Участь викладачів кафедри у конференціях (1993 рік)

 1. Коваль В.О., Бідник Д.І.. Корбецький Р.В., Остапчук А.І. Багаторівневе забезпечення технологічної відтворюваності ІС в середовищі САПР/САПР ТП Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці". Львів- (23-28 лютого 1993).
 2. Ілюк І.Е., Гранат П.П., Марків Я.С. Систематизація та класифікація контролюючих параметрів і дефектів при виробництві ІС. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.10.
 3. Луців П.Д. Методи та інструментальні засоби розробки діалогових програмних систем. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.15.
 4. Луців П.Д., Александров Е.В. Методика діагностики причин браку при виготовленні напівпровідникових ІС засобами експертних систем. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.16.
 5. Саваневський В.В., Перегінський В.П., Луців П.Д. Підтримка рішень при управлінні технологічним процесом виробництва напівпровідникових ІС. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.17.
 6. Коваль В.О., Ілюк І.Е., Стех Ю.В. Архітектура експертної системи моделювання і діагностики технологічного процесу виробництва інтегральних схем. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.18.
 7. Гранат П.П., Стех Ю.В., Коваль В.Я. Моделі представлення знань та логічного виводу в експертній системі моделювання і діагностики технологічного процесу виробництва інтегральних схем. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці ", Львів-1993, ст.19.
 8. Коваль В.О., Гранат П.П.. Теслюк В.М. Методика моделювання технологічних процесів виробництва ІС. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.20.
 9. Близнюк М.Б., Горук І.Є. Оцінка ефективності оптимізаційних моделей в задачах призначення допусків Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.31.
 10. Луців П.Д., Романюк А.В., Процик А.С. Метод розрахунку пасивних елементів при наскрізному моделюванні ІС. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.34.
 11. Марків Я.С., Підлипний Ю.В. Підсистема побудови математичних моделей об'єкту діагностики при виробництві ВІС. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.35.
 12. Марків Я.С., Бобало С.І. Метод діагностики технологічного процесу виробництва ІС по результатах тестового контролю. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.36.
 13. Мотика І.І., Каркульовський В.І. Ієрархія моделей для моделювання механіки РЕЗ. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.43.
 14. Стех Ю.В. Буквенно-символьний метод розрахунку схемних функцій для САПР ВІС. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.44.
 15. Ткаченко С.П., Лівчак В.І., Аксьонов В.О., Корпильов Д.В. Розміщення елементів біполярних ІС. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.45.
 16. Ткаченко С.П., Лівчак В.І., Романюк А.В. Автотрасування з'єднань ГІМС. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.46.
 17. Лівчак В.І., Пастернак В.В., Ткаченко С.П. Графічний редактор для проектування ГІМС. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.52.
 18. Чура І.І., Вартій А.Ю. Представлення даних топології МЕЗ для рішення задач верифікації. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.54.
 19. Воблий О.М., Костюк І.В.. Мотика І.І. Моделювання високотемпературних технологічних операцій виготовлення товстоплівкових резисторів. Науково-технічна конференція "Досвід розробки І застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.56.
 20. Федасюк Д.В., Степанюк Ю.В. Математична модель теплообміну конструкцій ІС з врахуванням виводів. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.58.
 21. Стецюк О.О., Степашок Ю.В., Федасюк Д.В. Програмно-методичний комплекс "МОНСТР-ІС". Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.60.
 22. Гранат П.П., Корпильов Д.В. Графічний редактор генерації і редагування топології ІС. Науково-технічна конференція "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.70.
 23. Стех Ю.В., Марків Я.С., Коваль В.Я. Методика діагностики технологічного процесу виробництва ВІС. Збірник тезі в доповідей науково-практичної конференції "Високі технології в проектуванні технічних пристроїв та автоматизованих систем", Воронеж, 1993.
 24. Гранат П.П., Ромашок А.Б., Райвич М.Г. Принципи розробки оптимальної і універсальної системи фізико-топологічного моделювання напівпровідникових пристроїв. Науково-практична конференція "Високі технології в проектуванні технічних пристроїв та автоматизованих систем", Воронеж, 1993.
 25. Гранат П.П., Процик А.С., Теслюк В.М. Програмне-методичний комплекс моделювання технологічних процесів виробництва ІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Високі технології в проектуванні технічних пристроїв та автоматизованих систем", Воронеж, 1993.
 26. Коваль В.О., Фармага І.В., Федасюк Д.В., Остапчук А.І. Міжнародна конференція EURO-DAC 93, м. Гамбург (Німеччина) "CAD: The Nemurical and Analtical Metods Combined for the Analysis of ICВ Thermal Fild"
 27. Мотика I.I., Каркульовський В.І. Застосування методів теорії мереж для моделювання механічних систем. Науково-практична конференція "Машинне моделювання і забезпечення надійності мікроелектронних пристроїв", м. Запоріжжя (6-10 вересня 1993).

Доповіді на 50-ій науково-технічній конференції ДУ "ЛП"

 1. Стех Ю.В. Алгоритмічна оцінка точності рішення задач, статичного аналізу РЕА.
 2. Стех Ю.В. Програмна система для проведення лабораторного практикуму за структурами даних у курсі "Інформаційне забезпечення САПР".
 3. Стех Ю.В. Програмна система для проведення лабораторного практикуму за структурами даних у курсі "Штучний інтелект в САПР".
 4. Лівчак В.І. Нова версія графічного редактора проектування ТОПОЛОГІЯ ГІС.
 5. Чура І.І. Методологія рішення задач верифікації в конструкторських САПР МЕП".
 6. Бобало С.І. Алгоритми оптимізації траєкторії шпинделя при свердлінні отворів друкованих плат.
 7. Каркульовський В.І. Особливості автоматизованого проектування віброзахисних систем РЕЗ.
 8. Коваль В.Я. Побудова ознакового простору характеристик напівпровідникових ІС.
 9. Теслюк В.М. Побудова математичних моделей термічної дифузії в кремній.
 10. Романюк А.Б. Числове фізико-топологічнє моделювання елементів напівпровідникових ІС
 11. Федасюк Д.В. Моделювання теплових режимів напівпровідникових ІС
 12. Фармага І.В. розробка адаптованих методів моделювання температурних полів у МЕП інтегрованих САП