Аспіранти вступу 2022 року

  1. Йовбак Андріанна Василівна - andrianna.v.yovbak@lpnu.ua
  2. Джусь Олексій Петрович  - oleksii.p.dzhus@lpnu.ua
  3. Манюк Олександр Михайлович - oleksandr.m.maniuk@lpnu.ua
  4. Боярчук Степан Юрійович - stepan.y.boiarchuk@lpnu.ua
  5. Гасюк Юрій Любомирович - yurii.l.hasiuk@lpnu.ua
  6. Федірко Юліан Андрійович - yulian.a.fedirko@lpnu.ua
  7. Маляр Микола Андрійович - mykola.a.maliar@lpnu.ua
  8. Винарович Роман Ігорович - roman.i.vynarovych@lpnu.ua
  9. Назаровець Тарас Богданович - taras.b.nazarovets@lpnu.ua