Участь викладачів кафедри у конференціях (1995 рік)

 1. А.В.Керницький, Ю.В.Стех. Діалогова оболонка для створення експертних систем. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 2. А.Б.Керницький, В.В.Смірнов, Ю.В.Стех. Експертна система прогнозування призового стану науково-виробничого підрозділу. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 3. В.О.Коваль, П.П.Гранат, Ю.В.Підлипний, Я.М.Сарапін. Рівні діагностування технологічних процесів виробництва інтегральних схем. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 4. В.М.Теслюк. Дифузійна математична модель впровадження домішок. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 5. А.В.Назар, В.Г.Саваневський, Д.М.Сенчишин. Моделі даних в задачах моделювання технологічних процесів виготовлення ВІС. - Науково технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 6. П.П.Гранат, А.В.Назар. Методика розробки діалогових систем для задач технологічного аналізу. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки". 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 7. Н.В.Гармаш, В.В.Григор'ев, Г.Г.Масютін, М.М.Нестеров, Р.Т.Панчак, Л.В.Усова. Підсистема технологічної підготовки серійного виробництва друкованих плат телевізійної техніки. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 8. В.М.Теслюк, В.В.Пастернак, В.О.Романко. Двовимірне моделювання дифузійних процесів. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 9. О.М.Матвійків, І.С.Лаховська. Моделювання газоепітаксійних процесів у технології ІС. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 10. О.М.Матвійків. Пакет програм моделювання процесів осадження плівкових полікристалічних МОПФХО-шарів. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 11. А.Б.Романюк, М.Г.Райвич. Теоретичні основи розробки кінетично-топологічних моделей напівпровідникових структур. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 12. В.С.Калашник:. А.Б.Керницький. Ю.В.Стех. Учбово-дослідна система кластерної обробки даних по критерію відстані. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 13. М.Б.Михальчук, Д.В.Федасюк. Розробка графічного інтерфейсу системи теплового моделювання МЕП в середовищі UNIX - XWINDOW. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки". 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 14. Я.О.Василив, С.П.Новосядлий, О.О.Павлів, П.П.Гранат. (Івано-Франківськ). Вибір нових інструментальних засобів і оптимального маршруту проектування великих інтегральних мікросхем. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 литого 1995р., Україна, Львів.
 15. В.В.Григор'ев, Г.Г.Масютін, Р.Т.Панчак. Структура інформаційного забезпечення САПР друкованих плат "ЕЛЕКТРОН" - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 16. Н.В.Гармаш, В.В.Григор'ев. Г.Г.Масютін, Р.Т.Панчак. Автоматизація формування інформації для маркування друкованих плат в САПР "ЕЛЕКТРОН" - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 17. Г.Г.Масютін, И.М.Нестеров, Р.Т.Панчак. Структура та принципи побудови підсистеми технологічних перетворень топології в САПР ДП "ЕЛЕКТРОН" - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки",20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 18. В.В. Григор'ев, Г.Г.Масютін, Р.Т.Панчак. Структура, принципи побудови та досвід експлуатації САПР високотехнологічних друкованих плат "ЕЛЕКТРОН" - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 19. М.Г. Райвич. Розрахунок та ідентифікація статичних параметрів моделі Гумеля-Пуна біполярних транзисторів. -Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 20. В.О.Коваль, М.Б.Близнюк, І.Я.Казимира. Методика побудови і використання спрощених моделей ІС в задачах призначення допусків. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 21. І.Я.Казимира. - Квазіоптимальний алгоритм перенумерації вузлів схем. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 22. С.П.Ткаченко, І.І.Чура Екстракція схеми електричної принципової з топології ГІС. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 23. І.І.Чура. Комбінований хвильовий алгоритм для перевірки конструкторсько-технологічних обмежень на топології МЕП. -Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 24. Н.О.Шпак. Алгоритм призначення зовнішніх мереж матричних ВІС. - Науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 2О-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 25. Д.В.Федасюк, М.Б.Михальчук. МОНСТР: програмна система теплового проектування мікроелектронних пристроїв. - 5-та міжнародна науково-практична конференція "Україномовне програмне забезпечення УКРСОФТ-95", 18-20 жовтня 1995р.
 26. Vladimir A. Koval, Dmytro V.Fedasyuk, Igor W.Farmaga, Myroslav B. Mikhalchuk. MONSTR: The similator for thermal design of electronic systems. - 2nd Advanced Training Courses Mixed design of ylsi circuits — education of computer aided design of modern ylsi circuits. - Krakov, Poland, 29-31 May 1995.
 27. Viadimir A.Koval, Dniytro V. Fedasyuk. Multilevel Thermal simulation of MCM's by Systems "MONSTER-M". The European Design and Test Conference Paris 1995.
 28. Vladimir A. Koval, Dmytro V. Fedasyuk. Thermal simulation of the semiconductor IC's: General and practical approach. — International Workshop on Thermal investigations of ICs and Microstructures, September 25-26, 1995 Grenoble France.