Участь викладачів кафедри у конференціях (1992 рік)

 1. Коваль В. 0., Аксьонов О. В. Інтегральний монітор фізико-топологічного моделювання ІС. - Міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в науці та бізнесі" Праці міжнародної конференції, Гурзуф, 1992 р.
 2. П. П. Гранат, П. Д. Луців, Я. С. Марків. Комплекс програм обробки і експертного аналізу експериментальних даних. - Тези доповідей міжнародного семінару "Моделювання та контроль якості в задачах забезпечення надійності радіоелектронних пристроїв", Шауляй, 1992 р.
 3. П. П. Гранат, П. Д. Луців, Я. С. Марків. Методика обробки і експертної оцінки експериментальних даних. Тези доповідей 3-ї міжнародної конференції "Інтелектуальні САПР", Таганрог, 1992 р.
 4. П. П. Гранат. Метод діагностики відмов ВІС, заснований на розпізнаванні образів. Тези доповідей 3-ї міжнародної конференції "Інтелектуальні САПР", Таганрог, 1992 р.
 5. С. П. Ткаченко, В. І, Лівчак, В. В. Пастернак. Спеціалізований графічний редактор САПР ГІМС "ТОПОС". 3-я міжнародна конференція "Інтелектуальні САПР", Дівноморське, вересень 1992 р.
 6. О. В. Аксьонов, С. П. Ткаченко. Система проектування аналогових напівпровідникових ІС. 3-я міжнародна конференція "Інтелектуальні САПР", Дівноморське, вересень 1992 р.

Виступи на 49 науково-технічній конференції ЛПІ

 1. Коваль В. 0. Моделювання та діагностика ТП виробництва ВІС в середовищі інтегральних САПР.
 2. Мотика І. І. Концепція побудови учбово-дослідної САПР.
 3. Федасюк Д. В. Моделювання теплообміну конструкцій інтегральних схем з врахуванням виводів.
 4. Фармага І. В. Розробка адаптових методів моделювання температурних полів в конструкціях МЕП для інтегрованих САПР.
 5. Стецюк О. О. Інформаційне забезпечення теплового проектування МЕП
 6. Близнюк М. Б., Горук І. Є. Оптимізаційні моделі в задачах призначення допусків на параметри елементів ГІС.
 7. Каркульовський В. І. Автоматизований аналіз та проектування віброзахисних систем РЕЗ.
 8. Ткаченко С. П. Шляхи розвитку САПР ГІМС "ТОПОС".
 9. Пастернак В. В. Підвищення ефективності графічного редактора САПР "ТОПОС".
 10. Лівчак В. І. Модель компонента з гнучкими виводами для автоматизованого трасування.
 11. Чура І. І. Відновлення схеми в підсистемі верифікації топології.
 12. Лобур М. В. Моделювання процесів термічного окислення напівпровідникових ІС.
 13. Стех Ю. В. Концепція експертної системи діагностики технологічного процесу виробництва напівпровідникових ІС.
 14. Аксьонов О. В. Система топологічного проектування аналогових напівпровідникових ІС: постановка задачі.
 15. Гранат П. П., Василишин Р. М. Методи діагностики технологічних процесів виробництва ВІС.
 16. Теслюк В. М. Числові методи розрахунку профілів легуючих домішок у напівпровідниковій структурі.
 17. Луців П. Д. Інструментальні засоби побудови експертної системи діагностики технологічного процесу виробництва напівпровідникових ІС.
 18. Марків Я. С. Методика обробки експериментальних даних в експертній системі діагностики технологічного процесу виробництва напівпровідникових ІС.