Участь викладачів кафедри у конференціях (1994 рік)

 1. Vladimir Koval, Igor W. Farmaga, Andrzej I.Strojwas, Steven W. Director MONSTR: A Complete Thermal Simulator of Electronic Systems/ - 31s Design Automation Conference, San Diego, CA, June 6-10, 1994.
 2. Теслюк В.М., Романко В.О. Розробка математичних моделей аналізу дифузійних процесів в напівпровідникових структурах. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994 р., Україна Львів.
 3. Теслюк В.М., Назар А.В. Математична модель формування епітаксійних шарів. Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994р., Україна Львів.
 4. Гранат П.П., Романюк А.Б., Райвич М.Г. Вибір початкових наближень для аналізу статичних процесів в напівпровідникових структурах. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994 р., Україна Львів.
 5. Романюк А.Б., Райвіч М.Г. Аналіз статичних параметрів компонентів напівпровідникових ІС. - міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994 р., Україна Львів.
 6. Коваль В.О., Гранат П.П. Система наскрізного фізико-технологічного аналізу напівпровідникових ІС. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 23-27 лютого 1994 р., Україна Львів.
 7. Коваль В.О., Федасюк Д.В., Фармага І.В. Система моделювання і аналізу стаціонарних і нестаціонарних теплових режимів мікроелектронних пристроїв "МОНСТР". - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994 р., Україна Львів.
 8. Федасюк Д.В. Декомпозиційні моделі і методи теплового проектування мікроелектронних пристроїв. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994 р., Україна Львів.
 9. Бобало С.І., Мотика І.І. Оптимізація траєкторії переміщення шпинделя при свердлінні друкованих плат. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994 р., Україна Львів.
 10. Василів Я.О., Лівчак В.І., Ткаченко С.ІІ. Наскрізне проектування тонкоплівкових гібридних інтегральних схем. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994 р.. Україна Львів.
 11. Павлів О.О., Ткаченко С.П.. Чура І.І. Методика перевірки відповідності спроектованої топології НЕП вхідній принциповій схемі. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних Засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994р., Україна Львів.
 12. Гранат П.П., Коваль В.Я.. Підлипний Ю.В. Систематизація технологічних операцій, рівнів контролю та діагностики процесу виробництва ІС. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994р., Україна Львів.
 13. Гранат П.П., Коваль В.Я., Рудницький В.І. Використання методу головних компонент для аналізу результатів тестового контролю. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки І виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994 р., Україна Львів.
 14. Підлипний Ю.В., Рудницький В.І. Методи статистичного аналізу технологічних процесів виробництва ІС. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994 р., Україна Львів.
 15. Лаховська І.С., Мотика І.І. Моделі діалогових систем. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", 21-27 лютого 1994 р., Україна Львів.