Вісник № 685, 2010 рік

УДК 621.382 Детальна інформація

Теорія і методи проектування складних систем

Пасічник В.В., Іванущак Н.М.
Дослідження, моделювання та проектування складних мереж

Овсяк О.В.
Розширення алгебри алгоритмів аксіомами операцій циклів

Романюк А.Б., Романишин М.М.
Модель семантики в лінгвістичній теорії FUNCTIONAL DISCOURSE GRAMMAR

Мазур В.В.
Потокові моделі транспортної мережі міста

Верес Ю.О.
Розподіл обмежених ресурсів в управлінні проектами

Моделювання об'єктів проектування

Тимощук П.В.
Математична модель нейронної схеми типу "K-WINNERS-TAKE-ALL" обробки дискретизованих сигналів

Кужидловський К., Лобур М.М., Фармага І.В., Матвійків О.М.
Інформаційно-розрахунковий метод для визначення теплофізичних характеристик композитних матеріалів

Мотика І.І., Недоступ Л.А., Нестор Н.І.
Моделювання статистичних характеристик технологічних процесів

Мельник М.Р.
Дослідження точності методів визначення ефективності шумозахисних бар'єрів

Андрійчук M.І.
Моделювання середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення на основі характеристик розсіяння електромагнітного поля

Харченко Є.В., Колесник К.К., Панчак Р.Т.
Математичне моделювання стопорних режимів роботи помпового агрегату стенда для випробування гідравлічної апаратури

Теслюк В.М., Каркульовський Б.В.
Дослідження впливу конструкцій анкерів на роботу ємнісних акселерометрів

Поліщук У.В., Цимбал Ю.В., Юрчак І.Ю.
Метод каскадного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання

Кравець П.О.
Адаптивне становлення ходи робота-анімата

Продеус A.M., Клімков В.А.
Про вплив ревербераційної перешкоди на точність вимірювання функції розподілу рівнів мовного сигналу

Методи та алгоритми проектування

Лобур М.В., Матвійків О.М., Дмитришин Б.Б., Файтас О.І.
Методи і засоби проектування мікропотокових МЕМС типу LAB-ЧІП

Лебедєва О.О.
Модифікація моделі управління колективними проектами

Процько І.О.
Взаємозв'язок ефективних дискретних гармонічних перетворень на основі циклічних згорток для обсягів 2n

Стех Ю.В., М.Е. Файсал Сардіх, Керницький А.Б., Домброва М.С.
Алгоритмічна оцінка оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані

Олексів М.
Цифрове опрацювання візуальних зображень з метою ефективного відділення об'єктів від фону

Кривий Р.З., Лобур М.М., Ткаченко С.П.
Застосування генетичного алгоритму прямокутного розміщення для гільотинного розкрою

Каркульовський В.І., Дарнобит Ю.Р.
Алгоритм розміщення фігур на площині з використанням графічного процесора

Різник В.В., Скрибайло-Леськів Д.Ю., Ляхович О.В., Юрчак І.Ю.
Порівняльний аналіз завадостійкості багатопозиційних циклічних кодів

Бікташева С.Р., Мороз Л.В., Стахів М.Ю.
CORDIC-метод обчислення квадратного кореня

Інформаційні технології та інструментальні засоби проектування

Дудикевич В.Б., Микитин Г.В., Гарасим Ю.Р.
Автоматизована система обробки інформації «Захист аудіоінформації»: реєстратори, канали витоку, засоби захисту

Керницький А.Б.
Інтеграція знань у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі

Мельник М.Р., Денисюк П.Ю.
Автоматизація побудови графічних залежностей у системі ANSYS

Марікуца У.Б., Березюк Б.М., Іванців Р.Д.
Методологія побудови інформаційно-вимірювальної системи для виявлення в довкіллі хімічних речовин

Маркелов О.Е., Лобур М.В.
Моделювання досвіду користувача програмного забезпечення САПР накопиченням діалогової інформаційної діяльності

Ткаченко B.C.
Порівняння мір подібності фрагментів мовних сигналів

Верес О.М.
Види архітектури систем підтримки прийняття рішень

Редакційна колегія
Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур
Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович
Відповідальний секретар к.т.н., доцент Процько Ігор Омелянович
Члени редколегії
професор, д-р техн. наук Лобур М.В.
доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.
доцент, канд. техн. наук Процько І.О.
професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.
професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.
професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.
професор, д-р техн. наук Русин Б.П.
професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.
професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.
професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.
професор, д-р техн. наук Теслюк В.М.
професор, канд. техн. наук Мотика І.І.
доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.
доцент, канд. техн. наук Матвійків О.М.
Рекомендувала Вчена рада Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 30 від 23.02.2010р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об'єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп'ютерних систем проектування.