Участь викладачів кафедри у конференціях (1996 рік)

 1. Коваль В.О. Комп'ютерні системи проектування. Перспективи розвитку. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 2. Ткаченко С.П., Якименко В.І. Автоматичне дотрасування з'єднань ГІС. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки Інженерних кадрів", (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 3. Ткаченко С.П., Чура І.І. Програмне забезпечення підсистеми структурної верифікації конструкторської САПР "ТОПОС" - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 4. Близнюк М.Б., Казимира І.Я. Рішення задачі багатокритеріальної параметричної оптимізації: один з підходів - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки ї виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 5. Близнюк М.Б.. Казимира І.Я. Програмна система побудови спрощених моделей електронних схем - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 6. Керницький А.Б., Мотика І.І., Стех Ю.В. Архітектура діалогової оболонки для створення експертних систем. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 7. Гранат П.П.. Сухорольський М.А., Романюк А.Б., Діденко В.0. Рішення задач фізико-топологічного моделювання елементів ІС з застосуванням методу граничних елементів. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 8. Гранат П.П., Назар А.В., Романко В.О., Грушевая Н.А. Методи автоматизованого математичного моделювання технологічних процесів виробництва ІС. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 9. Теслюк В.М., Романко В.O., Корбецький О.Р.. Назар А.В. Моделювання дифузійних процесів методом скінченних елементів. Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 10. Федасюк Д.В. Моделювання і аналіз температурного поля кристала ІС встановленого на жорсткі виводи. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки Інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 11. Коваль В.0., Матвійків О.М. Аналіз газодинамічних процесів в мікроелектронній технології методом скінчених елементів. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 12. Підлипний Ю.В., Коваль В.Я. Попередня обробка результатів тестових контролів. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 13. Долгов Ю.С., Коваль В.Я.. Підлипний Ю.В. Генератор статистичного багаторівневого моделювання технологічних процесів виготовлення ІС. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 14. Мотика I.I., Нестор Н.І. Метод аналізу виробничих похибок. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 15. Лобур М.В., Котлярова Ю.А. Автоматизована система опрацювання вхідної інформації. - Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів. (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів).
 16. V.A. Koval, D V. FedasyuK The MCM's Thermal Testing -14th IEEE VLSI TEST SYMPOSIUM. April 28 - Mау 1 1996 Princeton, New Jersey, USA
 17. Koval V.A., Fedasyuk D.V. 3D transient thermal simulation of microelectronic system - Interriatiorial Worshop on Thermal Investigations of ICs and Microstructures, Budapest Hungary, 25-27 September 1996.
 18. Vladimir A Koval, Mykola B. Blyzniuk, Irena Ya. Kazymyra. Acceleration of Circuit Design: One of the Approaches, 3rd Advanced Training Course "Mixed Design of Integrated circuits and systems", Lodz, Poland, 30 May - 1 June 1996, pp. 113-118.
 19. Vladimir A. Koval, Dmytro V. Fedasyuk Thermal analysis and modeling of the flip-chip bonding. The analytical approach. Proceeding of the 3rd Advanced Tvalning Course "Mixed Design of Integrated circuits and systems", Lodz, Poland, 30 May - 1 June 1996, pp. 113-118.