Стех Юрій Васильович

Стех Юрій Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри САП

E-mail: Yuriy.V.Stekh@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, енергетичний факультет. 1969-1974.
 • Аспірантура, Ленінградський електротехнічний інститут ім. В.І. Ульянова (Леніна). 1982-1986.
 • Захист кандидатської дисертації на тему "Дослідження і розробка автоматизованої системи схемотехнічного проектування аналогових засобів електровимірювальної техніки. 1987.

Професійна діяльність:

 • 1974 - 1977 - інженер НДЛ-49, Львівський політехнічний інститут.
 • 1977 - 1986 - провідний інженер конструкторського бюро ВО "Мікроприлад".
 • 1986 - 1988 - провідний конструктор конструкторського бюро ВО"Мікроприлад".
 • 1988 - 1990 - головний інженер проектів конструкторського бюро ВО "Мікроприлад".
 • 1990 - 1992 - старший викладач кафедри САП, Львівський політехнічний інститут.
 • 1992 - теперішній час - доцент кафедри САП.

Наукові інтереси:

Mоделювання електронних схем, моделювання електромеханічних систем, штучний інтелект, методи синтезу і оптимізації, теорія алгоритмів, бази даних, технологія розробки великих програмних систем.

Основні публікації:

 1. Лобур М. В., Шварц М. Є., Стех Ю. В. Моделі і методи прогнозування рекомендацій для колаборативних рекомендаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2018. – № 901. – С. 68–75.
 2. Lobur Mykhaylo, Shvarts Mykhaylo, Stekh Yuriy. Application of recommender systems in the design of complex microsystem devices // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, iss. 9. – P. 709–714.
 1. Stekh Yuriy, Lobur Mykhaylo, Shvarts Mykhaylo. Some methods for improving the accuracy of prediction recommendations // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. – С. 46–49.
 2. Lobur M., Shvarts M., Stekh Y. The method and algorithm for increasing diversity in recommendation systems // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 110–114.
 3. Lobur M., Schwarz M., Stekh Y., Demkiv I. Some methods for predicting recommendations for MEMS designer communities // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 196–199. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Лобур М.В., Стех Ю.В., Шварц М.Є. Використання демографічних характеристик користувачів при прогнозуванні рекомендацій // Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій: збірник наукових праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції КМПЗ - 2017 (Рівне, 28-30 вересня 2017 р.). – 2017. – C.139–142.
 2. Лобур М.В., Стех Ю.В., Шварц М.Є. Метод прогнозування рекомендацій з врахуванням інтересу спільноти користувачів // Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій: збірник наукових праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції КМПЗ - 2017 (Рівне, 28-30 вересня 2017 р.). – 2017. – C.135–138.
 3. Шварц М.Є., Стех Ю.В. Моделі і методи побудови рекомендаційних систем // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.37–38.
 4. Schwarz M., Lobur M., Stekh Y. Analysis of the effectiveness of similarity measures for recommender systems // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.275–277. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Schwarz M., Lobur M., Stekh Y. Some trends in modern recommender systems // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.167–169. (SciVerse SCOPUS).
 6. Muhaylo Lobyr, Mykhaylo Schwarz, Yuriy Stekh. The method of sequential clustering for predicting recommendations // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.19–20.
 1. Y. Stekh, M. Lobur, V. Artsibasov**, V. Chystjak***. Fuzzy Model for Recommender Systems // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 64-67 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 2. Y. Stekh, M. Lobur, V. Artsibasov**, V. Chystyak***. Methods and Tools for Building Recommender Systems // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.300-305-Парал.тит.арк.англ.
 1. Y.Stekh, V.Artsibasov. Some methods in software development recommendation systems. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2013. - С. 74-78. - (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 777).
 2. Yuri Stekh, Mykhaylo Lobur, Vitaliy Artsibasov. Methods and Models in Trust Recommendation Systems // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.137-138-Парал.тит.арк.англ.
 3. Yuriy Steh, Danylo Vivchar. Realisation Of The Network Illumination Managing With The Help Of Websocket Protocol Based On Arduino And Raspberry Pi Platforms // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.146-147-Парал.тит.арк.англ.
 4. Stekh Yuri, Lobur Mykhaylo, Artsibasov Vitalij, Lobur Orest, Chystyak Vitalij, Veres Oleh, Rishnyak Ihor. Rating Based Recommender System // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.106-108-Парал.тит.арк.англ.
 5. Yuri Stekh, Mykhaylo Lobur, Vitaliy Artsibasov, Oleg Glushko. Fuzzy Model for Recommendation Systems // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.155-158-Парал.тит.арк.англ.
