Магістратура. Вступ 2022 року

Кафедра САП оголошує вступ у магістратуру за спеціальностями

Системне проектування

 • 8.122.00.03 Системне проектування
 • Кваліфікація: Магістр з комп'ютерних наук
 • Рік вступу: 2022
 • Форма навчання: денна
 • Тривалість програми: 1 рік і 4 місяці
 • Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
 • Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Сьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)

Галузь знань: Інформаційні технології

Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.

Програмні результати навчання:
 • методи та засоби інформаційних систем та технологій;
 • методи розроблення математичних моделей об'єктів та процесів проектування;
 • методи моделювання, аналізу і синтезу систем комп'ютерного проектування;
 • методи розроблення комп'ютерних систем проектування та їх компонент;
 • методи впровадження, супроводу, підтримки та експлуатації комп'ютерних систем проектування;
 • принципи інтеграції комп'ютерних систем проектування з іншими автоматизованими системами;
 • методологію машинного навчання і системи дистанційного навчання;
 • принципи побудови та особливостей функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп'ютерних мереж;
 • принципи підтримки ухвалення рішень у наукових дослідженнях;
 • методи та засоби інформаційних систем та технологій;
 • методи розроблення математичних моделей об'єктів та процесів проектування;
 • методи моделювання, аналізу і синтезу систем комп'ютерного проектування;
 • методи розроблення комп'ютерних систем проектування та їх компонент;
 • методи впровадження, супроводу, підтримки та експлуатації комп'ютерних систем проектування;
 • принципи інтеграції комп'ютерних систем проектування з іншими автоматизованими системами;
 • методологію машинного навчання і системи дистанційного навчання;
 • принципи побудови та особливостей функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп'ютерних мереж;
 • принципи підтримки ухвалення рішень у наукових дослідженнях;
 • здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектування об'єктів і систем будь-якої складності;
 • здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань проектування об'єктів і систем різної фізичної природи;
 • здатність проводити оцінку наявних технологій, на основі аналізу формувати вимоги до розроблення перспективних інформаційних технологій.

Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня.

Детальна інформація розміщена на офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка» за посиланням http://directory.lpnu.ua/majors/ICSIT/8.122.00.03/19/2022/ua/full

Інформаційні технології проектування

 • 8.122.00.02 Інформаційні технології проектування
 • Кваліфікація: Магістр з комп'ютерних наук
 • Рік вступу: 2022
 • Форма навчання: денна
 • Тривалість програми: 1 рік і 4 місяці
 • Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
 • Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Сьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)

Галузь знань: Інформаційні технології

Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.

Програмні результати навчання:
 • методи та засоби інформаційних систем та технологій;
 • методи розроблення математичних моделей об'єктів та процесів проектування;
 • методи моделювання, аналізу і синтезу систем комп'ютерного проектування;
 • методи розроблення комп'ютерних систем проектування та їх компонент;
 • методи впровадження, супроводу, підтримки та експлуатації комп'ютерних систем проектування;
 • принципи інтеграції комп'ютерних систем проектування з іншими автоматизованими системами;
 • методологію машинного навчання і системи дистанційного навчання;
 • принципи побудови та особливостей функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп'ютерних мереж;
 • принципи підтримки ухвалення рішень у наукових дослідженнях;
 • методи та засоби інформаційних систем та технологій;
 • методи розроблення математичних моделей об'єктів та процесів проектування;
 • методи моделювання, аналізу і синтезу систем комп'ютерного проектування;
 • методи розроблення комп'ютерних систем проектування та їх компонент;
 • методи впровадження, супроводу, підтримки та експлуатації комп'ютерних систем проектування;
 • принципи інтеграції комп'ютерних систем проектування з іншими автоматизованими системами;
 • методологію машинного навчання і системи дистанційного навчання;
 • принципи побудови та особливостей функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп'ютерних мереж;
 • принципи підтримки ухвалення рішень у наукових дослідженнях;
 • здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектування об'єктів і систем будь-якої складності;
 • здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань проектування об'єктів і систем різної фізичної природи;
 • здатність проводити оцінку наявних технологій, на основі аналізу формувати вимоги до розроблення перспективних інформаційних технологій.

Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня.

Детальна інформація розміщена на офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка» за посиланням http://directory.lpnu.ua/majors/ICSIT/8.122.00.02/19/2022/ua/full