системи вібровикінчувального верстата // Вібрації в техніці та технологіях : тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 140-річчю випуску інженерів-механіків у Львівській політехніці (Львів, 11–12 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 54–55.
 26. Корендій В. М., Качур О. Ю. Динаміка руху мобільного вібраційного робота з віброударним режимом функціонування // Вібрації в техніці та технологіях : тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 140-річчю випуску інженерів-механіків у Львівській політехніці (Львів, 11–12 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 68–69.
 27. Зінько Р. В., Корендій В. М. Моделювання руху привідного мотор-колеса електромобіля // Вібрації в техніці та технологіях : тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 140-річчю випуску інженерів-механіків у Львівській політехніці (Львів, 11–12 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 56–57.
 28. Корендій В. М., Гаврильченко О. В., Захаров В. Удосконалення технологічного обладнання для вібровикінчувальної обробки // Вібрації в техніці та технологіях : тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 140-річчю випуску інженерів-механіків у Львівській політехніці (Львів, 11–12 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 66–67.
 29. Корендій В. М. Снігоприбиральна установка з крокуючими рушіями // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання : збірник наукових статей сімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24–25 травня 2018 р.). – 2018. – C. 283–287.
 30. Корендій В. М. Мобільна транспортно-технологічна машина з крокуючими рушіями для використання в болотистій місцевості // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання : збірник наукових статей сімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24–25 травня 2018 р.). – 2018. – C. 279–282.
 31. Корендій В. М., Дмитерко П. Р., Новіцький Ю. Я. Динаміка руху мобільної роботомеханічної системи з крокуючими рушіями // Сучасні технології в механіці : збірник наукових праць, 19–21 квітня 2018 р., Хмельницький. – 2018. – C. 153–158.
 32. Дмитерко П. Р., Новіцький Ю. Я., Корендій В. М. Дослідження стійкості системи ВПІД під час високошвидкісного фрикційного зміцнення плоских деталей машин // Сучасні технології в механіці : збірник наукових праць, 19–21 квітня 2018 р., Хмельницький. – 2018. – C. 29–33.
 33. Новіцький Ю. Я., Корендій В. М., Дмитерко П. Р. Зменшення амплітуди автоколивань металорізального верстата при обробленні заготовки збірним інструментом // Сучасні технології в механіці : збірник наукових праць, 19–21 квітня 2018 р., Хмельницький. – 2018. – C. 47–51.