 1. M. Lobur, Y. Stekh, V. Artsibasov, R. Zdrok. Models and Methods in Recommendation and WEB-recommendation Systems // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали восьмої міжнар.конф. CSIT'2013, 11-16 листоп. 2013, Львів, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.77-80.
 2. M. Lobur, Y. Stekh, V. Artsibasov, R. Zdrok. Some Methods for Computing Similarity in Recomender Systems. // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали восьмої міжнар.конф. CSIT'2013, 11-16 листоп. 2013, Львів, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.158.
 3. Mykhajlo Lobur, Yuri Stekh, V. Artsibasov, Oleh Druzhynets. Application of the data mining methods for implementation of the recommendation // САПР в машинобудуванні : матеріали двадцять першої міжнар. конф. CADMD2013, 11-12 жовтня 2013, Ланцут, Польща / В.: Видавництво Варшавської політехніки, 2013. - C.29-30.
 4. Stekh Y., Artsibasov V. Models and methods for building web recommendation systems. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.75-78. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 747.
 5. Stekh Yuri, Lobur Mykhaylo, Artsibasov Vitalij, Lobur Orest. Implementation Models and Methods in Recommendation System. // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C. 165-166.
 6. Y.Stekh, V. Artsibasov. Adaptive clustering algorithm for recommender systems. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.55-58. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка"; №747.
 7. Yuri Stekh, Mykhoylo Lobur, Vitalij Artsibasov. Collaborative Filtering Recommender System on the Memory-Based Algorithms // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.346-350.
 8. Yuriy Steh, Oksana Dyka, Vitaliy Arcibasov. Development of Objects-oriented Databases Microelectronik Components // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали восьмої міжнар.конф. CSIT'2013, 11-16 листоп. 2013, Львів, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C. 81-83.
 9. Лобур М.В., Стех Ю.В., Арцибасов В.С., Лобур О.В. Алгоритмічне і програмне забезпечення рекомендаційної системи // Збірник праць II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Компютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій" Львів 2013, С. 98-99.
 1. Yuri Stekh, Mykhaylo Lobur, Vitalij Artsibasov. Research and Development of Methods and Algorithms Non-hierarchical Clustering. Radioelectronics & Informatics. Scientific and Technical Journal, № 4 (55).-Kharkov. September - December, 2011.-Pp. 60-64.
 2. Yuri Stekh, Mykhoylo Lobur, Vitalij Artsibasov. Clustering Algorithm for Recommender Systems. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp.155-157.
 1. Yu.Stekh, M. Lobur, Faisal M.E Sardieh, M. Dombrova, V. Artsibasov. Development and Study of Clustering Algorithms for Large Sets of Data. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 202-204.
 2. Y. Stekh, M. Lobur, Faisal M.E. Sardieh, M. Dombrova, V. Artsibasov . Research And Development Of Methods And Algorithms Non-Hierarchical Clustering. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 205-207.
 3. Oleg Kobyrynka, Yurij Stekh, Oleksandr Markelov. Comparison analysis of methods implemented in MATHLAB for fuzzy logic algorithms. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 239-240.
 4. Mykhaylo Lobur, Yuri Stekh, Vitalij Artsibasov. Challenges in Knowledge Discovery and Data Mining. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 232-233.
 5. Yuri Stekh, Alina Logvinenko, Mykhaylo Lobur,Vitalij Artsibasov. Models and Mothods for BuildingWebRecomendation Systems. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - P.314.
 1. Yuri Stekh, Faisal M.E. Sardieh, Mykhaylo Lobur, Mykhaylo Dombrova. Algorithm for Clustering Web Documents. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010. Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 187.
 2. Y. Stekh, Fajsal M.E.Sardieh, A.Kernyttskyy, M. Dombrova. Estimation of Optimal Clustering Results. Proc.of the VIth International Conference CSIT 2010. - Lviv, Ukraine. 2010- Pp. 173-174.
 3. Yuri Stekh, Fajsal M.E. Sardieh, Mykhaylo Lobur. System for a Cluster Analysis. Conference TCSET'2010 Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 23- 27.- Lviv-Slavske, Ukraine. 2010.- Pp. 236.
 1. Стех Ю.В., Файсал М.Е. Сардіх, Лобур М.В., Керницький А.Б. Алгоритм пошуку оптимальної кількості кластерів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", № 651.- Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка», 2009. -C. 131-134.
 2. Стех Ю.В., Файсал М.Е. Сардіх, Лобур М.В., Керницький А.Б. , Алгоритм пошуку оптимальної кількості кластерів, Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник НУ "Львівська політехніка" № 651 .- Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 131-134.
 3. Yuri Stekh, Fajsal M.E. Sardieh, Mykhaylo Lobur, Neural Network Based Clustering Algorithm, Proceedings of the of the Vth International Conference MEMSTECH 2009 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 168.
 4. Mykhaylo Lobur, Yuri Stekh, Fajsal M.E. Sardieh, Andriy Kernytskyy, Graphical System for Pattern Recognition, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 483.
