Вісник № 711, 2011 рік

УДК 621.382 Детальна інформація

Теорія і методи проектування складних систем

Лобур М., Матвійків О., Файтас О.
Методи спектроскопії та обробка даних спектрального аналізу

Okulicz К., Wrobel J.
Non classical approach to optimization of manufacturing processes

Інструментальні засоби автоматизованого проектування

Маркелов О.
Класифікація інтерактивних взаємодій користувача з програмним забезпеченням

Кривий P., Ткаченко С., Теслюк В., Зелінський А.
Особливості розроблення веб-систем для еволюційних обчислень

Рикмас Р.
Порівняння ефективності реалізацій ШПФ у програмних бібліотеках

Марікуца У., Березюк Б., Фармага І.
Особливості побудови програмного забезпечення системи моніторингу навколишнього середовища

Lukaszewicz A.
Optimal design of unmanned aerial vehicles using parametric CAX systems

Методи та алгоритми проектування

Федасюк Д., Муха Т.
Знаходження розв'язку нелінійної задачі теплопровідності з використанням випаровування для інтенсифікації тепловідведення

Процько І.
Аналіз алгебраїчної системи аргументів для простого обсягу ДПФ

Методи моделювання об'єктів проектування

Василюк Я., Теслюк В.
Розроблення чотирирівневої моделі онтології автоматизації синтезу МЕМС

Андрійчук М., Ткачук В.
Моделювання середовища із заданою магнітною проникністю на основі асимптотичного розв'язку задачі електромагнітного розсіяння

Готра 3., Голяка Р, Юрчак І., Марусенкова Т.
Алгоритм синтезу SPICE схем заміщення гальваномагнітних перетворювачів Холла

Крошний І., Соколовський Я.
Математичне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння

Соколовський Я., Бакалець А., Мокрицька О.
Математичне моделювання та аналіз деформаційно-релаксаційного стану в деревині у процесі сушіння

Маєвський В., Вус А.
Моделювання розпилювання колоди розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми

Лобур М., Фармага І., Шмігельський П.
Моделювання процесів теплообміну в нанокомпозитах

Дупак Б.
Основні деформації кантелівера механічного типу

Branowski В., Rychlik М., Sydor М., Zablocki М.
Graphic 3D ergonomic database in evaluation of virtual models of kitchen design/adaptation for needs of handicapped persons

Pohl P., Wolpiuk M.
Local modification of scrcw connections in wood-based composites

Інформаційні технології проектування

Лебедева О.
Управління конфліктами на основі розуміння цілей учасників колективного проектування

Мазур В., Каркульовський В., Мотика І.
Управління інтелектуальним роботом для виконання операцій в обмеженому просторі

Тимощук П., Тимощук М.
Існування та единість встановлених станів аналогової нейронної схеми визначення найбільших сигналів

Романюк А., Сундутова І., Романишин М.
Методи вирішення лексичної багатозначності. Використання WORDNET для вирішення проблем багатозначності

Романюк А., Кваснюк Г., Романишин М.
Розпізнавання багатослівних конструкцій

Степанюк С.
Аналіз висхідної IKN-моделі зорової уваги

Редакційна колегія
Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур
Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович
Відповідальний секретар к.т.н., асистент Кривий Ростислав Зіновійович
Члени редколегії
професор, д-р техн. наук Лобур М.В.
доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.
асистент, канд. техн. наук Кривий Р.З.
професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.
професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.
професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.
професор, д-р техн. наук Русин Б.П.
професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.
професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.
професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.
професор, д-р техн. наук Теслюк В.М.
професор, канд. техн. наук Мотика І.І.
доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.
доцент, канд. техн. наук Матвійків О.М.
Рекомендувала Вчена рада Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 40 від 22.02.2011)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об'єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп'ютерних систем проектування.