 5. Mykhaylo Lobur, Yuri Stekh, Fajsal M.E. Sardieh, Neural Network Based Clustering Algorithm, Proceeding of the Vth International Conference MEMSTECH 2009 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 168-169.
 1. Yuri Stekh, Fajsal M.E. Sardieh, Andriy Kernytskyy, Roman Nykyforchyn. Dialog Graphical System Of Classification With The Help Of Distance Function // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on “CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems.”-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.88-89.
 2. M.Lobur, Yu. Stekh, A.Kernytskyy, Faisal M.E. Sardieh Some Trends in Knowledge Discovery and Data Mining// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.95-97.
 1. Yuri Stekh, Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Lobur. Hierarchical Clustering Algorithms for Large Datasets. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії. //Матеріали міжнародної конференції TCSET’2006. 28 лютого -4 березня 2006 р. Львів-Славсько, Україна, с. 388-390.
 2. Stekh Y. Two Clustering Algoritms for Large Datasets. // Proceeding of XIV Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Mashinery Design. Inplementation and Education Problems", CADMD’2006, Polyana, Ukraine, 22-23, 2006, pp.110-112.
 1. Стех Ю.В., Керницький А.Б. Алгоритми ієрархічноїх кластеризаціїдля великих множин документів. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.68-73.
 2. Yuri Stekh. Hierarhical Clustering Algorithms for Document Datasets. //Proc.of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 1. Стех Ю.В., Керницький А. Дослідження математичного забезпечення алгоритмів стиснення цифрових зображень. Вісник НУ "Львівська політехніка", №501. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с. 75-82.
 1. Довгалюк І.С., Стех Ю.В. Автоматизована система електронного архіву підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №471, 2003, с.31-40.
 1. Стех Ю., Керницький А. Аналіз технології клієнт-сервер у сучасних системах управління базами даних // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 141-145.
 1. Керницкий А.Б., Стех Ю.В. Комбінований алгоритм для рішення задач глобольної параметричної оптимізації складних мікроелектронніх схем. Теми доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів, 1997, 2 с.
 1. Керницький А.Б., Мотика І.І., Стех Ю.В. Архітектура діалогової оболонки для створення експертних систем. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна. Львів). - С.32-33.
 1. А.Б.Керницький, В.В.Смірнов, Ю.В.Стех. Експертна система прогнозування призового стану науково-виробничого підрозділу. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 2. В.С.Калашник, А.Б.Керницький. Ю.В.Стех. Учбово-дослідна система кластерної обробки даних по критерію відстані. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 3. А.В.Керницький, Ю.В.Стех. Діалогова оболонка для створення експертних систем. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 1. Коваль В.O., Ілюк І.Є., Стех Ю.В. Архітектура експертної системи моделювання і діагностики технологічного процесу виробництва інтегральних схем. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.18.
 2. Гранат П.П., Стех Ю.В., Коваль В.О. Моделі представлення знань та логічного виводу в експертній системі моделювання і діагностики технологічного процесу виробництва інтегральних схем. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.19.
 3. Стех Ю.В. Буквенно-символьний метод розрахунку схемних функцій для САПР ВІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.44.
 4. Стех Ю.В., Марків Я.С., Коваль В.Я. Методика діагностик технологічного процесу виробництва ВІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Високі технології в проектуванні технічних пристроїв та автоматизованих систем", Воронеж, 1993.
 5. Мотика І.І., Стех Ю.В. Комбінований ітераційний алгоритм розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв"; Вісник Львівського Політехнічного інституту, №272, 1993р., ст.52.
 1. Стех Ю. В. Алгоритм розв'язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь для задач проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв" №264, Львів 1992 р., с. 54-56.
 1. Ю.В. Стех. Диакоптические адаптивные алгоритмы статического анализа БИС, В кн. Опыт разработки и применения приборно-технологических САПР. Тезисы докладов школы-семинара (23-28 февраля 1991 г.) Львов: ЛПО "Полярон", 1991, стр. 95.
 1. Дмитревич Г.Д., Давимука С.А., Стех Ю.В. Адаптивный алгоритм продолжения решения по параметру для задач анализа электронных схем. - Республиканский межведомственный научно-технический сборник, вып. 41, "Теоретическая электротехника", Львов, Вища школа, 1986, 6 с.
 1. Давимука С.А., Стех Ю.В. Реализация свойств адаптации в системе автоматизированного схемотехнического проектирования микроэлектронных средств электроизмерительной техники. - Известия ЛЭТИ, вып. 360, Автоматизированное проектирование в радиоэлектронике и приборостроении, Львов, 1985 р.